Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Karantene og isolering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Karantene og isolering

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Karantene og isolering

Publisert Oppdatert

Her finner du informasjon om hvem som bør i karantene eller isolering, og råd om hvordan dette skal gjennomføres.

2020-10-30 Karantenehus_Korona-karantene.png

Her finner du informasjon om hvem som bør i karantene eller isolering, og råd om hvordan dette skal gjennomføres.


Råd til alle i befolkningen  

 • Husk god hånd- og hostehygiene.  
 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 

Litt, mye eller helt avstand?  

Figuren nedenfor oppsummerer råd om avstand til ulike grupper (oppdatert 2020-10-30).  

2020-10-30 Karantenehus_Korona-karantene.png

Råd til deg som er pålagt karantene 

Dersom du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene.  

Det anbefales at du tester deg. Uansett svar på test og årsak til karantene, varer karantenen i 10 døgn. Dette er fordi karantenen skal forebygge videre smitte. 

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor. 
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene, bør teste seg. 
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk. 
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet. 
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport. 
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. 
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø. 
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre. 
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger. 
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smitteoppsporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer. 

Egnet sted for karantenen 

 • Det viktigste kravet for at et sted skal være egnet for karantene er at man skal kunne holde god avstand til andre voksne i hele karantenetida. 
 • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted enn eget hjem skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med. 
 • Studentboliger/-hybler/-kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Man bør da tilstrebe avstand til andre og bruke fellesarealer minst mulig. Kommunelegen kan vurdere   om boligen egner seg for karantene når en person defineres som nærkontakt. 
 • Overnattingssteder der man må omgås andre gjester, er ikke egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis man må dele fasiliteter med andre personer enn de nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser der man må dele rom/fasiliteter med andre enn de man vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken. 
 • “Brakkebyer”, asylmottak og studentboliger kan være egnet sted for karantene, forutsatt at man har enerom med eget bad/toalett og kjøkken (eventuelt organisert matlevering). For organisering av tilrettelagt oppholdsted for karantene der mange bor sammen, se under.  
 • Hjemmekarantene og isolasjon 
 • Reisekarantene - Spørsmål og svar - regjeringen.no, se blant annet avsnitt om karantene og karantenehotell. 

Tilrettelagt oppholdssted for personer som må være i karantene  

De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Dette gjelder nærkontakter til personer med covid-19 og personer som har vært på reise i et område med mye smitte. Disse skal være i karantene i 10 døgn for å hindre at de ikke smitter andre før de selv får symptomer.   

Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. Det er imidlertid situasjoner hvor karantene i hjemmet ikke kan gjennomføres og hvor det bør tilrettelegges for annet egnet oppholdssted under karantenetiden.  

Kommuner kan legge til rette for at personer som skal i karantene kan bo på egnet oppholdssted som kommunen tilbyr under karantenetiden. Juridiske og økonomiske forhold rundt slike opphold, er det Helsedirektoratet som gir informasjon om.  

Gjennomføring  

Risikovurdering  

Oppholdsstedet som skal ta imot personer som er i karantene eller er definert som nærkontakter, må gjennomføre risikovurdering av fasilitetene og tilrettelegge forholdene for å ivareta smittevern. Risikovurderingen av oppholdsstedet må blant annet omfatte:   

 • Hvilke områder som egner seg for de som skal være i karantene. 
 • Hvordan gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas (avstandskrav, hånd-/hostehygiene, ventilasjon i rommet, matservering, håndtering av tekstiler og avfall). 
 • Plan for bruk av munnbind for personer i karantene og beskyttelsesutstyr for ansatte. 
 • Tiltaksplan hvis karantenepersoner eller ansatte blir syke med covid-19.  

Leder/arbeidsgiver ved oppholdsstedet må sikre at organisering og ansvar knyttet til de som er i karantene er kjent for ansatte.   

Det er kommunelege som har det medisinskfaglige ansvaret for de som skal være i karantene.  

Kommunelege må i samarbeid med oppholdsstedet etablere rutiner som sikrer ansatte mot smitte.  

Avstandskrav  

Vurder behovet for merking i korridorer og fellesområder og om det er behov for å henge opp informasjonsmateriell om avstandskrav.  

