Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Senfølger etter covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Senfølger etter covid-19

Senfølger etter covid-19

Publisert

Covid-19 er en ny sykdom, og det er fremdeles lite kunnskap om langvarige symptomer, eller senfølger, etter gjennomgått covid-19. Det er foreløpig ikke fastsatte kriterier for hva som regnes som senfølger etter covid-19.

Covid-19 er en ny sykdom, og det er fremdeles lite kunnskap om langvarige symptomer, eller senfølger, etter gjennomgått covid-19. Det er foreløpig ikke fastsatte kriterier for hva som regnes som senfølger etter covid-19.


Innhold på denne siden

Hva er senvirkninger?

Uspesifikke symptomer slik som for eksempel tretthet er kjent også etter andre virusinfeksjoner. For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom. Sykdomsforløp som krever innleggelse på intensivavdeling, er forbundet med mer langvarige plager og økt bruk av helsetjenester. Det rapporteres imidlertid om at noen som ellers har hatt et mildt sykdomsforløp kan oppleve langvarige symptomer.

Vanlige symptomer

Blant de vanligste rapporterte symptomene etter 3 måneder er utmattelse, problemer med å sove, tungpust, og nedsatt smak- og luktesans. For de aller fleste vil symptomene forbedres over tid, men hyppigheten og varigheten av disse symptomene er fortsatt usikre. 

Kunnskap om senfølger

Fra før vet man at personer som blir behandlet for alvorlig lungesvikt på intensivavdeling for andre sykdommer, kan slite med langvarig funksjonsnedsettelse etter utskrivelse fra sykehuset, for eksempel nedsatt kognitiv funksjon og redusert lungefunksjon. Ettersom lungesvikt og langvarig intensivbehandling forekommer ved alvorlige forløp av covid-19 vil man kunne forvente lignende følgetilstander hos disse.

Imidlertid tyder norske registerstudier på at alvorlige behandlingskrevende senfølger etter gjennomgått mildt til moderat forløp av covid-19 (både for barn og voksne) er uvanlig, men noen opplever plager som krever oppfølging fra fastlege. Vi trenger mer kunnskap om senfølger etter mild til moderat koronavirusinfeksjon.

Det er foreløpig ikke fastsatte kriterier for når en diagnose om senfølger skal benyttes, eller hva en slik diagnose innebærer (hvor lenge skal symptomene ha vart, hvilke symptomer omfattes etc.).

Behandling

Det er ingen spesifikk behandling, og eventuell behandling avhenger av hvilke symptomer eller plager man har.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp og som etter fire uker fremdeles opplever symptomer som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter, kontakter fastlege for vurdering av behov for rehabilitering.

Historikk

22.06.2021: Opprettet artikkel