Hopp til innhold

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Publisert Oppdatert

Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter.

Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter.


Mistenkt tilfelle

Med mistenkt tilfelle av covid-19 menes: Person med akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19.

Sannsynlig tilfelle

Nærkontakt i hjemmekarantene som utvikler symptomer på Covid-19 ( akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19) der testresultat ikke foreligger. 

Det anbefales at sannsynlig tilfelle håndteres tilsvarende et bekreftet tilfelle, men dette er ikke forskriftsfestet.

Bekreftet tilfelle

Med bekreftet tilfelle menes personer som har fått påvist covid-19 ved PCR eller annen anbefalt diagnostisk metode. (Se Melding og varsling.)

Nærkontakter

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 48 timer før symptomdebut og til personen er avisolert. Disse er etter covid-19 forskriften pålagt å være i karantene. De som har nærmest kontakt, har størst risiko for å være smittet. Ved sannsynlig, men ikke bekreftet covid-19, anbefales det at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter oppholder seg i karantene.

Husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt

  • Bor i samme husstand som en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19.

  • Har tilsvarende nær kontakt som i en husstand, for eksempel kjæreste med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19.

  • Har pleiet en pasient, eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

Øvrige nærkontakter

  • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene, uavhengig av posisjon, med en person som er bekreftet syk med covid-19.

  • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.

  • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.

  • Har vært i direkte kontakt med sekreter (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.

     

Om artikkelen / endringshistorikk