Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Munnbind og visir i befolkningen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Munnbind og visir i befolkningen

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Munnbind og visir i befolkningen

Publisert Oppdatert

For å redusere smittespredningen i samfunnet kan munnbind være et tillegg til andre tiltak. Det er den enkelte kommune som gir lokale råd eller påbud om å bruke munnbind.

For å redusere smittespredningen i samfunnet kan munnbind være et tillegg til andre tiltak. Det er den enkelte kommune som gir lokale råd eller påbud om å bruke munnbind.


I situasjoner med økt eller høyt smittepress i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Imidlertid kan ikke munnbind erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg. 

Nasjonalt er det i forskrift gitt påbud om munnbind for personer i karantene som må bruke offentlig transport og anbefalinger i forbindelse med karantene og isolering. Utenom slike tilfeller er det den enkelte kommune som gir påbud eller anbefaling om bruk av munnbind. 

Generelt om tiltak og risiko for covid-19

De viktigste tiltakene for å hindre smitte med SARS-CoV-2 (koronavirus) er å holde seg hjemme ved sykdom, holde minst 1 meters avstand til andre og praktisere god hånd- og hostehygiene. 

Nær ansikt-til-ansikt-kontakt innebærer høyest risiko. Å stå rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. 

Når du sitter eller står ved siden av noen, bør det være minst 1 meters avstand fra din skulder til den andres skulder. 

Personer kan passere hverandre uten særlig smitterisiko, og anbefalingen om bruk av munnbind gjelder ikke i slike situasjoner.

Medisinske munnbind og tøymunnbind

Vi skiller mellom medisinske munnbind og tøymunnbind: 

 • Medisinske munnbind er engangsmunnbind produsert for bruk i helsetjenesten. De innfrir gjeldende standard.
 • Tøymunnbind er hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og de er laget av  tekstiler eller andre vaskbare materialer.

Medisinske munnbind er definert som medisinsk utstyr. Et nasjonalt og europeisk regelverk angir krav til slike munnbind. Kravene inkluderer filtreringsgrad, pusteevne, sprutmotstand, hvordan munnbindet skal testes, og hvordan det skal dokumenteres at det oppfyller kravene (NS-EN 14683:2019 +AC:2019). 

Tøymunnbind er ikke medisinsk utstyr og er derfor heller ikke omfattet av et formelt regelverk. Imidlertid har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utarbeidet et avtaledokument med veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og hvordan munnbind kan brukes (SN-CWA 17553:2020). 

Avtalen angir krav til filtreringsevne og pustemotstand, utforming, størrelse og vaskbarhet. Det oppgis to klasser for tøymunnbind basert på filtreringsevnen som skal være på minst 70 eller 90 prosent av partikler på rundt 3 µm (3 mikrometer). Til sammenlikning skal medisinske munnbind type II og IIR ha en filtreringsevne på minst 98 prosent. 

Til bruk utenfor helsetjenesten anbefaler Folkehelseinstituttet enten medisinske munnbind, eller tøymunnbind som oppfyller kravene i det europeiske avtaledokumentet for tøymunnbind (SN-CWA 17553:2020). Dersom det er mangel på medisinske munnbind, bør disse forbeholdes helsetjenesten. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av tøymunnbind i helsetjenesten.

Bruk av munnbind ved karantene og hjemmeisolering

Personer i innreisekarantene kan bruke offentlig transport fra ankomststedet til karantenestedet, og det samme dersom de forlater Norge i karantenetiden. Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelegen. Personer over 12 år skal da bruke munnbind mens de er på offentlig transport.

Personer som er i hjemmeisolering fordi de har covid-19 (påvist eller sannsynlig), bør benytte medisinske munnbind når de er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt anbefales det at husstandsmedlemmene bruker medisinske munnbind når de er nærmere den smittede enn 2 meter.

Bruk av munnbind i områder med økt smitterisiko

I kommuner der det er økt smitterisiko, har regjeringen bedt om at kommunen vurderer påbud om bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meters avstand. Det gjelder: 

 • Kollektivtransport. 
 • Offentlig steder som butikker og kjøpesentre.  
 • Serveringssteder. Påbudet bør gjelde både ansatte, og gjester når de ikke sitter ved et bord.
 • Taxi.

Det er derfor viktig å sette seg inn i anbefalingene om bruk av munnbind som gjelder for det området den enkelte oppholder seg i.

Grupper som kan unntas 

Av medisinske og andre årsaker kan ikke alle bruke munnbind, blant annet gjelder det følgende grupper: 

 • Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind. 
 • Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier. 
 • Personer som er bevisstløse eller har nedsatt bevissthetstilstand, eller av andre grunner ikke er i stand til å ta av munnbindet selv. 

Andre som av medisinske eller andre årsaker kan få unntak fra å benytte munnbind er for eksempel personer som:

 • har kronisk hjerte- og/eller lungesykdom 
 • sykdom eller tilstand som medfører nedsatt kognitiv funksjon, eller der bruk av munnbind blir en stor psykisk belastning
 • samhandler med hørselshemmede

Hvordan bruker du munnbind korrekt?

Det er viktig å ha rene hender når du tar av og på munnbindet. For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Da sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn, filtreres gjennom munnbindet og ikke lekker ut på sidene.

