Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innreisekarantene ved ankomst til Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Innreisekarantene ved ankomst til Norge

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Publisert Oppdatert

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Det er innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge. Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gule land/områder i Europa, skal være i karantene i 10 døgn. Nedenfor finner du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.

Fly i lufta
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Det er innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge. Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gule land/områder i Europa, skal være i karantene i 10 døgn. Nedenfor finner du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.


Innhold på denne siden

Innreiseregler og krav

I utgangspunktet har kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge, med noen unntak.

Det betyr at blant andre gjestearbeidere og familiemedlemmer som besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

Det er obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene og karantenehotell for de som kan reise til Norge.

Regler som gjelder ved innreise:

 • Registreringsplikt for innreisende til Norge: Alle som skal passere grensen til Norge fra områder med karanteneplikt ("røde land/områder"), også norske statsborgere, skal fylle ut et reiseregistreringsskjema før ankomst til landet:
 • Krav om negativ test før ankomst til Norge (jf covid-19 forskriften §4a): Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt må fremvise attest på negativ covid-19-test. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som reiser med fly gjelder 24 timer før oppsatt avgangstid på første flyreise. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Personer som ikke fremviser en slik attest, kan bli nektet innreise. Kravet gjelder ikke personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Kravet gjelder heller ikke enkelte andre grupper omtalt i §4a, c-r, selv om det likevel er anbefalt at de tester seg før innreise. Fra 1. april 2021 gjelder kravet også norske statsborgere og personer bosatt i Norge så lenge det ikke har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest.
 • Test ved innreise (jf. covid-19 forskriften §4d): Alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av siste 10 døgn før ankomst har plikt til å teste seg ved grenseovergangsstedet i Norge. Testen skal være antigen hurtigtest. PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. Ved positiv antigen hurtigtest skal de som har oppholdt seg utenfor EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia i løpet av de siste 10 døgnene ta PCR-test på grenseovergangsstedet. Andre personer med positiv antigen hurtigtest skal ta PCR-test innen et døgn etter ankomst.
 • Karantenehotell Hovedregelen er at reisende til Norge (også de som er bosatt i Norge) plikter å gjennomføre deler av, eller hele karantenetiden på karantenehotell. Enkelte grupper er unntatt fra denne plikten;  for eksempel kan personer som er bosatt, eller har fast bolig i Norge og har vært på en nødvendig reise innenfor EØS/Schengen eller Storbritannia, gjennomføre karantenen i egen bolig. Fra 9. mai 2021 må reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen eller Storbritannia, på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig om reisen har vært nødvendig eller ikke.

I tillegg anbefaler regjeringen følgende (se Strengere regler ved ankomst til Norge (regjeringen.no)):

 • Husstandsmedlemmer som bor sammen med en person som er i innreisekarantene oppfordres til også å være i karantene hvis de ikke har adskilte soverom og bad, eller det er vanskelig å holde to meters avstand.
 • Husstandsmedlemmer som bor sammen med en person som er i innreisekarantene oppfordres til å teste seg på dag syv etter innreise selv om de ikke selv har vært i karantene.

Sett deg inn i hvilke regler som gjelder ved innreise til Norge. Utfyllende informasjon om regler ved innreise:

Innreisekarantene ved ankomst til Norge 

Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (gule land/områder), skal være i karantene i 10 døgn, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften.

Personer som kommer til Norge fra utlandet, kan gå ut av karantene dersom de tester negativt for covid-19 med PCR (ikke hurtigtest) tidligst sju døgn etter ankomst. Det er også krav om at personer i innreisekarantene, som ikke oppholder seg på karantenehotell, skal teste seg med PCR-test syv døgn etter ankomst. 

Gjennomført vaksinasjon påvirker foreløpig ikke karantenekrav eller anbefaling om testing, med unntak av samfunnskritisk helsepersonell (covid-19 forskriftens §6e).

Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Det er enkelte unntak i reglene for karantenehotell. Det er satt spesielle krav til karantenestedet når karantenen ikke gjennomføres på karantenehotell.

Kart over røde og gule land/områder i Europa

Regjeringen har innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge, men noen unntak gjelder.

Som følge av at Storbritannia ikke lenger er medlem av EU, vil Storbritannia ikke inngå i vurderingen for innreisekarantene fra og med januar 2021. Reisende fra Storbritannia vil ha karanteneplikt på lik linje med reisende fra andre land utenfor EU/EØS/Schengen (såkalte tredjeland). 

Kart med land/områder i Europa som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 10. mai 2021: 

Velg tidligere kart:

For å gjøre anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet tydeligere, har regjeringen besluttet at landene som tidligere var grønne på kartet, nå er gule (regjeringen.no). 

Dersom du kommer til Norge fra:

 • et "gult område", slipper du karantene
 • et "rødt område", må du i karantene i 10 døgn
 • et "rødt, skravert område", må du i karantene i 10 døgn

I "gule områder" er smittespredningen vurdert å være så lav at det ikke er krav om karantene, selv om disse områdene også kan ha økt risiko. I "røde områder" er smittespredningen høyere. "Skraverte områder" er ikke evaluert eller det finnes ikke tilstrekkelig data om smittespredning.

Når du kommer til Norge fra et "rødt område" eller et "skravert område" bør du dra rett til egnet sted for å gjennomføre karantenen, helst med egen transport. Hvis du blir nødt til å oppholde deg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, skal du ha på munnbind til du er framme. Prøv å unngå avganger der du ikke klarer å holde minst 1 meters avstand til andre.

Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Det er ikke karanteneplikt fra land i EU/EØS/Schengen, og områder i Norden som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert gule i kartet ovenfor og blir oppdatert hver uke. 

FHI gjør hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU/EØS/Schengen:

 • I oddetallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød og fra rød til gul vurdert.
 • I partallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød vurdert.

Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som er omfattet av innreisekarantene. Oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen.

Kriterier for vurdering av smittespredning 

Land i EU/EØS/Schengen og områder i Norden med færre enn 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene, og i gjennomsnitt mindre enn 4 % positive prøver de siste to ukene, kan bli vurdert som områder med tilstrekkelig lav smittespredning.

I tillegg blir det gjort en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittespredningen i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for Sverige, Danmark og Finland. 

Oversjøiske regioner og land utenfor EU/EØS/Schengen

Ved innreise til Norge fra oversjøiske regioner og land utenfor EU/EØS/Schengen (såkalte tredjeland) må du i karantene i 10 døgn. 

De oversjøiske regionene, inkludert Gibraltar, er ikke omfattet av reiserådene for land i EU/EØS/Schengen. De oversjøiske regionene er underlagt de samme innreiserestriksjonene og karantenereglene som øvrige tredjeland (land utenfor EU/EØS/Schengen). Eksempler på oversjøiske regioner er landområder i Karibia og Nord-Afrika som styres av Schengen-land, uten at de dermed tilhører Schengen-området.

