Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon

Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon

Publisert Oppdatert

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.


Innhold på denne siden

Symptomer på covid-19 hos barn

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronavirus, og spiller en mindre rolle i smittespredningen. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19. Symptomene er ofte milde og kortvarige og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn med covid-19 behøver ikke å ha feber og hoste. De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, og/eller ikke vil spise. Dette kalles nedsatt allmenntilstand.

Noen barn kan i tillegg også få symptomer fra mage og tarm, med magesmerter, nedsatt matlyst og eventuelt diaré.

Når du er bekymret for ditt syke barn

I de fleste tilfeller vil barn som er syke med nedsatt allmenntilstand ikke ha covid-19, men andre infeksjoner eller andre tilstander med behov for behandling. Når du er bekymret for ditt syke barn er det derfor viktig å kontakte helsetjenesten for hjelp med å vurdere om barnet bør undersøkes av lege. Det er viktig at legevurdering ikke blir forsinket på grunn av bekymring for smitte med covid-19.

Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Det er grunn til å  kontakte lege hvis barnet har:

  • nedsatt allmenntilstand (barnet er slapt og ikke i sin vanlige form/endret adferd)
  • anstrengt pust og/eller puster fortere enn vanlig når barnet er i ro
  • feber i kombinasjon med luftveissymptomer og/eller nedsatt allmenntilstand

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage og skole?

Dersom barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller har nedsatt allmentilstand. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør testes, i samråd mer deres foresatte. For at barn skal oppleve prøvetakingen som mindre ubehagelig, kan prøven tas i fremre del av nesen eller fra halsen. 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon behøver ikke å holde seg hjemme eller testes.

Selv om vi anbefaler liberal testing også av barn, er testing ikke pålagt og må alltid skje i samråd med foresatte. Dersom barnet ikke testes og det ikke er sterk mistanke om covid-19 (for eksempel der det ikke er andre personer rundt barnet som har testet positivt for covid-19), gjelder samme anbefalinger som ved andre luftveisinfeksjoner - det vil si at barnet skal holdes hjemme til det er tilbake i sin vanlige form og oppfattes som frisk.

Flytskjema barn og unge
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?

Dersom barnet har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn og er testet, skal svaret på prøven foreligge før barnet kan komme tilbake til barnehage/skole uavhengig av barnet ikke lengre har symptomer. Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følges opp av helsetjenesten i kommunen.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon vil ellers allmenntilstanden avgjøre når barn kan komme tilbake i barnehage/skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller lett hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn.

Så lenge restsymptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehage/skole når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt. Barnet kan komme tilbake til barnehage/skole selv om andre i familien har luftveissymptomer. Dersom andre i familien har fått påvist covid-19, skal barnet i karantene og følges opp av helsetjenesten i kommunen.

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skolen, og når kan de komme tilbake til skolen?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne, særlig hos eldre ungdommer. Ungdom som har fått symptomer på luftveisinfeksjon de siste 24 timene skal være hjemme fra skolen og kontakte teststasjon for å bli testet for covid-19. Dette gjelder også ved milde symptomer.

For mer informasjon om råd til ungdom (ungdomsskolealder og oppover) med nyoppståtte luftveissymptomer:

Når kan barn i barneskolealder og yngre møte på helsestasjon, hos fastlegen, og i andre tjenester for barn og unge?

Dersom barnet er testet for covid-19, må prøvesvaret foreligge før barnet kommer på helsestasjonen. Barn med restsymptomer som kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og som ikke er nyoppståtte eller økende som beskrevet over, kan møte på helsestasjon, hos fastlegen og i andre tjenester når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet. På denne måten kan barn fortsatt få nødvendig og lovpålagt oppfølging i de ulike tjenestene. Med andre tjenester menes for eksempel tannhelsetjenesten, psykisk helsetjeneste i kommunen, BUP og PPT.

Relasjonsbygging og trygghet en sentral del av arbeidet i oppfølging av barn og unge, og fysiske konsultasjoner skal tilstrebes og kan ikke ensidig bli erstattet av digitale konsultasjoner.

For ungdom vil det innebære at de som er symptomfrie kan møte i tjenestene som normalt. Dersom ungdommer har symptomer, må det vurderes hva som vil være riktig fremgangsmåte for å kunne møte i tjenesten: ved behov for oppmøte, bør negativ koronatest foreligge hos ungdom med symptomer, eller det kan vurderes om avtalen eventuelt kan utsettes hvis det vurderes som forsvarlig. Dersom det vurderes at kvaliteten vil være likeverdig, kan avtalen gjennomføres digitalt i stedet for fysisk oppmøte.

Mer informasjon:

Historikk

16.06.2021: Oppdatert flytskjema.

25.03.2021: Lagt inn bilde og lenke til flytskjema, som er oppdatert i henhold til nye anbefalinger om testing av barn for covid-19.

04.03.2021: Lagt inn oppdaterte testanbefalinger for barn.

18.01.2021: Presisert at barn har en mindre rolle i smittespredning og språklige endringer. 

02.11.2020: Lagt til avsnitt helt til slutt i artikkelen om at ungdom kan møte i tjenestene som normalt når de er symptomfrie 

30.10.2020: Endring i avsnitt "Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?

29.10.2020: Lagt til avsnitt om når ungdom med luftveissymptomer skal være hjemme og når de kan komme tilbake til skole og lagt til lenke til Tannhelsetjenesten.

 

28.10.2020: Lagt til avsnitt om når barn i barneskolealder og yngre kan møte på helsestasjon, hos fastlegen, og i andre tjenester for barn og unge

18.09.2020: Endret avsnitt om barn kan gå tilbake til skole

16.09.2020: Endret lenken under flytskjema, slik at den går til en side og ikke kun en løs pdf.

15.09.2020: Artikkelen er opprettet.