Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetjenester med en-til-en-kontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Råd for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt ved normal hverdag med økt beredskap

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og andre en-til-en-virksomheter i og utenfor offentlig helsetjeneste bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og andre en-til-en-virksomheter i og utenfor offentlig helsetjeneste bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.


Innhold på denne siden

Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot covid-19. Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått covid-19 finnes her:

Plikt til smittekarantene for nærkontakter utgår, men det er anbefalinger om testing og/eller å unngå kontakt med andre. Krav om isolasjon hvis du er syk med covid-19 gjelder fortsatt: Nærkontakter og isolering

Krav til ansvarlig/leder for virksomhet:

 • Sikre at virksomheter har skriftlige, oppdaterte og implementerte smittevernrutiner iht. internkontrollforskriften
 • Tilrettelegge for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for helsepersonell, pasienter/brukere og eventuelle ledsagere.
 • Sikre at det foreligger rutiner for at ansatte/behandlere holder seg hjemme ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, samt rutine for bruk av munnbind ved vage symptomer eller restsymptomer ved tett pasientkontakt. Ansatte/behandlere bør gjøres kjent med rutinene. Se Smittevernråd for befolkningen
 • Sikre at alle får opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr
 • Det bør foreligge skriftlige rutiner for behandling av pasienter med luftveissymptomer 
 • Det bør foreligge skriftlige rutiner for daglig renhold og håndtering av tekstiler og avfall
 • Beslutte om og eventuelt hvilke smitteverntiltak som skal iverksettes ved økende smitte
 • Gjennomgå regelmessig planverk for beredskap ved økende smitterisiko.

Generelle smitteverntiltak

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Utfør håndhygiene ved ankomst og når du forlater virksomheten.

Råd til helsepersonell

 • Alle følger lokale smittevernrutiner.
 • Alle uavhengig av vaksinasjonsstatus ved nyoppståtte infeksjonssymptomer skal holde seg hjemme og bør testes for SARS-CoV-2:
 • Ansatte/behandlere med vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver, men bør benytte følgende beskyttelsesutstyr:
 • Rutinemessig testing av asymptomatiske personer som ikke har vært direkte eksponert for smitte anbefales ikke.
 • Dersom helsepersonell som er uvaksinert eller delvaksinert defineres som «øvrige nærkontakter», anbefales oppfølging som for resten av befolkningen.
 • Helsepersonell uavhengig av vaksinasjonsstatus, som har smitte i husstanden eller er definert som «øvrige nærkontakter», bør benytte munnbind fram til 5 dager etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasient og bør tilstrebe å holde avstand til kolleger.

Råd ved oppmøte

 • Så langt det er mulig anbefales det å legge konsultasjoner/behandling av pasienter med akutte infeksjonssymptomer på slutten av dagen.
 • Pasienter med symptomer på akutt infeksjon bør holdes adskilt fra andre pasienter på venterom og ev. vurdere om de kan bruke munnbind

Historikk

13.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan. Mange lenker er nå oppdatert.

25.09.2021: Arkivert.

22.09.2021: Presisert råd om bruk av munnbind.

20.09.2021: Endring i krav til ledelse endret-kartlegging av ansatte slettet.

15.09.2021: Konkretisering av råd. Oppdatert råd om smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

02.07.2021: Teksten er forenklet og forkortet med fokus på basale smittevernrutiner.

15.06.2021: Fjernet avsnitt om behandlere som tilhører en risikogruppe med økt risiko for alvorlig forløp for covid-19 da nettsiden den lenker til er lagt passiv.

04.06.2021: Lagt inn anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede. Fjernet Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

2021.01.27: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

2021.01.23: Forsterkede tiltak er beskrevet og lagt inn nederst i disse rådene.

2020.11.03: Oppdatert i henhold til oppdatert veileder hos Helsedirektoratet. Strukturen i veilederen er noe endret og følgende endringer er gjort i innholdet:

Avsnitt om ansvar: nytt innhold, se særlig om tjenester til gravide, barn og unge.

Nye råd i følgende avsnitt: Oversikt over hvem som har vært fysisk til stede. Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Smittevernråd ved økt smitte.

Oppdatert innhold i følgende avsnitt: Oppmøte - råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret. Hygiene og fysisk kontakt - vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper. Kontaktreduserende tiltak - behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon (se særlig om tjenester til gravide, barn og unge). Bruk av beskyttelsesutstyr - oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr. 
Faktaboksen om covuid-19 er noe oppdatert.

Råd som er tatt ut av veilederen:  Virksomheter med behov for mer detaljerte råd. 

2020.08.28: Korrigering av feil: Norden er endret til Norge i setningen "De som har vært på reise i land utenom Norge («gule land»), bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger."

2020.08.12 Begrepet "grønne områder" erstattet med "gule områder"

2020.08.07: Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"

2020.07.17: Lagt inn råd om testing av ansatte som har vært i «grønne land» siste 10 dager før en har pasientkontakt.