Unntak fra karanteneplikten

Spørsmål og svar om innreisekarantene

Smittevernråd for reiser

Tidligere kart

 • Illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  English version of map that applied from 17 October 2020. Norwegian Institute of Public Health
 • Illustrasjonskart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 17. oktober 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser. Folkehelseinstituttet
 • illustrasjonskart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 10. oktober 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser.. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  English version of map that applied from 10 October 2020. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  Norwegian version of map that applied from 3 October. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • illustrasjonskart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 3. oktober 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • illustrasjonskart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 26. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  English version of the map in effect from 19th September - CORRECTED VERSION. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 19. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 19. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser.. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 19. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser.. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • English version of the map in effect from 19th September 2020.. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
  English version of the map in effect from 19th September 2020.. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  English version of the map that applies from 12th September 2020. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • illustrasjonskart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 12. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • illustrasjonskart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 5. september 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Folkehelseinstituttet
 • illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  English version of the map that applies from 5th September 2020 . Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • Norwegian version of the map that applies from 29 August 2020.. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
  Norwegian version of the map that applies from 29 August 2020.. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 29. august 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 29. august 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • illustration map showing the areas affected by quarantine upon arrival in Norway
  English version of the map that applied from 22-28 August 2020. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • illustrasjonskart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 22.-28. august 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, karantene ikke påkrevet ved innreise til Norge. Rød farge skravert = landet er ikke evaluert eller ikke gode nok data om smittepress tilgjengelig, karantene er påkrevet. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • The map shows the areas affected by quarantine upon arrival in Norway from the 15th August 2020. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
  The map shows the areas affected by quarantine upon arrival in Norway from the 15th August 2020. Illustration: Norwegian Institute of Public Health
 • illustrasjon over områder som er omfattet av karantene ved innreise fra Norge fra 15.august 2020
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 15.-21. august 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, karantene ikke påkrevet ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene påkrevet . Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • map for entry quarantine
  English version of map that applied from 8th August 2020. Illustration: NIPH
 • kart over innreisekarantene i norden og europa
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 8. august 2020. Rød farge = høyt smittepress og karantene kreves ved innreise til Norge. Grønn farge = lavere smittepress og karantene kreves ikke ved innreise til Norge. Skravert farge = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene kreves. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • kart som viser regler for innreisekarantene per 1. august 2020
  Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 1. august 2020. Rød farge = høyt smittepress og karantene kreves ved innreise til Norge. Grønn farge = lavere smittepress og karantene kreves ikke ved innreise til Norge. Grå farge = ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene kreves. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • map for entry quarantine
  English version of the map that applied from 1st August 2020. Illustration: NIPH
 • Kart med innreiseregler fra 25. juli 2020
  Kartet viser regler for innreisekarantene som gjaldt fra 25. juli 2020. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • English version of the map showing rules for entry quarantine that apply from 25th July 2020 . Norwegian Institute of Public Health
  English version of the map showing rules for entry quarantine that apply from 25th July 2020 . Norwegian Institute of Public Health
 • Map
  Kartet var gjeldende fra 15.juli 2020 til det ble avløst av et nytt kart. Illustration: NIPH
 • kart som viser karanteneregler gjeldende fra 15. juli 2020
  Kartet beskriver karanteneregler som var gjeldende fra 15.juli 2020 til det ble avløst av et nytt kart. Kart: Folkehelseinstituttet
 • kart som viser bestemmelser for innreisekarantene fra 25. juni 2020
  Nordenkartet viser karanteneregler som gjaldt fra 25. juni 2020 fram til nytt kart og nye regler ble publisert. . Illustrasjon: Folkehelseinstituttet
 • kart med karanteneregler for Norden, publisert 12 juni 2020
  Kart over innreiseregler som gjaldt fra 15. juni 2020. Merk spesielt at Gotland er grønt på dette første kartet.

Historikk

13.05.2021: Lagt til EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia, jf. Endringer i covid-19 forskriften fra 13.5.

10.05.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 10. mai 2021.

03.05.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 3. mai 2021.

29.04.2021: Under "Regler som gjelder ved innreise", endret i kulepunktet "Test ved innreise" i forhold til krav om når PCR-test skal tas.

28.04.2021: Lagt til informasjon om skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan. Flyttet avsnittet om karantenehotell under avsnittet om innreiseregler.

26.04.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 26.04.2021

19.04.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 19.04.2021.

12.04.2021: Kl.00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 12.04.2021. 

29.03.2021: Test ved innreise skal være antigen hurtigtest, PCR kan kun unntaksvis benyttes. Ikke lenger mulig å avslutte karantenehotell ved negativ test 3 døgn etter ankomst.

29.03.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 29.03.2021

25.03.2021: Lagt til informasjon om nødvendig reise, inkl. lenke til definisjon på helsenorge.

