Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn og ungdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Barn og ungdom

Råd og informasjon om barn og ungdom

Publisert Oppdatert

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med tredje trinn i gjenåpningsplanen fra 20. juni kl. 12.00. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Generelle råd som gjelder for alle, også barn og ungdommer:

 • Syke personer skal holde seg hjemme eller gå hjem hvis de får symptomer
 • God hånd- og hostehygiene
 • Begrense kontakt mellom personer som ikke tilhører samme husstand.  

Om covid-19 hos barn og ungdom

Barn blir i mindre grad smittet eller syke av covid-19 sammenlignet med ungdom og uvaksinerte voksne. Folkehelseinstituttet følger med på kunnskap om barns rolle i spredningen av sykdommen. Den samlede kunnskapen tilsier at

 • Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19.
 • Barn kan bli smittet og få symptomer, men i mindre grad enn voksne. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, er det antatt at smittsomheten deres også er lavere. Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste er at de smitter andre i samme husstand.
 • Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet. Skolestart i august så ikke ut til å være årsaken til den andre smittebølgen med covid-19 som høsten 2020.

Ungdom  smitter trolig mer enn barn fordi de får mer symptomer ved covid-19. Ungdom kan i tillegg ha en levemåte som øker risiko for smittespredning, som for eksempel et større og mer geografisk spredt kontaktnett, behov for nær omgang med jevnaldrende og det er risiko for tiltakstretthet. Evnen til å smitte andre ser ut til å øke gradvis frem til voksen alder.

I desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia. Denne har dominert i en rekke utbrudd her i landet i løpet av vinteren 2021. Rapporter viser at aldersfordelingen av den britiske virusvarianten (Alpha) ser ut til å ligne andre virusvarianter, men at den smitter lettere i alle aldersgrupper. Public Health England har rapportert at det ser ut til å være lavere smittespredning blant barn enn voksne, om lag halvparten så smittsom i aldersgruppen under 10 år sammenlignet med voksne.

Lenker til kunnskapsgrunnlag:

Barn med kroniske sykdommer ser ut til å ha lav risiko for alvorlig forløp av covid-19

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav, både hos barn og unge generelt, men også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander

Multi inflammatory syndrome in children, MIS-C

 MIS-C (multi inflammatory syndrome in children) eller PIMS (peadiatric inflammatory multisystem syndrom temporarily associated with covid-19) er en betennelsestilstand i etterforløpet av covid-19 hos barn og unge. Tilstanden er sjelden, men alvorlig. I Norge har færre enn 1 av 100.000. barn utviklet denne tilstanden. Barn og unge har god prognose med behandling.

Skal barn og unge vaksineres med de nye koronavaksinene?

Vaksinene som nå er tilgjengelige, er godkjent til bruk fra 18 år og eldre, med unntak av Pfizer-BioNTech-vaksinen som er godkjent fra 12 år.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det er likevel åpnet for vaksinasjon av ungdom med Pfizer-BioNTech-vaksinen som er godkjent fra 12 år og kan bli brukt hos barn og ungdom med høyere risiko for alvorlig sykdom. Det er ikke foreløpig åpnet for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontakter til personer i risikogruppene. 

Symptomer på covid-19 hos barn

Barn som får covid-19 har oftest et lett forløp. Symptomene er vanligvis milde og kortvarige, og det kan være vanskelige å skille de fra andre luftveisinfeksjoner.

Eksempel på luftveissymptomer kan være hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn med covid-19 behøver ikke å ha feber og hoste. De minste barna vil ofte ikke klage over vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, eller at de ikke vil spise. Dette kalles nedsatt allmenntilstand. Noen barn kan i tillegg også få symptomer fra mage og tarm med magesmerter, nedsatt matlyst eller diaré.

Når du er bekymret for ditt syke barn eller ungdom

I de fleste tilfeller vil barn og ungdom som er syke ikke ha covid-19, men andre infeksjoner eller tilstander. Når du er bekymret for ditt syke barn eller ungdom er det viktig å kontakte helsetjenesten for hjelp med å vurdere om det bør  undersøkes av lege. Legevurderingen skal ikke bli forsinket på grunn av bekymring for  covid-19 smitte når du oppsøker helsetjenesten. Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Som hovedregel gjelder dette spesielt barn som er 2 år og yngre, særlig barn i alderen 0–6 måneder. Andre grunner til å kontakte lege er når barnet/ungdommen har:

 • nedsatt allmenntilstand (slapp, sutrete, manglende matlyst og/eller ikke i sin vanlige form)
 • anstrengt pust og/eller puster fortere enn vanlig når barnet/ungdommen er i ro
 • feber i kombinasjon med luftveissymptomer og/eller nedsatt allmenntilstand

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?

Dersom barnet har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet være hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig, eller har nedsatt allmenntilstand. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør bli testet, i samråd mer deres foresatte. For at barn skal oppleve prøvetakingen som mindre ubehagelig, kan prøven tas i fremre del av nesen eller fra halsen.

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holde seg hjemme eller bli testet.

Selv om vi anbefaler liberal testing også av barn, er testing ikke pålagt og må alltid skje i samråd med foresatte. Dersom barnet ikke testes og det ikke er sterk mistanke om covid-19 (for eksempel der det ikke er andre personer rundt barnet som har testet positivt for covid-19), gjelder samme anbefalinger som ved andre luftveisinfeksjoner - det vil si at barnet skal holdes hjemme til det er tilbake i sin vanlige form og oppfattes som frisk.

Flytskjema barn og unge luftveissymptomer
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Når kan barn komme tilbake i barnehage/skole?

 Dersom barnet har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn og er testet, skal svar på ikke påvist covid-19 foreligge før barnet kan komme tilbake til barnehage/skole uavhengig av barnet ikke lengre har symptomer. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon vil ellers allmenntilstanden avgjøre når barnet kan komme tilbake i barnehage/skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har  restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller lett hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn.

 Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra allergi.  Dersom man er i tvil om symptomene skyldes nyoppstått luftveisinfeksjon eller allergi anbefales testing. Barn med kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte i barnehage/skole.

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne jo eldre ungdommen er. Ungdom som har fått symptomer på luftveisinfeksjon de siste 24 timene skal være hjemme fra skolen og kontakte teststasjon r for covid-19-test. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

For mer informasjon om råd til ungdom (ungdomsskolealder og oppover) med nyoppståtte luftveissymptomer:

Barn som oppholder seg i flere hjem

Mange barn har tilknytning til flere hjem. Oftest er dette barn med foresatte som har to ulike husholdninger etter samlivsbrudd, men det kan også dreie seg om barn og unge som har ulike former for avlastningsfamilier eller har deltidsopphold i omsorgsboliger.

Hovedregelen er at planlagt samvær kan opprettholdes som avtalt.

Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke

Det er viktig at barn ogungdoms behov for omsorg blir ivaretatt, selv der foresatte har covid-19. Tilsvarende, hvis barnet eller ungdommen har covid-19, må de få tilstrekkelig omsorg og stell av foresatte eller andre, selv om det kan bety at det ikke er mulig å holde avstand mellom den/de som er syke og de som er friske.  Dersom omsorgspersoner er syke og ikke i stand til å ta seg av barn de har ansvar for, må kommunehelsetjenestene informeres for å iverksette avlastning fra barnevern eller andre, som i andre situasjoner der omsorgspersoner er syke.

Oppfølging via helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre helsetjenester

Kommunene bør sikre at helsetilbudet til barn og ungdom er forsvarlig. Det anbefales derfor at helsestasjons- og skolehelsetjenesten opprettholder normal aktivitet i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og nødvendige smitteverntiltak. For mer informasjon om tilbudene, se Helsedirektoratets nettsider om Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste. Se også de enkelte kommunenes nettsider eller ta kontakt med kommunen for oppdatert informasjon. Dersom du mistenker at ditt barn/ungdom har covid-19 skal du oppsøke teststasjon før du oppsøker skolehelsetjenesten

Mer informasjon:

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

FHI, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Veilederne beskriver grundig den praktiske tilnærmingen til smittereduserende tiltak, og gir råd og støtte for å sikre godt smittevern for både ansatte, barn og unge.

For informasjon om smitteverntiltak i barnehager og skolerse:

Hovedprinsippene for smitteforebygging er at syke personer holder seg hjemme, kontaktreduserende tiltak mellom personer, samt god hånd- og hostehygiene og godt renhold.

Kontaktreduserende tiltak i smittevernveilederne for skoler og barnehager er tilpasset undervisnings- og omsorgssituasjonen og basert på barn og unges smittsomhet, deres rett til opplæring og sosiale behov.

Rådene er gradert i tre ulike nivå - grønt, gult og rødt tiltaksnivå - slik at driften best mulig kan tilpasses til den aktuelle smittesituasjonen og de ulike utdanningsnivåene. Det er helsemyndighetene som beslutter hvilket tiltaksnivå skoler og barnehager skal benytte. Dette gjøres på grunnlag av smittesituasjonen lokalt og nasjonalt.

I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som vanlig.

Informasjon, veiledere og prosedyrer for barn og covid-19 - Norsk barnelegeforening 

Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det vil være forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre disse markeringene.

Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen regnes normalt som en privat sammenkomst på offentlig sted, der man kan være inntil 100 personer inne og ute (nasjonale råd pr i dag). 

Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer.  Det kan være strengere regler lokalt, og det er viktig å sjekke hva som gjelder i den enkelte kommune.

Råd for skole- og barnehageavslutninger for barn og ungdom

 • Må følge nasjonale og eventuelle lokale bestemmelser (se over)
 • Tilstelningen bør gjennomføres utendørs der det er mulig.
 • Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Foresatte og andre (som ikke er fra samme husstand) må kunne holde minst én meters avstand.
 • Unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.
 • Sørg for mulighet for god håndhygiene og godt renhold, med fokus på steder der mange berører de samme gjenstandene, for eksempel matservering og toaletter.

Vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole, samt utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser. Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da er det lov å samle inntil 1000 personer innendørs fordelt på to kohorter, hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Samlinger etter seremonien regnes som privat sammenkomst på offentlig sted, som beskrevet over.

Råd for vitnemålsutdelinger på 10.trinn eller 3.året på VGS, samt utdeling av fag- og svennebrev

 • Vi anbefaler at skolen er ansvarlig arrangør for arrangementet.
 • Publikum sitter på faste, tilviste plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet.
 • Unngå at det oppstår trengsel ved oppstart og avslutning.
 • For øvrig gjelder de vanlige smittevernanbefalingene for arrangement

Lek og samvær

Man bør begrense antallet personer som er til stede samtidig. Det gjelder både ute og inne og for både barn og voksne. Risikoen for smitte er mindre utendørs enn innendørs. Smitterisikoen reduseres også  og ved lek i mindre grupper.

De generelle smittereduserende tiltakene, nevnt øverst i artikkelen, gjelder også når barn, ungdom og voksne er sammen på fritiden.

Lek og samvær på fritiden bør som hovedregel være med barn som er i samme gruppe i barnehage/ på skole/ organiserte fritidsaktiviteter. Utenom disse gruppene kan barna også omgås noen få faste venner, gjerne fra samme lokalmiljø. Barn som leker sammen, trenger ikke å holde avstand. Barn kan ha overnattingsbesøk dersom alle er friske og den som er på besøk er blant de nære kontaktene i annen lek og samvær.

Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Det anbefales at dette er de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

Bursdager og andre feiringer

Ved bursdager og andre feiringer i eller utenfor hjemmet, bør antallet tilpasses i henhold til gjeldende råd og retningslinjer for samlinger og arrangementer. Både barn og voksne skal telles med. I de fleste tilfeller er det mulig å samle hele kohorten, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å dele en klasse i to for at det ikke skal bli for mange barn og voksne til stede samtidig.

Der det er mulig, bør foresatte til barn som blir invitert ikke bli med inn. Dersom dette er nødvendig for enkelte barn, må foresatte holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd. Husk god håndhygiene for alle, spesielt rundt matservering.

Organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirus-utbruddet har vart over lang tid og det er usikkert hvor lenge det er behov for strenge smitteverntiltak. Det er derfor viktig at barn og ungdom fortsatt kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte blir redusert. Der det er behov for strenge smitteverntiltak, bør man forsøke å opprettholde noe aktivitet så lang det er mulig.

For mange barn og ungdom kan deltagelse i fritidstilbud ha stor betydning, fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er spesielt viktig å være oppmerksomme på særlig sårbare barn og ungdom, også de som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som en konsekvens av pandemien.

Pandemien kan ha endret deltagelse i fritidstilbud. Instruktører/ledere bør ha oppmerksomhet på frafall fra organiserte fritidsaktiviteter, og dersom det er noen barn som ikke har deltatt i aktiviteten på en stund, kan foreningen ta kontakt med foresatte for å se på evt. løsninger for deltagelse. Se

Aktiviteter av lengre varighet for barn og unge 

For mer informasjon om råd i forbindelse med aktiviteter for barn og unge av lengre varighet, for eksempel aktivitetsskoler, sommerleir, idrettsarrangementer m.v., se:

Russetid

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og russen må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Referanser

 1. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. The New England Journal of Medicine. 2020.
 2. Folkhälsomyndigheten, Sverige. Bekräftade fall i Sverige
 3. Statens Serum Institut, Danmark. Epidemiologisk overvåkingsrapport. 
 4. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, Castelli A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. 2020.
 5. Balduzzi, Adriana and Brivio, Erica and Rovelli, Attilio and Rizzari, Carmelo and Gasperini, Serena and Melzi, Maria Luisa and Conter, Valentino and Biondi, Andrea. Lessons After the Early Management of the COVID-19 Outbreak in a Pediatric Transplant and Hemato-Oncology Center Embedded within a COVID-19 Dedicated Hospital in Lombardia, Italy. Estote Parati. (Be Ready.) (3/19/2020). Available at SSRN. DOI: dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559560
 6. D'Antiga L. Coronaviruses and immunosuppressed patients. The facts during the third epidemic. Liver Transpl. 2020.
 7. Lu et al. NEJM. 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2005073.
 8. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020 (CDC) 
 9. Kunnskapsoppsummering fra ECDC 23. desember 2020: COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update

Historikk

05.07.2021: Presisert at barn/ungdom som er nærkontakter til risikopasienter ikke anbefales vaksine per nå.

