Hopp til innhold

Råd og informasjon for gravide og ammende

Publisert Oppdatert

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom.

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom.


Gravide

Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa. Foreløpig er det lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset. 

Studier gjort i Kina, Italia, USA og Storbritannia har så langt vist:

  • Friske gravide kvinner med covid-19 ser ikke ut til å ha høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn andre friske kvinner i samme aldersgruppe.
  • Det er ikke vist at gravide med kroniske sykdommer eller svangerskapskomplikasjoner har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er vist at voksne personer med diabetes (her menes diabetes oppstått før svangerskapet), hjerte- og karsykdom og/eller fedme kan gi økt risiko, og dette kan også gjelde gravide, se Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende. 
  • Det er meldt om enkelte tilfeller med alvorlig sykdom hos gravide. En del av disse tilfellene har hatt andre kjente risikofaktorer for covid-19.
  • Det er ikke vist at covid-19 i svangerskapet øker risiko for spontanabort eller for tidlig fødsel. 

Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. Om det nye koronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel er foreløpig usikkert, men de undersøkelsene som er gjort så langt tyder på at smitte over morkaken ikke forekommer. Syke mødre kan smitte sitt nyfødte barn etter fødsel, og skal følge smittevernråd gitt av helsepersonell etter fødsel. Barn født av mødre med covid-19 og som ble smittet etter fødsel, har hatt milde eller ingen symptomer.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre enn sine nærmeste (hvem som er "nærmeste" bestemmer man selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid). Mulighet for hjemmekontor bør diskuteres med arbeidsgiver.

Hvis noen av dine nærmeste har symptomer på luftveisinfeksjon, anbefales det om mulig å begrense samværet med disse og ellers ha god håndhygiene og følge andre grunnleggende smittevernråd.

Svangerskapsoppfølging

Helsetjenesten har vært i en krevende situasjon som har medført midlertidige endringer i den ordinære svangerskapsoppfølgingen. Nå er det anbefalt at all svangerskapsoppfølging skal følge vanlige retningslinjer.  Kvinner som har symptomer på luftveisinfeksjon, ellersom har påvist covid-19-infeksjon, må kontakte helsetjenesten i forkant av avtalte kontroller for å avklare hvordan disse kan gjennomføres.

Dersom den gravide er bekymret for egen eller fosterets helse, vil ekstra undersøkelser gjennomføres etter vanlige kriterier. Norsk gynekologisk forening har utarbeidet råd om svangerskapsoppfølging for kvinner i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Gravide som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen

Vaksiner

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester som også har risikofaktorer, anbefales sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Helsepersonell som er gravide

Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.
For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

Fødsel og barseltid

Fødende kvinner som har fått påvist covid-19 like før fødsel, kan være sammen med sitt nyfødte barn etter fødselen med mindre mor er alvorlig syk, eller barnet er svært prematurt eller sykt.

Så lenge covid-19-pandemien pågår, kan det være restriksjoner på besøk til mor og barn.

Føde- og nyfødtavdelingene i Norge er beredt til å håndtere en fødende kvinne med påvist covid-19 og hennes barn, og det nyfødtmedisinske miljøet i Norge har utarbeidet prosedyrer for dette i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Amming

Det er ikke påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med covid-19-infeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med covid-19-infeksjon kan derfor amme som normalt. Dette er også rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Spørsmål om appen Smittestopp: 23 32 70 00 

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden