Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Desinfeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Desinfeksjon

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Desinfeksjon, inkludert råd ved SARS-CoV-2

Publisert

Råd om desinfeksjon retter seg primært mot helsetjenesten. Det er ikke grunnlag for generell bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler i sektorer utenfor helsetjenesten.

Råd om desinfeksjon retter seg primært mot helsetjenesten. Det er ikke grunnlag for generell bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler i sektorer utenfor helsetjenesten.


Kjemiske desinfeksjonsmidler kan være skadelig for mennesker og miljø og skal benyttes målrettet og kun når det er nødvendig. Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler erstatter ikke rengjøring, men benyttes som et supplement.

Regelverk

Kjemiske desinfeksjonsmidler skal være godkjent i henhold til biocidforskriften uavhengig av sektor hvor desinfeksjonsmiddelet skal benyttes. Produkter til hånddesinfeksjon omfattes av samme regelverk. Miljødirektoratet har ansvaret for biocidregelverket.

Legemiddelverket har utarbeidet oversikt over godkjente desinfeksjonsmidler til bruk i helsetjenesten og en veiledning for bruk:

Generelt om desinfeksjon

Desinfeksjon er en prosess som dreper eller eliminerer de de fleste sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Det skilles mellom generell desinfeksjon og flekkdesinfeksjon.

  • Generell desinfeksjon benyttes hovedsakelig i helsetjenesten til sluttdesinfeksjon i rom hvor isolerte pasienter har ligget. Omfang av desinfeksjonen vil avhenge av isoleringsregime som har vært benyttet. Desinfeksjonen kan da omfatte gjenstander og alle flater i rommet. 
  • Flekkdesinfeksjon derimot omfatter kun desinfeksjon av et avgrenset område, primært der hvor det har vært søl. Flekkdesinfeksjon kan benyttes til desinfeksjon av felles berøringspunkter som dørhåndtak, hendler, berøringsknapper o.l.

Desinfeksjon kan oppnås ved bruk av fuktig varme (varmedesinfeksjon) og kjemiske desinfeksjonsmidler.

Desinfeksjon ved bruk av fuktig varme

Utstyret må eksponeres for vann med en tilstrekkelig høy temperatur over en definert tid, eksempelvis ved bruk av spyledekontaminator (bekkenspyler)/vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin) eller ved koking i 5-10 minutter. Spyledekontaminatorer skal være testet i henhold til NS EN ISO 15883-1:2009/A1:2014.

Kjemisk desinfeksjon

Ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler må bruksanvisning fra leverandør av det enkelte produkt følges.

Desinfeksjonsmidler vil ha redusert effekt på flater og kontaktpunkter som er forurenset med biologisk materiale som blod, kroppsvæsker og sekreter. Søl med biologisk materiale må derfor fjernes før desinfeksjonsmiddel påføres.

Områder som har vært påført kjemiske desinfeksjonsmidler må rengjøres etter angitt virketid. Dette gjelder ikke alkohol som fordamper i løpet av sekunder.

Kontrollere om flater og utstyr tåler desinfeksjonsmiddelet.

Bruk av desinfeksjonsmidler i sprayform frarådes. Se artikkel hos Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI):

Desinfeksjonskluter til teknisk desinfeksjon

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Sør-Øst har utarbeidet ei liste over kluter som er tilsatt kjemiske desinfeksjonsmidler, og som er tilgjengelig i Norge: 

Automatiske desinfeksjonsmetoder 

Automatiske desinfeksjonsmetoder som benytter hydrogenperoksidgass, ultrafiolett lys (UVC) eller ozongass, kan noen ganger være et alternativ til manuell desinfeksjon. Dette vil øke sikkerheten, redusere arbeidsbelastningen og eksponeringen av kjemikalier for personalet. 

Metodene benyttes primært til sluttdesinfeksjon etter isolering. Det kan ikke være personer i rommet mens desinfeksjonsprosessen pågår. 

Når det brukes automatisk desinfeksjon, kreves det at personell som skal benytte utstyret har fått opplæring. 

Leverandører må kunne vise til dokumentert effekt i form av tester opp mot relevante standarder.

Desinfeksjonsmidler og SARS-CoV-2

En rekke desinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk i Norge, har også vist effekt mot SARS-CoV-2:

  • alkoholer 70 %
  • klorprodukter (natriumhypokloritt, hypoklorsyre)
  • pereddiksyre
  • kaliummonopersulfat (pentakalium-bis(peroksimonosulfat)-bis(sulfat)) 
  • hydrogenperoksid 

Desinfeksjonmidler til bruk utenfor helsetjenesten

Unntaksvis kan desinfeksjonsmidler benyttes til flekkdesinfeksjon utenfor helsetjenesten.

Alkohol 70 prosent til teknisk desinfeksjon: 

Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant. Vær oppmerksom på at produkter ment til hånddesinfeksjon er ikke egnet til desinfeksjon av overflater. 

Klorin (natriumhypokloritt) - husholdningsklor: 

Blandingsforhold og virketid fra leverandør må følges nøye. Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Utblandet husholdningsklorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig. Følg angitt virketid før flaten rengjøres på vanlig måte. 

 

Historikk

2.12.2020: ny artikkel

Innhold på denne siden