20.06.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens gjenåpningsplan.

16.06.2021: Lagt inn oppdatert flytskjema.

11.06.2021: Satt inn avsnitt om symptomer hos barn, satt in flytskjema «Barn med nyoppståtte luftveissymptomer», revidert avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom», lagt til nye lenker om kunnskapsgrunnlag. Revidert avsnitt om MIS-C. Generell forkorting av tekst og språkendringer. Endringer i rekkefølge av avsnitt.

08.06.2021: Lagt til nytt avsnitt: "Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage".

02.06.2021: Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.

26.04.2021: Lagt inn eget avsnitt om russetid, med lenke til nyhetssak der man finner alle våre smittevernråd for russ.

25.03.2021: Lagt inn oppdaterte testanbefalinger for barn og justert avsnittet om når barn kan møte i barnehage/på skolen.

04.02.2021: Fjernet flytskjema i påvente av oppdatert versjon.

03.02.2021: Oppdatert informasjon om barn og smitte inkludert engelsk virusvariant. Informasjon om vaksinasjon. Revidert råd om lek og samvær. Flyttet råd om organiserte fritidsaktiviteter til egen artikkel. Presisert om betydning av fritidsaktiviteter for utsatte barn og ungdom. Tatt ut informasjonsfilm.

26.01.2021: Oppdatert avsnitt om engelsk koronavirusvariant og smittsomhet blant barn og unge.

25.01.2021: Nytt avsnitt "Barn som oppholder seg i flere hjem".

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

14.01.2021: Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. 

09.01.2021: Lagt inn et avsnitt om at det i desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC.

05.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om redusert sosial kontakt fra 04.01 og to uker frem i tid

24.12.2020: Lagt lenke til ECDC sin kunnskapsoppsummering i referanselisten (9).

03.11.2020: Presisert at ungdom bør ha de smame nærkontaktene over tid: Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Dette bør være de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

09.10.2020: Har lagt inn et nytt avsnitt under "Lek og samvær" vedrørende private versus offentlige arrangementer, og arrangementer utendørs versus innendørs. 

08.10.2020: Lagt inn setning om at begrensningen på maks 20 personer gjelder for feiring både ute og inne.

30.09.2020: Lagt inn setning under organiserte fritidsaktiviteter: I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

29.09.2020: Forenklet og forkortet teksten. Lagt til lenker til oppdatert kunnskapsoppsummering om barn og smitte samt flytskjema med vurdering av når barn og unge skal holdes hjemme fra barnehage/skole.

08.09.2020: Språkvasket artikkelen, ingen endring i innhold.

12.06.2020: Fjernet "av lengre varighet" i avsnittsoverskriften "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet." Fjernet avsnittsoverskriften "Transport". Endret "treningsområdet" til "aktivitetsområdet" i 4. avsnitt under avsnittsoverskriften "Organiserte fritidsaktiviteter."

5.6.2020: Presisert at 1 meter-regel ikke lenger gjelder for barn i alle sammenhenger.

28.05.2020: Lagt til lenke til artikkel "Idrett og organiserte fritidsaktiviteter" i avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

15.05.20:
Nytt avsnitt om organisert aktivitet på fritiden lagt til. Lagt til lenke til nytt avsnitt i Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole.

08.05.20: Revisjon og oppdatering av hele teksten. Nytt avsnitt om barnebursdager lagt til. Smittevernråd for barnehager, skoler og skolefritidsordninger er flyttet til artikkelen for barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

30.04.20: Lagt inn eget punkt om samvær og lek for barn som er tilbake i barnehager og på skolen.

22.04.20: Nummerert referansene i teksten. 

21.04.20: Lagt inn setning om at skole gjenåpnes 27.4. for elever på yrkesfag i VG2 og VG3.

18.04.20: Oppdatert med revidert tekst.

24.03.20: Lagt inn henvisning til rapport med oppsummert kunnskap om barns rolle i spredning av covid-19

23.3.20: Artikkelen er opprettet. Innhold overført fra artikkel om informasjon til gravide, barn og unge, og deretter redigert til ny artikkel.