25.03.2021: Fjernet tekst om PCR-test på grensen for reisende fra enkelte land (opphevet § i forskriften)

22.03.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 22.03.2021

19.03.2021: Endret under "Regler og krav ved innreise til Norge" om nye regler som inntreffer fra 19. mars for hvem som må på karantenehotell.

07.05.2021: Oppdatert med siste endringer fra regjeringen om innreisekarantene også for nødvendige reiser for land utenfor EØS/Schengen.

31.03.2021: Lagt til informasjon om at krav om negativ test tatt 24 t før innreise også gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge fra 1.4.21

15.03.2021: Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye regler for karantenehotell fom. 17.3.2021

14.03.2021: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 15.03.2021. 

11.03.2021: Tillegg av regjeringens nye anbefalinger. 

07.03.2021: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 08.03.2021. 

01.03.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 01.03.2021. Fjernet avsnitt om ansatte i helsetjenesten.

23.02.2021: Lagt til krav om at personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell, skal teste seg med PCR-test syv døgn syv etter ankomst.

21.02.2021: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 22.02.2021.

19.02.2021: Lagt inn lenke til udi.no og mindre språklige endringer. 

14.02.2021: kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 15.02.2021. 

31.01.2021: kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 01.02.2021. 

28.01.2021: Lagt til informasjon om innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge fra 29.1.

25.01.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 25.01.2021. Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.1.21

18.01.2021: Lagt til informasjon om obligatorisk testing på grensen, samt at reisende fra Sør-Afrika må følge samme regler som reisende fra Storbritannia.

17.01.2021: kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 18.01.2021. 

12.01.2021: Lagt inn lenk til "Åpne grenseovergagner med og uten teststasjoner" (helsedirektoratet.no)

11.01.2021: Presisert siste punkt om krav til testing under første del:

 • Test ved innreise: Fra 2. januar er det plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Plikten gjelder alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst. Kravet gjelder også norske statsborgere. Testen bør tas så snart som mulig, og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

10.01.2021: Kl 23:59: Lagt inn: "Som følge av at Storbritannia fra 1. januar 2021 ikke lenger er medlem av EU, vil Storbritannia ikke lenger inngå i vurderingen for innreisekarantene. Reisende fra Storbritannia vil ha karanteneplikt på lik linje med reisende fra andre land utenfor EU/EØS/Schengen (såkalte tredjeland)." og "På grunn av to påfølgende oddetallsuker i overgangen mellom 2020 og 2021, vil vi f.o.m. uke 1, 2021 ha følgende vurderingsregime: I oddetallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød og fra rød til gul vurdert. I partallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød vurdert. Dette er motsatt det som ble praktisert i 2020." 

Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 11.01.2021. 

Lagt inn lenk til informasjonstjenesten på flere språk for hjelp til utfylling av skjema ved innreise, samt lenk til Karantenesjekken på hdir.no.

07.01.2021: Lagt inn "Se beslutningsgrunnlag innreisekarantene (PDF) som vil gjelde fra og med mandag 11. januar 2021 hvis vedtatt av regjeringen."

05.01.2021: Språkvasket og restrukturert de to første avsnittene om testplikt og innreisekarantene. Ingen meningsbærende endringer. 

02.01.2021: Lagt inn tekst og lenker til forskriftsendring og pressemelding om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge. Lagt inn informasjon om opphevelse av flystansen fra Storbritannia fra og med 2. januar med lenke til regjerningens pressemelding

31.12.2020: Lagt inn tekst og lenke om at regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. fhi.no vil bli oppdatert når tiltaket er innført.

29.12.2020: Lagt inn forklarende avsnitt om endringer i innreisekarantene fom 29.12 kl. 8. Personer som kommer til Norge kan gå ut av karantene etter tidligst dag syv dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

28.12.2020: Lagt inn:Regjeringen innfører nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene. Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00.

