Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Barn og ungdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Barn og ungdom

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd og informasjon for barn og ungdom

Publisert Oppdatert

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).


Fra 4. januar og frem til 19. januar anbefaler regjeringen å begrense sosiale kontakter. Unngå å ha gjester i hjemmet i denne perioden. Dette gjelder også ungdom. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Barn blir i mindre grad smittet eller syke sammenliknet med ungdom og voksne

Folkehelseinstituttet følger med på kunnskap om barns rolle i spredningen av covid-19. I september 2020 ble kunnskapen så langt oppsummert: Barns rolle i spredning av SARS-CoV-2 (Covid 19)

 • Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19.
 • Barn blir sannsynligvis smittet i samme grad som voksne, men siden de får få eller ingen symptomer virker de å være mindre smittsomme enn voksne.
 • Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste er at de smitter andre i samme husstand. Det er sjelden barn smitter andre barn eller voksne utenfor husstanden.
 • Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.

Ungdom smitter trolig mer enn barn fordi de får mer symptomer ved covid-19. Ungdom kan i tillegg ha en levemåte som øker risiko for smittespredning, som for eksempel et større og mer geografisk spredt kontaktnett, behov for nær omgang med jevnaldrende og det er risiko for tiltakstretthet. 

Noen land har rapportert om en betennelsestilstand i etterforløpet av covid-19 hos barn og unge, såkalt MIS-C (multi inflammatory syndrome in children) eller PIMS (peadiatric inflammatory multisystem syndrom temporarily associated with covid-19). Tilstanden er sjelden, men alvorlig. Barn og unge har god prognose med behandling.

For mer informasjon om symptomer på covid-19 hos barn og hos ungdom: Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19.

I desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC. Folkehelseinstituttet følger nøye med på ny informasjon om dette, og vil oppdatere nettsidene våre når det er aktuelt.

Barn med kroniske sykdommer ser ut til å ha lav risiko for alvorlig forløp av covid-19

Med dagens kunnskap ser det ut til at risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav, både hos barn og unge generelt men også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. For mer informasjon om disse gruppene, se:

Når du er bekymret for ditt syke barn eller ungdom

I de fleste tilfeller vil barn/ungdom som er syke ikke ha covid-19, men andre infeksjoner eller andre tilstander med behov for undersøkelse og behandling. Når du er bekymret for ditt syke barn/ungdom er det viktig å kontakte helsetjenesten for hjelp med å vurdere om det bør undersøkes av lege. Legevurderingen skal ikke forsinkes på grunn av bekymring for smitte med covid-19. Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Som hovedregel gjelder dette spesielt barn som er 2 år og yngre, særlig barn i alderen 0–6 måneder. Andre grunner til å kontakte lege er når barnet/ungdommen har:

 • nedsatt allmenntilstand (barnet/ungdommen er slapt og ikke i sin vanlige form)
 • anstrengt pust og/eller puster fortere enn vanlig når barnet/ungdommen er i ro
 • feber i kombinasjon med luftveissymptomer og/eller nedsatt allmenntilstand

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?

Barn som har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste 24 timene, skal holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form. Hvis barnet kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke barnet å holde seg hjemme. 

Dersom barnet har lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i inntil 48 timer. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, anbefales det å kontakte fastlege eller legevakt for å vurdere om barnet trenger legetilsyn og/eller trenger å testes for covid-19.

Når kan barn komme tilbake i barnehage/skole?

Allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage/skole etter gjennomgått luftveisinfeksjon. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller noe hoste. Slike symptomer er vanlige i tiden etter en luftveisinfeksjon.

Dersom barnet er testet, skal svaret på prøven foreligge før det kan komme tilbake til barnehage/skole. Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følges opp av helsetjenesten.

Barnet kan komme tilbake til barnehage/skole selv om andre i familien har luftveissymptomer. Dersom andre i familien har fått påvist covid-19, skal barnet i karantene og følges opp av helsetjenesten.

Flytskjema Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer.PNG

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne, særlig jo eldre ungdommen er. Ungdom som har fått symptomer på luftveisinfeksjon de siste 24 timene skal være hjemme fra skolen og kontakte teststasjon for å testes for covid-19. Dette gjelder også ved milde symptomer.

For mer informasjon om råd til ungdom (ungdomsskolealder og oppover) med nyoppståtte luftveissymptomer, se Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Veilederne beskriver grundig den praktiske tilnærmingen til smittereduserende tiltak, og gir råd gir råd og støtte for å sikre godt smittevern for både ansatte, barn og unge.

For informasjon om smitteverntiltak i barnehager og skoler, samt råd ved avslutninger og tilstelninger i barnehage og skole, se Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager og Smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordninger 

Lek og samvær på fritiden

For private sammenkomster bør man begrense antallet personer som er tilstede samtidig. Det gjelder både for sammenkomster inne og ute, barn og voksne inkludert. De til enhver tid gjeldende anbefalinger og retningslinjer for antall personer som kan samles i private sammenkomster og ved offentlige arrangementer (for eksempel når skolen arrangerer en sammenkomst) finnes på FHIs side om Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Kommunene kan også innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Hvis man skal samle hele kohorten / klassen, kan det for eksempel være en mulighet å dele en klasse i to for at det ikke skal bli for mange barn og voksne tilstede samtidig. Risikoen for smitte er mindre utendørs enn innendørs, og ved lek i mindre grupper. For å begrense smittespredning er det viktig å opprettholde de generelle smittereduserende tiltakene til enhver tid, også når barn og ungdom er sammen på fritiden. Det vil si:  

 1. Syke personer holder seg hjemme 
 2. God hånd- og hostehygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer som ikke er i samme husstand (eller tilsvarende nære)

Disse rådene gjelder også for de voksne som eventuelt deltar sammen med barnet/ungdommen.

Syke holder seg hjemme

Hold barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon hjemme. De bør ikke være sammen med andre utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet være sammen med andre. Barnet skal imidlertid dra hjem dersom det får symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke føler seg bra.

Husk god hånd- og hostehygiene

Prøv å oppfordre barna til å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken. De bør også minnes på å vaske eller desinfisere hendene, for eksempel før lek og samvær, når hendene er synlig skitne, etter toalettbesøk, etter kontakt med snørr, spytt mv. (for eksempel etter hosting/nysing i hendene) og før måltider. Husk at håndvask med såpe og vann er mest effektivt for å forebygge smitte. Dersom det ikke er muligheter for håndvask er alkoholbasert hånddesinfeksjon et godt alternativ. Vær oppmerksom på at alkoholbasert desinfeksjon ikke er godt nok når hendene er våte eller synlig skitne.

Begrens antall nærkontakter

Det er lurt å unngå å ha mange kontakter. Lek og samvær mellom barn på fritiden, for eksempel vennegrupper, bursdagsselskap, lek i nabolaget, følgegrupper o.l., bør først og fremst være med barn som er i samme gruppe i barnehage/på skole/organiserte fritidsaktiviteter. Begrens samvær og lek med andre barn og unge utenom disse gruppene til noen få, og gjerne til barn fra samme lokalmiljø. Barn som leker sammen trenger ikke å holde avstand. Dette gjelder barn som allerede er sammen på skolen og i idrett, eller andre som regnes som barnets nære venner. Barn kan holde avstand til andre barn som ikke er i disse gruppene.

Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Dette bør være de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

Voksne som følger barn på aktiviteter og lek, bør holde avstand til andre barn og voksne. Dersom en voksen har ansvar for et barn utenfor sin egen husstand, må anbefalingen om å holde avstand vurderes i forhold til om barnet trenger trøst eller hjelp. 

Overnattingsbesøk

Barn kan ha overnattingsbesøk dersom alle er friske og den som er på besøk er blant de nære kontaktene i annen lek og samvær, og har med egne toalettsaker. I tillegg kan de andre i familien prøve å holde avstand til den som overnatter. 

Bursdager og andre feiringer

Ved bursdager og andre feiringer i hjemmet, bør man prøve å begrense antallet slik at det ikke er flere enn 20 personer tilstede. Det gjelder både for feiring inne og ute, barn og voksne inkludert. For eksempel kan det være nødvendig å dele en klasse i to for at det ikke skal bli for mange barn og voksne tilstede samtidig.

Dersom feiringen skal foregå på et offentlig sted, for eksempel lekeland/leid lokale, må regler for arrangementer følges. Det betyr at alle, også barna, må kunne holde minst en meters avstand under hele tilstelningen. Dette gjelder også dersom barna til vanlig er i samme kohort/gruppe (for eksempel en skoleklasse). Hvis det er flere grupper av barn tilstede i samme lokale, må de ulike gruppene også kunne holde avstand seg imellom.

Feiringen kan gjerne skje utendørs, da smitterisikoen er mindre ute. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle kan holde avstand dersom det er påkrevet.

Foresatte til barn som blir invitert bør ikke være tilstede. Dersom dette er nødvendig for enkelte barn, må foresatte holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd.

Mat og kake kan fortrinnsvis serveres i ferdige porsjoner, og det er lurt å unngå for eksempel skåler med popkorn eller godteri. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirus-utbruddet kan vare i lang tid. Det er derfor viktig at barn kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte blir redusert.

Aktiviteter bør først og fremst foregå med barn fra samme lokalmiljø.  Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det ikke nødvendig at barn holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i Veiledere for barnehager, skoler. I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

Barn og unge bør oppfordres til ikke å møte opp før aktiviteten starter og til å forlate området når aktiviteten er slutt.  Dette for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand ikke blir fulgt. Alle bør benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten hvis det er mulig. Dersom de tar felles transport, bør alle kunne følge smittevernrådene. Det betyr for eksempel å ikke blande barn og unge fra ulike lokalmiljøer, skolekretser e.l.

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Veileder i smittevern for idrett (covid-19). Flere av de enkelte kultur-, idretts- og aktivitetsforeningene har informasjon om koronavirus-utbruddet på sine nettsider.

Arrangementer og aktiviteter av lengre varighet for barn og unge 

For mer informasjon om råd i forbindelse med arrangementer som for eksempel aktivitetsskoler, leirskoler, idrettsarrangementer mv., se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.

Oppfølging via helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Kommunene bør sikre at helsetilbudet til barn og ungdom er forsvarlig. Det anbefales derfor at helsestasjons- og skolehelsetjenesten opprettholder normal aktivitet i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og nødvendige smitteverntiltak. For mer informasjon om tilbudene, se Helsedirektoratets nettsider om Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste. Se også de enkelte kommunenes nettsider eller ta kontakt med kommunen for oppdatert informasjon.

Snakk med barna

Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet i en litt annerledes tid. Filmen nedenfor er laget for målgruppen barn og unge. Man kan velge undertekster på en rekke språk ved å klikke på det lille hjulet i bunnlinjen.

For å vise undertekst på valgt språk:

 • Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 • Fjern "automatisk avspilling" om det viser rødt
 • Velg "innstillinger"
 • Klikk på "teksting"
 • Velg "Oversett automatisk"
 • Velg språk

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Referanser

 1. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. The New England Journal of Medicine. 2020.
 2. Folkhälsomyndigheten, Sverige. Bekräftade fall i Sverige
 3. Statens Serum Institut, Danmark. Epidemiologisk overvåkingsrapport. 
 4. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, Castelli A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. 2020.
 5. Balduzzi, Adriana and Brivio, Erica and Rovelli, Attilio and Rizzari, Carmelo and Gasperini, Serena and Melzi, Maria Luisa and Conter, Valentino and Biondi, Andrea. Lessons After the Early Management of the COVID-19 Outbreak in a Pediatric Transplant and Hemato-Oncology Center Embedded within a COVID-19 Dedicated Hospital in Lombardia, Italy. Estote Parati. (Be Ready.) (3/19/2020). Available at SSRN. DOI: dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559560
 6. D'Antiga L. Coronaviruses and immunosuppressed patients. The facts during the third epidemic. Liver Transpl. 2020.
 7. Lu et al. NEJM. 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2005073.
 8. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020 (CDC) 
 9. Kunnskapsoppsummering fra ECDC 23. desember 2020: COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update

Historikk

14.01.2021: Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. 

09.01.2021: Lagt inn et avsnitt om at det i desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC.

05.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om redusert sosial kontakt fra 04.01 og to uker frem i tid

24.12.2020: Lagt lenke til ECDC sin kunnskapsoppsummering i referanselisten (9).

03.11.2020: Presisert at ungdom bør ha de smame nærkontaktene over tid: Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Dette bør være de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

09.10.2020: Har lagt inn et nytt avsnitt under "Lek og samvær" vedrørende private versus offentlige arrangementer, og arrangementer utendørs versus innendørs. 

08.10.2020: Lagt inn setning om at begrensningen på maks 20 personer gjelder for feiring både ute og inne.

30.09.2020: Lagt inn setning under organiserte fritidsaktiviteter: I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

29.09.2020: Forenklet og forkortet teksten. Lagt til lenker til oppdatert kunnskapsoppsummering om barn og smitte samt flytskjema med vurdering av når barn og unge skal holdes hjemme fra barnehage/skole.

08.09.2020: Språkvasket artikkelen, ingen endring i innhold.

12.06.2020: Fjernet "av lengre varighet" i avsnittsoverskriften "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet." Fjernet avsnittsoverskriften "Transport". Endret "treningsområdet" til "aktivitetsområdet" i 4. avsnitt under avsnittsoverskriften "Organiserte fritidsaktiviteter."

5.6.2020: Presisert at 1 meter-regel ikke lenger gjelder for barn i alle sammenhenger.

28.05.2020: Lagt til lenke til artikkel "Idrett og organiserte fritidsaktiviteter" i avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

15.05.20:
Nytt avsnitt om organisert aktivitet på fritiden lagt til. Lagt til lenke til nytt avsnitt i Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole.

08.05.20: Revisjon og oppdatering av hele teksten. Nytt avsnitt om barnebursdager lagt til. Smittevernråd for barnehager, skoler og skolefritidsordninger er flyttet til artikkelen for barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

30.04.20: Lagt inn eget punkt om samvær og lek for barn som er tilbake i barnehager og på skolen.

22.04.20: Nummerert referansene i teksten. 

21.04.20: Lagt inn setning om at skole gjenåpnes 27.4. for elever på yrkesfag i VG2 og VG3.

18.04.20: Oppdatert med revidert tekst.

24.03.20: Lagt inn henvisning til rapport med oppsummert kunnskap om barns rolle i spredning av covid-19

23.3.20: Artikkelen er opprettet. Innhold overført fra artikkel om informasjon til gravide, barn og unge, og deretter redigert til ny artikkel.

Innhold på denne siden