Hopp til innhold

Fakta om covid-19-utbruddet

Publisert Oppdatert

Her finner du fakta om covid-19-utbruddet som startet i Kina i 2019 og i Norge i 2020.

Her finner du fakta om covid-19-utbruddet som startet i Kina i 2019 og i Norge i 2020.


Utbruddet startet i Kina i 2019

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Viruset har fått navnet SARS-CoV-2 og er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19.

De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert (ca 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge. 

WHO erklærer pandemi

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset.

12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi. 

For oppdatert informasjon om utbruddet i Europa og hele verden:

Hva gjør Folkehelseinstituttet?

Folkehelseinstituttet følger nøye med på situasjonen nasjonalt og internasjonalt og bistår kommunehelsetjenesten med oppfølging av tilfeller og kontaktsporing. Vi får daglig informasjon gjennom internasjonale nettverk og videreformidler informasjon og gir råd til myndighetene, helsetjenesten og andre aktører om hvilke smitteverntiltak som bør iverksettes i ulike sammenhenger.

Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende informasjon og råd til befolkningen og helsepersonell på nettsidene.

Laboratoriet ved Folkehelseinstituttet har tilgjengelig analyse for rask påvisning av viruset og har referansefunksjon for diagnostikk av SARS-CoV-2. 

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen. 

Risikovurdering

Det er stor usikkerhet om hvordan koronavirus-epidemien vil utvikle seg videre i Norge. Folkehelseinstituttet har utarbeidet egne rapporter med risikovurderinger. Rapportenene er skrevet av FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurdering og scenarier som kan støtte helsetjenesten i planleggingen. Scenariene bygger på en rekke forutsetninger som er usikre, slik som hvor lang tid det tar fra smitte til symptomer, hvor mange dager en person er smitteførende, hvor mange personer en smittet person smitter videre, og hvor mange som blir syke.

Rapportene bygger blant annet på Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og oppgavene som er tillagt Folkehelseinstituttet der og i smittevernloven.

Om artikkelen / endringshistorikk