21.12.2020: Lagt informasjon om innreisekarantene og negativ test ved ankomst i egne avsnitt, med lenker til mer informasjon.

20.12.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 21.12.2020. 

17.12.2020: Endret fra "bør" til "skal" i følgene setning i forbindelse med ankomst fra rødt/skravert område: Hvis du blir nødt til å oppholde deg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, skal du ha på munnbind til du er framme. Noe språklig justering forøvrig i artikkelen, men ingen meningsendring. Lagt inn lenk til tallgrunnlag for uke 49 og 50.

14.12.2020: Lagt inn lenk til nyhetsartikkel om endringer i reglene for karantenehotell med virkning fra 13.12.2020 kl 17 (regjeringen.no)

14.12.2020:  Setningen "Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. er endret til: "Testen må være tatt i løpet av 72 timer før innreisen."

11.12.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 12.12.2020. 

07.12.2020: Flyttet innholdet som omhandler smittevernråd ved reiser ut i egen artikkelSmittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien

04.12.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 5.12.2020. 

02.12.2020: Endret illustrasjonsbilde i artikkelen.

27.11.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 28.11.2020. 

20.11.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 21.11.2020. 

16.11.2020: Ved en feil hadde regionene Itä-Savo og  Etelä-Savo byttet plass i kartet mellom 30.10 og 16.11. Itä-Savo skal ligge øst for Etelä-Savo. Feilen er rettet 16.11. kl. 13:05.

Punkt om karantenehotell er lagt til øverst under opplistingen av regjeringens krav fra 7. november 2020.

13.11.2020: Kl 23:59:  Endret under "Kriterier for vurdering av smittespredning": Fra: "Det er unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EØS-området og eventuelt Sveits dersom det er har vært færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 5 % positive prøver de siste to ukene." Til : "Fra 10. november ble terskelverdiene endret. Det er nå unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EØS-området og eventuelt Sveits dersom det er har vært færre enn 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 4 % positive prøver de siste to ukene." Lagt inn et avsnitt om at regjeringen oppfordrer til å reise mindre – også innenlands i Norge i delen om "Reise og ferie i Norge". 

Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 14.11.2020.

06.11.2020: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 7.11.2020. Avsnitt om testing ved grensen lagt inn.

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

03.11.2020: Strammet inn ingressen, men ikke endret innhold. Lagt til "Røde/gule områder" i tittelen

30.10.2020: Fjernet tabell over land og områder i Europa, da dette må ligger i tabell-fanen i det interaktive kartet. Kl 23.59: Lagt inn kart som gjelder fom 31.10.2020.

29.10.2020: Satt inn interaktivt kart over Europa. Ved en feil lå den finske regionen Itä Savo som rødt i kartet fra 24.10-29.10. Riktig farge skulle være gult. Rettet 29.10.2020 kl. 20:52.

28.10.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak som omtaler endringer i karanteneplikt for arbeidstakere fra og med 31. oktober 2020. Byttet om på rekkefølgen slik at avsnittet med kartet kommer øverst.

24.10.2020: Oppdatert kart og tabell.

17.10.2020: Oppdatert kart og tabell.

15.10.2020:  Lagt inn lenke til nyhetssak om endring i reiseråd for enkelte  områder i Finland fom 17. oktober 2020

08.10.2020: Lagt inn lenke til nyhetssak om endring i reiseråd for Kypros, Latvia og Liechtenstein fom 10. oktober 2020

03.10.2020: Rettet opp til korrekt dato i tabellen.

02.10.2020: Lagt inn nytt kart og oppdatert tabell. De svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Nyland (Uusimaa) har gått fra gult til rødt. Den finske regionen Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) går fra rødt til gult.

02.10.2020: Lagt inn tallgrunnlag for uke 38 og 39.

01.10.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak som omtaler endringer fom 3. oktober 2020.

25.09.2020: Oppdatert kart og tabell 

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

21.09.2020: På kartet publisert 19. september var den svenske regionen Västmanland ved en feil merket som gult. Regionen er rød, dette ble rettet opp 21.09.2020 kl 10:20.

18.09.2020, kl 23:59: Lagt inn nytt kart gjeldende fra 19. september med endring til innreisekarantene (fra gult til rødt) for reisende fra Estland, samt regionene Södra Savolax i Finland, Skjelland og Nordjylland i Danmark, samt endring i innreisekarantene (fra rødt til gult) for reisende fra Island, Liechtenstein, regionene Kalmar og Blekinge i Sverige og Kainuu i Finland. Oppdatert tabell. 

17.09.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak med kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 19. september. Lagt ut tallgrunnlag for vurdering av innreisekarantene for uke 36 og 37.

15.09.2020: Kuttet ned beskrivelsen om unntak fra covid-19 forskriften.

14.09.2020: Oppdatert ordlyd, og lagt inn et avsnitt om FHI sin vurdering av smittesituasjon under overskriften Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning.

11.09.2020: Nytt kart gjeldende fra 12.september med endring i innreisekarantene for reisende fra Slovakia, Ungarn, samt regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kainuu i Finland. Oppdatert tabell. 

09.09.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak med kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 12. september. Lagt ut tallgrunnlag for vurdering av innreisekarantene for uke 35 og 36.

04.09.2020: Språkvask av artikkelen, ikke endret innhold. Lagt inn nytt kart og oppdatert tabeller som gjelder fra 5. september.

03.09.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak om endring i innreisekarantene for Italia og Slovenia fom 5.9.20

28.08.2020: Under land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning: La til "Det anbefales at disse så snart som mulig bør testes én gang for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger" og "Ansatte med husstandsmedlemmer som har symptomer, men ikke er sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, kan gå på jobb, men bør følge rådene gitt her." Kart og tabell som gjelder fra midnatt publisert.

27.08.2020: Lagt inn tallgrunnlag for innreisekarantene uke 33 og 34. Byttet PDF da tabellen som ligger til grunn for vurderingen av EU/EØS/Schengen-land utenom Norden hadde falt ut. 

26.08.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak om endring i innreisekarantene for reisende fra Tyskland og Liechtenstein fom 29.8.20

24.08.2020 Lagt til Gibraltar i avsnitt om oversjøiske regioner. Fjernet regioner fra Island og flyttet Island til landliste.

19.08.2020 Nytt kart og oppdatert tabeller som gjelder fra 22. august.

14.08.2020: Tydeliggjort at regjeringen fraråder alle unødvendige utenlandsreiser og ryddet opp slik at gamle kart skal bli lettere å finne. Kl 16 - fjernet "norske borgere" fra denne setningen fordi det gjelder alle.

12.08.2020: Nytt kart og oppdatert tabeller med endringer som gjelder fra 15.august, med gule og røde land og områder. Lagt til forklaring om gule land. Reiseråd forlenget fra 20.august til 1.oktober 2020. 

07.08.2020: Lagt til setning om at man bør du dra rett til egnet sted for å gjennomføre karantenen, fortrinnsvis med egen transport. Hvis du blir nødt til å oppholde seg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, bør du ha på munnbind til du er framme. Lagt inn setning om at regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet. Lagt inn presisering om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak ble gjort 15. juni for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Fra og med 15. juli er det unntak for reiser til land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller disse smittekravene. 

06.08.2020: Oppdatert kart og tabell knyttet til innreisekarantene. I Sverige er Uppsala, Södermanland, Dalanra og Västerbotten gått fra rødt til grønt, Kronoberg og Skåne fra Grønt til rødt. I Europa er Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia endret fra grønt til rødt. 

1.-4. aug 2020: Lenker oppdatert. Avsnitt om helsepersonell endret: Testing anbefales for alt helsepersonell som har vært i "grønne" områder utenfor Norge. Arbeidsgiver kan imidlertid vurdere om testing trengs dersom den ansatte ikke har pasientnært arbeid.Tidligere versjon: testing ikke nødvendig hvis man kom fra grønne områder i Norden, inkludert Sverige.

30.07.2020: Nytt kart. Endring: Belgia er merket rødt og er omfattet av innreisekarantene.

24.07.2020: Utført mindre redigeringer som ikke endrer innholdet. Oppdatert kart og tabell for røde og grønne regioner og land.

22.07.2020: Presisering av testing x1 for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i «grønne» regioner og land utenom Norden, og at ved reiser i grønne regioner og land i Norden trengs det ikke testing av helsepersonell.

20.07.2020: Avsnitt om unntak fra karanteneplikten. Mindre redigering som ikke endrer meningsinnhold. 

20.07.2020: Avsnitt om helsepersonell endret fra: «For helsepersonell som har arbeidet i helsetjenesten i utlandet og som skal arbeide i helsetjenesten i Norge, bør virksomheten kartlegge mulig eksponering for SARS-CoV-2, og vurdere tiltak for å redusere smitterisikoen».

til: «Helsepersonell som i løpet av siste 10 dager har vært i "røde" regioner og land, omfattes av karanteneplikt. Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i "grønne" regioner og land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.»

16.07.20: Lagt inn nytt avsnitt om oversjøiske områder som styres av Schengenland, men ikke omfattes av Schengenområdet.

Ny tekst inn om oppdatering av kart/ land: "Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag vil rådene være gjeldende fra fredagen av i samme uke".

13.07.20: Tatt bort et komma og lagt til at det er regjeringen som har besluttet unntak fra karanteneplikt i første asvnitt under "Områder med tilstrekkelig lav smittespredning". Fjernet setningen i tabellfeltet om at "Oversikten gjelder ferie- og fritidsreiser".

10.07.20: Kl. 18:00 Presisert karanteneregler ved arbeidsreiser. Kl 19:00 Oppdatert kart 

10.07.20: Endret rekkefølgen på avsnittene, oppdatert avsnittet om kriterier og avsnittet om karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet. 

29.06.20: Rettet skrivefeil i faktaboks for regioner og kriterier for innreise, fra "norske land" til "nordiske land".

25.06.20: Lagt til informasjon om at regjeringen kommer med nye innreiseråd for land Europa 15. juli. 

24.06.20: Lagt til avsnitt om "Arbeidsreiser fra Schengen og EØS" under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".

22.06.20: Lagt inn setning som presiserer at karantenen for pesroner som kommer til Norge fra utlandet innebærer samme tiltak som for nærkontakter som må i karantene. Samt overskrift som presiserer at arbeidsreiser i Norden går inn under "Unntak fra karanteneplikten"

18.6.20: Redigert for å tydeliggjøre hva som er regler for innreise til Norge, og hvor man finner regler for innreise til andre land. 

12.06.20: Det er tatt inn at man etter 15. juni tillates å krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene etter reise i områder i Norden som er vurdert å ha lav smitteforekomst. Kart og tabell med oversikt over hvilke områder i Norden som er unntatt innreisekarantene, oppdateres hver 14. dag. Kriterier for vurdering av hvilke områder i Norden som kan unntas innreisekarantene.

03.06.20: Oppdatert avsnitt om "Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet" med Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland som land som er unntatt fra karantene. Og lagt til følgende: Unntaket fra karanteneplikt gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra land som ikke er nevnt her.

29.05.20: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om reiseråd til Danmark fom 15. juni.

28.05.20: Lagt inn lenk til regneringen.no til nyhet om karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene.

15.05.20: Endret punkt 3 i avsnittet "Innenlandsreiser" fra "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til de du ikke bor med" til "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste" 

15.05.20: I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på. Ferie- og fritidsreiser i Norge kan nå foretas så sant du reiser på en måte så du unngår å spre smitte. 

