Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet?

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av koronavirus?

Publisert Oppdatert

Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg!

Illustrasjon koronavirus

Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg!


De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. 

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2 og for en rekke andre luftveisvirus.  

Se egne råd for barn: 

Råd til deg som mistenker at du er smittet 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals med mer). 
 • Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Test deg for koronavirus, selv om du ikke har symptomer hvis du er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager, eller mistenker at du kan være smittet.
 • På nettsidene til kommunen du oppholder deg i, finner du praktisk informasjon om hvordan, hvor og når du kan få testet deg. Se avsnittet «Til deg som har tatt koronatest» nedenfor for informasjon om hva som skjer etter at du har tatt en test.  

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. 

 • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. 
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

Symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi

Er du usikker på om du har symptomer på covid-19, bør du teste deg. Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg.

Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi. 

Tabell. Typiske symptomer ved covid-19 og allergi. 

 Symptomer

Covid-19

Allergi

Feber

Vanlig

Sjelden

Hoste

Vanlig

Noen ganger

Tungpustethet

Vanlig

Noen ganger

Hodepine

Vanlig

Noen ganger

Slapphet

Vanlig

Noen ganger

Nedsatt lukte- og/eller smaksans

Vanlig

Noen ganger

Muskelverk

Vanlig

Sjelden

Sår hals

Noen ganger (vanlig hos barn)

Sjelden (men kløe kan forekomme)

Rennende eller tett nese

Noen ganger

Vanlig

Nysing

Sjelden

Vanlig

Til deg som har tatt koronatest  

Noen tester kan gi svar i løpet av en halv time (antigen hurtigtester), andre tester (PCR) får du vanligvis svar på  i løpet av 1-2 dager.  

Kontakt lege hvis du blir syk eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar.  

Hva skal du gjøre mens du venter på prøvesvar?  

 • Hvis du har testet deg fordi du har fått vanlige symptomer på koronavirus (feber, hoste, blitt tungpustet eller mistet smaks- og/eller luktesans), bør du holde deg hjemme til du har fått svar på testen. Du bør ikke gå på jobb eller skole, du bør ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder og du bør holde ekstra god avstand til andre enn de du bor med. De du bor med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
 • Hvis du er i pålagt karantene og har testet deg fordi du har fått vanlige symptomer på koronavirus (feber, hoste, blitt tungpustet eller mistet smaks- eller luktesans) skal du følge reglene for isolasjon. Reglene for isolasjon er strengere enn karantene. De du bor sammen med skal være i karantene fram til du har fått svar på prøven.  
 • Hvis du har tatt testen uten at du har symptomer på korona og uten at du har vært utsatt for smitte, behøver du ikke å holde deg hjemme til du har fått prøvesvar. Det kan for eksempel være dersom du tar testen fordi du er med i et forskningsprosjekt, skal besøke en institusjon, eller trenger å ta test for å kunne reise. 

Slik får du svar på koronatesten 

Etter det har gått 1-2 dager kan du kan finne svaret på din egen koronatest på Helsenorge.no:  

Dersom du har koronavirus står det at resultatet er positivt. Dersom du ikke har koronavirus står det at resultatet er negativt. 

Dersom testen viser at du har koronavirus (positivt prøvesvar) 

Hvis testen viser at du har koronavirus, skal du i isolasjon. Kommunen vil ringe deg for å gjøre det vi kaller for “smittesporing” for å stanse smitten. Alle du bor med og alle som du har vært nært sammen med må da i karantene.  

Kommunen har taushetsplikt. Det er viktig at dere forstår hverandre, så spør hvis du lurer på noe. Du kan be om tolk dersom det er vanskelig å forstå språket. Tolk er gratis. 

Dersom testen viser at du ikke har koronavirus (negativt prøvesvar) 

 • Dersom du tok testen fordi du hadde symptomer på koronavirus, kan du gå tilbake på jobb eller skole når du er feberfri og i fin form. Lett hoste eller lignende som henger i, er ok.  
 • Dersom du tok testen mens du er i pålagt karantene, må du fullføre karantenen, også selv om du føler deg frisk. 

Se også: 

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Historikk

06.01.2021: Revisjon: Tydeliggjort at alle med mistanke om Covid-19 bør teste seg.

15.12.2020: Fjernet setningen "Er du i tvil om du bør testes, kan du får svar på koronasjekk.no" Lagt inn setningen: "Hvis du mistenker at du er smittet bør du testes".  

30.11.2020: Endret tittelen fra "Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?" til "Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?" Restrukturert innholdet i artikkelen.

25.09.2020: Ny plakat med forenklet infografikk om hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes. Lenke til tilsvarende skjema for barn. Tydeliggjort i teksten hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes.

11.09.2020: Endret tittel og forkortet og omskrevet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Redigert tekst i avsnittet «Råd til deg som mistenker at du er smittet». Fjernet avsnitt; «Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon» og avsnitt «Når barn har akutt luftveisinfeksjon», som begge var en gjentagelse av tidligere budskap.

08.09.2020: Under avsnittet "Når hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon"; strøket setning om at de selv bør testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er syptomfrie. Erstattet dette med lenk til "Når du har akutt luftveisinfeksjon" 

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

28.08.2020: Beskrivelse hos symptomer og barn. Når barn skal testes er justert.

27.08.2020: Under punktet "Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?" lagt inn under kulepunkt 2 at barn kan komme tilbake til barnehage/skole når "allmenntilstanden er tilbake til normalt for dette barnet."

Fjernet "For barn som har testet negativt er.." fra setning om allmenntilstand under "Når du har akutt luftveisinfeksjon"

26.08.2020: Råd om barn og fravær harmonisert med råd gitt andre steder. Endret setningen "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere smittet av det nye koronaviruset" til "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset."

24.08.2020: Fjernet "dersom de er testet og funnet negative for covid-19" fra andre punkt under Når kan barn under 10 år komme tilbake i barnehage/skole?

08.07.2020: Forkortet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Fjernet avsnittet «Symptomer hos de eldste og de yngste» og henvist til siden "Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19"Presisert at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer skal testes. Presisert at lette restsymptomer ikke behøver tillegges vekt hos barn som har testet negativt. Forkortet tekst om hvordan skille mellom covid-19 og allergi, og presisert at det er avvik from vanlig symptombilde som bør vektlegges i vurderingen mot covid-19.

24.06.2020: Fjernet at man bør ved luftveissymptomer bør holde seg hjemme ett døgn etter symptomfriet, og erstattet det med at man bør holde seg hjemme til man er symptomfri. 

04.05.2020: Forkortet første avsnitt om "Når du har akutt luftsveisinfeksjon".

30.04.2020: Hele teksten er endret i forhold til endret nasjonal strategi for testing og med oppdatert informasjon om symptombilde.

09.04.2020: Lagt inn setning "Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom)" tilslutt i første avsnitt. Endret tekst fra "Slapphet, hodepine eller muskelverk er alene ikke tilstrekkelig til å mistenke akutt luftveisinfeksjon i denne sammenheng" til "..mistenke covid-19 i denne sammenheng".

03.04.2020: Artikkelen er redigert, har fått ny tittel, og det er lagt inn informasjon om hvordan man kan skille mellom covid-19, forkjølelse og allergi. 

23.03.2020: Endret teksten fra "Du bør isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er blitt symptomfri" til "Hold deg hjemme til et døgn etter at du er blitt sympromfri"

19.03.2020: Lagt til tekst om "hvorfor". 

16.03.2020, kl 06.50-07.20: Endret fra "skal" til "bør" være hjemme.

 

Innhold på denne siden