Hopp til innhold

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Publisert Oppdatert

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.


Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart og tabell nedenfor), skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt, og oversikten blir oppdatert minst hver 14. dag. 

Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Regjeringen har besluttet at det fra 15. juni 2020 er unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden. Fra 15. juli gis det også unntak fra områder i EU/EØS/Schengen ved innreise til Norge fra regioner og land som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert med grønt i kartet nedenfor og oppdateres minst hver 14. dag. 

Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldende fra kl 00.00 fredagen i samme uke.

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 
For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.

kart som viser regler for innreisekarantene per 1. august 2020
Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 1. august 2020. Rød farge = høyt smittepress og karantene kreves ved innreise til Norge. Grønn farge = lavere smittepress og karantene kreves ikke ved innreise til Norge. Grå farge = ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene kreves. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Dersom du kommer til Norge fra:

 • Et "grønt område", slipper du karantene.
 • Et "rødt område", må du i karantene.
 • Grå områder er foreløpig ikke vurdert. Inntil videre må du i karantene hvis du kommer til Norge fra disse landene.

I "grønne områder" er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene. I området merket med rød farge er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et slikt område, må du i reisekarantene. 

Tabell med regioner i Norden og land i EU/EØS/Schengen med status for innreisekarantene 

Tabellen er oppdatert med regler som gjelder fra 1. august 2020. Tallgrunnlaget fins i egne notater om smittesituasjonen i Europa, se pdf-dokumenter nederst på denne siden.

 • I "grønne1" områder er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene.
 • I området merket med rød2 farge er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et slikt område, må du i reisekarantene. 

Land

Region

Danmark

Hovedstaden1
Midtjylland1
Nordjylland1
Sjælland1
Syddanmark1
Grønland1
Færøyene1
Sverige Blekinge1
Dalarna2
Gotland2
Gävleborg2
Halland2
Jämtland Härjedalen2
Jönköping2
Kalmar1
Kronoberg1
Norrbotten2
Skåne1
Stockholm2
Sörmland2
Uppsala2
Värmland1
Västerbotten2
Västernorrland2
Västmanland2
Västra Götaland2
Örebro1
Östergötland1
Finland Åland1
Varsinais-Suomi Hospital District, Southwest Finland1
Satakunta Hospital District, Satakunta1
Kanta-Häme Hospital District, Kanta-Häme1
Pirkanmaa Hospital District, Pirkanmaa1
Päijät-Häme Hospital District, Päijät-Häme1
Kymenlaakso Hospital District, Kymenlaakso1
South Karelia Hospital District, South Karelia1
Etelä-Savo Hospital District, South Savo1
Itä-Savo Hospital District, South/North Savo1
North Karelia Hospital District, North Karelia1
Pohjois-Savo Hospital District, North Savo1
Central Finland Hospital District, Central Finland1
South Ostrobothnia Hospital District, South Ostrobothnia1
Vaasa Hospital District, Ostrobothnia1
Central Ostrobothnia Hospital District, Central Ostrobothnia1
North Ostrobothnia Hospital District, North Ostrobothnia1
Kainuu Hospital District, Kainuu1
Länsi-Pohja Hospital District, Lappi1
Lappi Hospital District, Lappi1
Helsinki and Uusimaa Hospital District, Uusimaa1
Island Greater Reykjavík1
Suðurnes Peninsula1
South Iceland1
East Iceland1
Northeast Iceland1
Northwest Iceland1
West Fjords1
West Iceland1

I "grønne1" land er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene.

I "røde2" land er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et slikt land, må du i innreisekarantene.

Land i EU/EØS/Schengen utenom Norden og status for innreisekarantene

Andorra2
Belgia2
Bulgaria2
Kroatia2
Kypros1
Tsjekkia1
Estland1
Frankrike1
Tyskland1
Hellas1
Irland1
Italia1
Latvia1
Liechtenstein1
Litauen1
Luxembourg2
Malta1
Nederland1
Polen1
Portugal2
Romania2
Slovakia1
Slovenia1
Spania2
Storbritannia1
Sveits1
Ungarn1
Østerrike1

Kriterier for vurdering - EU/EØS/Schengen-området

Det er unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EU-, EØS- og Schengen-området:

 • med færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 5 % positive prøver de siste to ukene.
 • I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for nordiske land.

Oversjøiske regioner

De oversjøiske regionene omfattes ikke av reiserådene knyttet til land i EU/EØS/Schengen. Disse regionene er underlagt de samme innreiserestriksjonene og karantenereglene som de øvrige tredjeland. Eksempler på oversjøiske regioner er landområder i Karibia og Nord-Afrika som styres av Schengen-land, uten at de dermed tilhører Schengen-området.

Unntak fra karanteneplikten ved arbeidsreiser

For arbeidsreisende fra land i EU/EØS/Schengen som ikke har tilstrekkelig lav smittespredning ("røde land") kan det gjøres unntak fra karantenekravet. Se mer om hvem dette gjelder, og hvordan oppfølging og testing skal gjøres:

Anbefalinger for helsepersonell, se ovenfor.

Råd før du reiser til utlandet

Sett deg inn i karanteneregler som gjelder for innreisen når du kommer tilbake til Norge.  

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Tiltak og restriksjoner for å hindre smitte av covid-19 er innført i mange land, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene. 

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og før reiser til utlandet bør du ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens du er på reise. Som ledd i forberedelsene bør du sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Før reisen bør du bl.a vurdere følgende:

 • Risikoen for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risikoen for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risikoen for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom du skulle bli syk. 
 • Risikoen for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom du skulle bli syk. 
 • Risikoen for at du må karantene i Norge etter reisen. 
 • Risikoen for at du ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen. 

Spørsmål og svar om reiser og karantene

Karantenereglene har hjemmel i Forskriften om smitteverntiltak ved koronautbrudd, paragraf 5: karanteneplikt ved ankomst til Norge (lovdata.no)

Spesielt for deg som planlegger reise:

Vanlige spørsmål om karantene:

Telefontjeneste og chat:

 • Se chat-tjeneste på helsenorge.no
 • Informasjonstelefonen i Helsedirektoratet 815 55 015 er åpen hverdager 08.00-15:30. 

Se også:

Internasjonalt:

Reise og ferie i Norge

Offentlig transport i Norge

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted, og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport. Husk også at personer som er i hjemmekarantene etter nærkontakt med smittet person ikke skal reise med offentlig transport.

Bading, strandliv og friluftsliv i Norge

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig med god hygiene og å holde avstand til andre enn dine nærmeste. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørsaktiviteter som telttur, fottur, sykling, riding og annet gjelder de generelle rådene for smittevern.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie innenlands kan gjennomføres så lenge du følger generelle smitteverntiltak.

Smittevernråd for reiser

De generelle rådene for smittevern er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning. Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise.

Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver. 

Reiseråd for risikogrupper og deres pårørende

Smittevernråd, for personer i risikogrupper og forklaring på hvem som har litt økt risiko, og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte er omtalt i artikkelen om risikogrupper og deres pårørende.

I mange situasjoner kan også personer i risikogruppene planlegge reise med barn, barnebarn, eller andre nære som man vanligvis ikke er sammen med, på en måte som minimerer risikoen for smitte.

Råd:

 • Når det er lite smitte i samfunnet, kan personer med lett forhøyet risiko reise. De bør imidlertid være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene.
 • For personer med klart forhøyet risiko må det gjøres en individuell vurdering av om reise bør gjennomføres, og av hvem de kan reise med.
 • Dersom det er økt smitte i et område/land, bør de med lett forhøyet risiko vurdere om de skal dra på ferie-/fritidsreise dit, mens personer med høyere risiko for alvorlig forløp bør unngå alle reiser til steder der det er økt smitte i samfunnet.
 • I tillegg til rådene som står ovenfor, bør du som risikoperson spesielt vurdere hvor tett du vil være på andre i reisefølget som du normalt ikke har nærkontakt med, hvor mange du vil reise sammen med og om det er mulig å ha separate soverom og toalett på reisen.

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Spørsmål om appen Smittestopp: 23 32 70 00 

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Tallgrunnlag og eldre kart for Norden og Europa

Tallgrunnlag

 • Kart med innreiseregler fra 25. juli 2020
  Kartet viser regler for innreisekarantene som gjaldt fra 25. juli 2020. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • kart som viser karanteneregler gjeldende fra 15. juli 2020
  Kartet beskriver karanteneregler som var gjeldende fra 15.juli 2020 til det ble avløst av et nytt kart. Kart: Folkehelseinstituttet
 • kart som viser bestemmelser for innreisekarantene fra 25. juni 2020
  Nordenkartet viser karanteneregler som gjaldt fra 25. juni 2020 fram til nytt kart og nye regler ble publisert. .
 • kart med karanteneregler for Norden, publisert 12 juni 2020
  Kart over innreiseregler som gjaldt fra 15. juni 2020. Merk spesielt at Gotland er grønt på dette første kartet.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.