08.05.20: Regler om karantene er endret med varighet redusert fra 14 til 10 dager. Oppdatert i artikkelen. 

05.05.20: Oppdatert tekst om innenlands fritidsreiser i henhold til gjeldende råd fra 21. april og inntil videre. 

15.04.20: Tatt ut setning om at norske myndigheters råd om å unngå alle unødvendige reiser i første omgang gjelder til 14. april. Per 15.04.20 gjelder rådet om å unngå reiser inntil videre. 

23.03.20: Tatt ut avsnitt Råd om hjemmekarantene for alle etter reise i land som er omfattet av karantenebestemmelsene. Karantenebestemmelsene er omtalt i annet avsnitt i artikkelen. 

16.3.20: Oppdatert avsnitt om råd før reise. I avsnitt om hjemmekarantene etter reise lagt til informasjon om syv dager.

15.3.20: Avsnitt om bestemmelser for ulike land fjernet. Erstattet med avsnitt fra regjeringen.no og lenke. Gjelder Sverige og Finland.

14.03.20: Nytt avsnitt om "Råd om å unngå ikke strengt nødvendige reiser til alle land". Fjernet avsnitt "Råd om å unngå reiser til områder med utbredt smittespredning" og "Råd for reiser til andre områder med smittespredning". Endret lenker til Utenriksdepartementets sider med oppdaterte råd pr. 14.03.20.

12.03.20: Endret avsnittet Råd etter reisen til Råd om hjemmekarantene for alle etter reise utenom Norden. Lagt inn informasjon om at alle som har vært på reise utenom Norden skal i hjemmekarantene 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

08.03.20: Oppdaterte smittevernråd for reise: FHIs råder til å ikke reise til områder med utbredt smittespredning. Disse områdene er beskrevet på siden 'Områder med spredning av covid-19'. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til utbruddsområder med utbredt smittespredning. Under 'Råd etter reisen' endret fra områder med vedvarende spredning til områder med utbredt spredning. 

07.03.20: Helsedirektoratet har lørdag 7. mars besluttet utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Som følge av dette er disse endringene gjort under overskriften "Råd etter reiser": Tekst om nye anbefalinger lagt inn som erstatning for anbefalinger om reise hjem fra Hubei-provinsen i Kina, og sletting av anbefalinger til ansatte i helsetjenesten. 

06.03.20: Tekstlig justering

04.03.20:
Endret tittel på artikkelen fra "Reiseråd nytt koronavirus (coronavirus)" til "Smittevernråd ved reise, nytt koronavirus (covid-19)".

03.03.20:
Korrigert dato fra 2. mars 2020 til 3. mars 2020 i første setning i siste avsnitt under deloverskriften "Fraråder reise til områder med utbredt smittespredning".

28.02.20: Lagt på infoboks om informasjonstelefon til publikum

25.02.20:
Lagt inn råd for områder med pågående smittespredning, og revidert forebyggende råd på reisen.

17.02.20:
Endret reiseråd i tråd med UD: "Videre fraråder norske myndigheter ved Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til fastlands-Kina på grunn av effekten spredningen av koronaviruset har på samfunnet i Kina generelt. Situasjonen vurderes fortløpende." (fjernet Zhejiang og utvidet til fastlands-Kina for reiser som ikke er strengt tatt nødvendige).

13.02.20: 
Endret all tekst under "Råd etter reise" fra "Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra områder med vedvarende smittespredning, bør kontakte lege med tanke på koronavirus. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise"

Ny tekst under dette avsnittet er: "Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

Vi ber personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen (med Wuhan by) i Kina, være særlig årvåkne og gjerne redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst."

13.02.2020: 
Lagt inn nytt reiseråd og endret første del av artikkelen med nytt avsnitt "Fraråder reise til Hubei-provinsen og ikke-nødvendige reiser til Zhejiang i Kina". 

12.02.2020: 
Endret navn på viruset fra 2019-nCoV til covid-19