Munnbindet kan bli forurenset under bruk. Innsiden kan bli forurenset dersom du selv er smittet. Utsiden kan bli forurenset med smittestoffer fra andre. Berør derfor munnbindet minst mulig, og utfør håndhygiene etter at du har tatt på det, og etter at du har tatt det av.

Slik tar du på deg munnbind

 • Utfør først håndhygiene.
 • Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.
 • Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd.
 • Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.
 • Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet.
 • Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Etter bruk:

 • Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene.
 • Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes).
 • Utfør håndhygiene.

Se film og last ned plakater 

Plakater:

Film:

Gjenbruk av munnbind

 • Medisinsk munnbind skal ikke gjenbrukes, men det åpnes for utvidet bruk i en mangelsituasjon. 
 • Tøymunnbind kan gjenbrukes etter vask og skal tåle gjentatt vask i maskin på minimum 60 grader. Bruk vanlige vaskemidler, men ikke tøymykner. Ikke bruk rengjøringsmidler som kan være helseskadelige.

Følgende rengjøringsmetoder anbefales ikke, enten fordi de har mangelfull dokumentasjon på inaktivering av virus, eller fordi de kan redusere tekstilets filtreingsevne: 

 • Frysing. Viruset kan overleve svært lave temperaturer.
 • Koking. Kan påvirke tekstilets filtreringsevne. 
 • Tørr-rensing. Prosessen kan etterlate helseskadelige stoffer i tekstilet. 
 • Hviletid. Hvis det går noe tid mellom hver gang munnbindet brukes, kan eventuelle virus bli inaktivert. På den annen side har laboratorieundersøkelser vist at viruset kan leve fra timer til dager, avhengig av temperatur, luftfuktighet i rommet og materiale i munnbindet. Det kan derfor ikke gis råd om hvor lang tid munnbindet må ligge før det trygt kan gjenbrukes.

Andre råd:

 • Rene tøymunnbind må oppbevares adskilt fra brukte.
 • I situasjoner der du må bruke munnbind flere ganger i løpet av kort tid, anbefales det å bytte til nytt munnbind hver gang. Dersom du har urene hender og berører den delen av munnbindet som filtrerer luften, kan smittestoff overføres og sette seg på munnbindet, og smitterisikoen kan øke. Det er spesielt viktig at munnbind som er blitt fuktig eller tilsølt, ikke gjenbrukes.

Risikoen ved gjenbruk

Gjenbruk av munnbind kan øke risikoen for at du selv blir smittet, men medfører i begrenset grad økt risiko for at du smitter andre. Dersom du likevel velger å gjenbruke munnbind uten å rengjøre det, er følgende viktig:

 • Vask eller desinfiser hendene før og etter at du tar på og av munnbindet.
 • Unngå å ta på selve munnbindet, ta bare på strikker/snorer og helt i ytterkanten, f.eks. når du klemmer på nesebøylen.
 • Oppbevar munnbindet i en ren pose som kan lukkes. Ikke legg rene og brukte munnbind i samme pose. 
 • Bruk samme side inn mot ansiktet.
 • Ikke gjenbruk munnbind som kan ha blitt forurenset fordi du eller andre har berørt med urene hender den delen av munnbindet som filtrerer luften, det vil si hender som ikke nettopp er vasket eller desinfisert. 

Kunnskapsgrunnlag og rapport 

Folkehelseinstituttet utarbeidet i juni 2020 en hurtigoppsummering av kunnskapen om effekten av munnbind. Oppsummeringen gjaldt brukt av munnbind blant asymptomatiske personer og der formålet var å forebygge spredning av covid-19. Et Evidence to Decision (EtD)-rammeverk ble benyttet til å gjennomgå kunnskapen og utarbeide en anbefaling. Denne rapporten ble oppdatert i november 2020, se: 

Folkehelseinstituttet har også gitt ut en rapport med råd om bruk av munnbind i befolkingen (august 2020). Rapporten beskriver situasjoner der det kan være aktuelt å anbefale munnbind, samt fordeler og ulemper ved å anbefale bruk av munnbind i ulike situasjoner.

Visir

Visir vil kunne hindre at store dråper som slynges ut av munnen til personer som snakker, roper eller liknende, lander direkte på slimhinner i munn og nese til personer som står ovenfor en. Men, visir beskytter ikke mot mindre dråper som kan inhaleres av andre i nærheten, eller mot dråper fra siden.

Det er mangelfull dokumentasjon på at visir alene gir god beskyttelse mot luftveisvirus som det nye koronaviruset. Vi kan derfor per i dag ikke anbefale at bruk av visir alene kan erstatte bruk av munnbind for å hindre potensiell smitte.

Historikk

26.11.20: Lagt inn avsnitt om visir, og visir i tittelen på siden. 

19.11.20: Betydelig omredigert tekst for å gjøre den klarere og mer logisk oppbygget. Faktabeskrivelser og henvisning til standarder er noe utvidet. Unntak fra munnbindbruk er tydeliggjort. FHI anbefaler ikke gjenbruk av munnbind, men gir likevel råd om risikoreduserende tiltak for de som likevel velger gjenbruk.

13.11.20: Erstattet bildene av korrekt bruk av munnbind med oppdatert versjon (grafiske tilpasninger).

Innhold på denne siden