Hopp til innhold

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)

Publisert Oppdatert

Denne siden gir råd til deg som har akutt luftveisinfeksjon. Du finner også en veiledning for hvordan du best kan skille covid-19 fra allergi.

Denne siden gir råd til deg som har akutt luftveisinfeksjon. Du finner også en veiledning for hvordan du best kan skille covid-19 fra allergi.


De vanligste symptomene ved covid-19 er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Symptomene ved covid-19 er hos de fleste overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa, særlig ved mindre alvorlig sykdom. Symptomene kan også minne litt om allergi.

Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

Tabell. Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi. 

 

Symptomer

Akutte luftveisinfeksjoner

Allergi

Covid-19

Forkjølelse

Influensa

Feber

Hovedsymptom*

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Hoste

Hovedsymptom*

Vanlig

Vanlig

Noen ganger

Tungpustethet

Hovedsymptom*

Nei

Sjelden

Noen ganger

Hodepine

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Slapphet

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Nedsatt lukte- og/eller smaksans

Vanlig

Noen ganger

Noen ganger

Noen ganger

Muskelverk

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Sjelden

Sår hals

Noen ganger (vanlig hos barn)

Vanlig

Vanlig

Sjelden (men kløe kan forekomme)

Rennende eller tett nese

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Nysing

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Vanlig

*Hovedsymptom er her definert ut ifra WHOs kriterier for mistenkt covid-19.

Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, diare, magesmerter, utslett og mentale forandringer om forvirring og svimmelhet.  

Symptomer hos de eldste og de yngste

De eldste har ofte et mer alvorlig forløp av covid-19 enn yngre. Samtidig har de eldste ofte litt mer uvanlige symptomer. Hos de eldste kan forverring av almenntilstand eller funksjonsnivå være det eneste symptomet på covid-19.  I enkelte tilfeller kan sykdommen hos eldre også starte med forvirring og dette kan hindre den syke i å ta kontakt med lege eller rapportere symptomene sine pålitelig. Derfor er det viktig at vurdering av eldre pasienter gjøres av personer som kjenner pasienten godt slik at endringer fort kan oppdages. Her kan både helsepersonell og pårørende være viktige.

Barn derimot, har som oftest et lett forløp. Symptomene er ofte milde og kortvarige luftveissymptomer.

Når du har akutt luftveisinfeksjon

Alle med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie.

Hvis du har bekreftet eller sannsynlig covid-19 må du i tillegg være isolert i minst 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomdebut.

Covid-19 kan gi mild luftveisinfeksjon som kan være vanskelig å skille fra andre infeksjoner, for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen (se tabell over).

Covid-19 kan også gi langt mer alvorlige symptomer. Det viktigste tegnet å følge med på er tungpustethet. Covid-19 ser også ut til å øke risikoen for blodpropp som ved slag, hjerteinfarkt, lungeemboli og dyp venetrombose. Dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Mistanke om covid-19 må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.

Hvis du trenger legehjelp må du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved akutt, livstruende sykdom, ring 113.

Hvordan skille mellom covid-19 og allergi

Vanlige symptomer på allergi er tåreflod, kløende, røde øyne, rennende nese, nesetetthet og nysing. Disse symptomene er mindre vanlige ved covid-19 (under 5% av tilfellene). Ved allergi vil allergimedisin ofte virke lindrende på symptomene. Hos en person med slike typiske allergisymptomer, som ikke i tillegg har feber eller nyoppstått hoste eller tungpustethet, vil man ikke mistenke covid-19.

Personer med allergi kan noen ganger ha hoste og/eller tungpustethet, særlig hvis man også har astma, men vil sjelden ha feber. Dersom symptomene inkluderer hoste og tungpust, men er de samme som under tidligere sesonger hos den enkelte allergiker, er det lav sannsynlighet for covid-19, og tiltak er ikke nødvendig.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at personer med symptomer på allergi samtidig kan bli syke av covid-19, og derfor bør holde seg hjemme dersom det forekommer tilleggssymptomer typisk for covid-19 i henhold til tabellen øverst. Dette gjelder særlig nytilkommen feber, hoste og tungpustethet. Det samme gjelder for personer med andre kroniske luftveissykdommer som kronisk bronkitt eller astma; det er avvik fra deres vanlige symptombilde som skal vektlegges i vurderingen opp mot covid-19.

Hvem bør testes for covid-19?

For å kunne hindre videre smitte i befolkningen og sørge for god behandling der det er nødvendig, er det ønskelig med rask testing av så mange og som mulig av de med mistenkt covid-19. 

Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Det er svært viktig at alle som har feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon, raskt går hjem og holder seg hjemme. Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. 

I Norge blir mange testet for covid-19, men så langt har kun om lag 5 prosent av alle de testede fått påvist koronavirus. Det er med andre ord fremdeles slik at de aller fleste luftveisinfeksjoner skyldes noe annet enn koronavirussykdom.

Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon men ikke har bekreftet eller sannsynlig covid-19, bør de holde avstand til de andre i husstanden. Husstandsmedlemmene er ikke i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til de er symptomfrie.

Dette gjelder også helsepersonell. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt dersom de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er bekreftet eller sannsynlig covid-19 syk.

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Spørsmål om appen Smittestopp: 23 32 70 00 

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden