Hopp til innhold

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)

Publisert Oppdatert

Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes. På denne siden får du veiledning i hvordan du kan skille symptomer på covid-19 fra andre tilstander.

Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes. På denne siden får du veiledning i hvordan du kan skille symptomer på covid-19 fra andre tilstander.


De vanligste symptomene ved covid-19 likner symptomer ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange har hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne litt om allergi.

Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

Tabell. Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi. 

 

Symptomer

Akutte luftveisinfeksjoner

Allergi

Covid-19

Forkjølelse

Influensa

Feber

Hovedsymptom*

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Hoste

Hovedsymptom*

Vanlig

Vanlig

Noen ganger

Tungpustethet

Hovedsymptom*

Nei

Sjelden

Noen ganger

Hodepine

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Slapphet

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Nedsatt lukte- og/eller smaksans

Vanlig

Noen ganger

Noen ganger

Noen ganger

Muskelverk

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Sjelden

Sår hals

Noen ganger (vanlig hos barn)

Vanlig

Vanlig

Sjelden (men kløe kan forekomme)

Rennende eller tett nese

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Nysing

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Vanlig

*Hovedsymptom er her definert ut ifra WHOs kriterier for mistenkt covid-19.

Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, diare, magesmerter, utslett og mentale forandringer som forvirring og svimmelhet.  

Les mer om symptom og forløp av covid-19:

Når du har akutt luftveisinfeksjon

Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene. . For barn som har testet negativt er allmenntilstand viktigst, og lette restsymptomer, som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt.  Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. t. Hvis du har bekreftet eller sannsynlig covid-19 må du i tillegg være isolert i minst 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomdebut.

Det viktigste symptomet å følge med på for å fange opp mer alvorlige forløp er tungpustethet. Dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Mistanke om covid-19 må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.

Hvis du trenger legehjelp må du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved akutt, livstruende sykdom, ring 113.

Hvordan skille mellom covid-19 og allergi

Vanlige symptomer på allergi er tåreflod, kløende, røde øyne, rennende nese, nesetetthet og nysing. Disse symptomene er mindre vanlige ved covid-19 (under 5% av tilfellene). Allergimedisin vil ofte virke lindrende på disse symptomene. Hos en person med slike typiske allergisymptomer, som ikke i tillegg har feber eller nyoppstått hoste eller tungpustethet, vil man ikke mistenke covid-19. Pasienter med allergi kan noen ganger ha hoste og/eller tungpusthet som del av sitt vanlige symptombilde, særlig hvis man også har astma. I vurderingen opp covid-19 bør avvik fra vanlig symptombilde vektlegges. Personer med kjent allergi som får tilleggsymptomer typisk for covid-19 bør testes. Det gjelder særlig ved nytilkommen feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. 

Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon

I Norge blir mange testet for covid-19, men så langt har under  5 prosent av alle de testede fått påvist koronavirus. Det er med andre ord fremdeles slik at de aller fleste luftveisinfeksjoner skyldes noe annet enn koronavirussykdom.

Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden fram til prøvesvar foreligger. De andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er symptomfrie.

Dette gjelder også helsepersonell. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt dersom de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er bekreftet eller sannsynlig covid-19 syk.

Når barn har akutt luftveisinfeksjon

Barn under 10 år blir sjeldnere smittet av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19. Symptomene er ofte milde og kortvarige luftveissymptomer og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Barn med covid-19 behøver ikke ha feber og hoste.

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme. Ved feber og hoste skal barnet straks testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan man se an tilstanden i 2 dager. Ved ingen bedring, anbefales testing av barnet.

Når kan barn under 10 år komme tilbake i barnehage/skole?

  • Barn som er symptomfrie, kan komme tilbake i barnehage/skole.
  • Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme tilbake i barnehage/skole.. Det betyr at allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage og skole, dersom de er testet og funnet negative for covid-19. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som nesesekresjon (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste. Slike symptomer samtidig som god allmenntilstand er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehagen.
  • Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følges opp av helsetjenesten.

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Spørsmål om appen Smittestopp: 23 32 70 00 

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden