Hopp til innhold

Råd og informasjon for barn og ungdom

Publisert Oppdatert

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge.

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge.


Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad.

Ved tidligere utbrudd med andre koronavirus (MERS og SARS), har infeksjon også vært sjelden rapportert blant barn.

Det er så langt ikke vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig forløp av covid-19. Blant 44 000 påviste tilfeller med covid-19 i Kina, var kun 2,4 prosent barn. Blant disse hadde svært få alvorlig sykdom.

Folkehelseinstituttet har gjort en hurting oppsummering av kunnskap om barns rolle i spredning av covid-19: 

Stengte skoler: kan barn være sammen med andre likevel?

Fra 13. mars er barnehager og skoler stengt.

Lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære, men når skolen er stengt over lengre tid for å hindre smittespredning, bør ikke barn og ungdom samles i større grupper.

For å begrense smittespredning, må kontakt med andre (for eksempel utenfor familien) begrenses, og ved samvær bør man holde minst 1 meters avstand. Besteforeldre bør ikke brukes til pass av barn, da økende alder gir risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.

Dersom det er nødvendig å samarbeide med andre familier om barnepass, bør det begrenses til små grupper. Slik får man begrenset smittespredningen. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut ifra punktene nedenfor:

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer).
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs.
 • Begrense overnattingsbesøk.
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

Oppfølging via helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Helsetjenesten er nå i en krevende situasjon som kan medføre midlertidige endringer i tilbudet fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Se kommunens nettsider eller ta kontakt med kommunen for oppdatert informasjon.

Snakk med barna

Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Filmen nedenfor er laget for målgruppen barn og unge. Man kan velge undertekster på en rekke språk ved å klikke på det lille hjulet i bunnlinjen.

For å vise undertekst på valgt språk:

 • Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 • Fjern "automatisk avspilling" om det viser rødt
 • Velg "innstillinger"
 • Klikk på "teksting"
 • Velg "Oversett automatisk"
 • Velg språk

 

Om artikkelen / endringshistorikk