Håndhygiene  

Håndhygienefasiliteter skal være tilgjengelig der personer i karantene oppholder seg og eventuelt i andre fellesområder.   

Det bør utarbeides skriftlig informasjonsmateriell om når og hvordan håndhygiene skal utføres for de som er i karantene og ansatte.  

Beskyttelsesutstyr for ansatte 

Det er ikke rutinemessig behov for bruk av beskyttelsesutstyr.   

Leder/arbeidsgiver bør imidlertid gjennomføre en risikovurdering av behovet for bruk av beskyttelsesutstyr (munnbind, hansker, frakk, visir) og ha etablert rutiner for bruk. Ansatte må ha fått opplæring i hvordan beskyttelsesutstyret benyttes og hvilke situasjoner hvor det er påkrevet.   

Det må også etableres systemer for innkjøp og egnet lagring av beskyttelsesutstyr.   

Matservering  

Personer i karantene skal spise på rommet og de skal ikke benytte felles spisesal eller buffetservering. Maten bør serveres på rommet ved å sette serveringsbrettet på et avlastningsbord på utsiden av rommet. Ansatte banker på og forlater dørområdet.   

På rommet må skriftlig informasjon finnes om at brukt serveringsbrett settes på utsiden av døren etter bruk. Ansatte tar hånd om serveringsbrettene og frakter de til områder hvor rengjøring av utstyret foregår.  

Tekstilhåndtering  

Eksisterende rutiner for håndtering av brukte tekstiler bør gjennomgås både med tanke på interne rutiner og ved avtale med eksternt vaskeri.   

Personer i karantene bør selv skifte sengetøy og kaste urent tøy i oppsamlingssekk som skal finnes på rommet. På rommet må skriftlig informasjon finnes om hvilke tekstiler personen i karantene kan legge i sekken (f.eks. at privat tøy ikke kan legges der) og at fylte sekker knyttes igjen og settes på utsiden av døren.    

Ansatte tar hånd om sekkene med urent tøy, som bringes til vaskeriet eller annet lagringssted, atskilt fra andre gjenstander frem til vask.   

Avfallshåndtering 

Eksisterende avfallsrutinene bør gjennomgås for å ivareta smittevern.   

Personer i karantene bør selv legge avfall i avfallspose, som skal finnes på rommet. På rommet må skriftlig informasjon finnes om at fylte avfallsposer knyttes igjen og settes på utsiden av døren.   

Ansatte tar hånd om avfallssekkene, som bringes til avtalt søppelkontainer.   

Rengjøring/desinfeksjon av rommet  

Personer i karantene bør selv rengjøre eget rom med engangskluter.   

For oppholdsstedet er det tilstrekkelig å rengjøre rommet når karantenetiden opphører. Følg eksisterende rutiner for renhold, i tillegg til forsterket renhold av felles berøringspunkter.   

Den som er i karantene 

Personer i karantene må få informasjon om smitteverntiltak, inkludert;   

 • Nødvendigheten av å holde avstand. 
 • Håndhygiene og hostehygiene. 
 • Regelmessig lufting av rommet hvis mulig.  
 • Bruk av munnbind hvis ansatt må komme inn på rommet eller ved forflytning. 
 • Hva de skal gjøre dersom de blir syke.  

Det bør fortrinnsvis være helsepersonell fra kommunen som følger opp de som er i karantene.  

Det frarådes at ansatte går inn på rommet til de som er i karantene. Dersom ansatte unntaksvis må gå inn i rommet, må den som er i karantene lufte ut rommet først, ta på munnbind og holde avstand.   

Ansatte må vurdere om det er behov for å bruke beskyttelsesutstyr dersom avstand ikke kan opprettholdes.   

Den som er i karantene skal i utgangspunktet ikke være sammen med andre personer. Besøk bør utsettes inntil smittestatus er avklart. Informasjon om hvordan personer i karantene skal forholde seg finnes under Råd til deg som er pålagt karantene 

Rutiner dersom en i karantene eller en ansatt blir syk  

Kommunelege må via leder/arbeidsgiver ved oppholdsstedet må ha etablert rutiner for hvordan både personen som er i karantene og ansatte ved oppholdsstedet skal forholde seg dersom personen utvikler symptomer forenlig med covid-19. 

Råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport 

Personer i karantene skal som hovedregel ikke benytte offentlig transport, og aldri hvis de har symptomer på covid-19.  

Personer i innreisekarantene kan likevel bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested i eller utenfor Norge. 

Personer i smittekarantene kan bare gjennomføre en slik reise etter særskilt vurdering av kommunelegen. Kommunelegen vil blant annet ta hensyn til grad av smitteeksponering og eventuelt prøveresultat i sin vurdering. Husstandsmedlemmer uten negativt prøvesvar vil vanligvis ikke få slik tillatelse. 

For slike reiser i karantene gjelder følgende: 

 • Reis raskeste vei. 

Unntak fra karanteneplikten 

I noen tilfeller kan det gis unntak fra karanteneplikt, les mer om dette her: 

Det er gitt egne anbefalinger for oppfølging og testing av personer som gis unntak fra karanteneplikten

Til deg som er pålagt hjemmeisolering (isolasjon)  

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus. 

Dette gjelder når du er i hjemmeisolering:  

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong. 
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend. 
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Når du er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport. 
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. 
 • De du bor sammen med, skal være i karantene. 
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du (som er hjemme isolert) oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset. 
 • Legen vurderer hvor lenge du må være isolert. Se Opphevelse av isolasjon 

Se også: 

Se også: 

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Historikk

30.11.2020: Innholdet som omhandler avstand er flyttet ut i egen artikkel. Restrukturert innholdet. 

24.11.2020: Teksten i tekstboksen om karantenested er oppdatert. Innledningen er endret etter endringer i covid-19 forskriften og nytt rundskriv om karantenehotell for innreisende. Noen mindre språklige endringer og presiseringer. Et avsnitt om vask av tekstiler lokalt er lagt inn.

11.11.2020: Lagt til kulepunkt i avsnittet "Hvis du er nærkontakt eller pålagt innreisekarantene, gjelder følgende": Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene, bør teste seg.

Kulepunktet om at det er ok å gjennomføre karantene i andres hjem, er slettet. Dette er i tråd med nye, sentrale bestemmelser om karantenehotel.

06.11.2020: Lagt inn avsnitt med utdyping vedrørende regjeringens anvbefalinger av 5.11.2020 om at  alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. 

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

03.11.2020: Setningen om hvem som er "dine nærmeste" er endret til: "Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre "nærmeste" som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid."

03.11.2020: Lagt til kollapsboks om tilrettelagt oppholdssted for personer som må være i karantene nederst i avsnittet "Råd til deg som er pålagt karantene".

30.10.2020: «Sannsynlig covid-19» er pålagt isolering i tråd med endring i covid-19 forskriften, og deres husstandsmedlemmer er anbefalt karantene i påvente av prøvesvar. «Egnet sted for karantene» er revidert, og det er anbefalt at man holder avstand til andre voksne i husstanden. Det anbefales at alle nærkontakter testes. Språklige endringer.

28.10.2020: Artikkelen er oppdatert med lenke til nyhetsartikkel om endringer i unntak fra karanteneplikten § 6 c for utenlandske arbeidstakere som skal gjelde fra 31. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober). I avsnittet om hjemmeisolering, endres rådet om avstand til de du bor sammen med fra én til to meter

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

02.10.2020: Lagt til kulepunkt om munnbind ved hjemmeisolering

25.09.2020: Endret paragraf om bruk av offentlig transport i karantene slik at det samsvarer med endringene i covid-19 forskriften.

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

22.09.2020: Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon". 

I avsnittet "Til deg som venter på prøvesvar". Lagt til litt mer i denne forklarende setningen: Dette kan for eksempel gjelde hvis du skal reise til et land som krever test, skal besøke en institusjon som krever test eller deltar i forskningsprosjekter.

16.09.2020: Fjernet setningen om at det ikke er lov å reise utenlands.

15.09.2020: Lagt til endringer om unntak fra covid-19 forskriften jf. Endringene i covid-19 forskriften.

12.09.2020: Fjernet kommentareren fra 13.08.20 om at det ikke skille mellom nærkontakt og annen kontakt. Endret avsnitt om innreisekarantene.

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

31.08.20: Lagt til et nytt avsnitt: "For deg som venter på prøvesvar".

28.08.20: Endret i kulepunkt under råd til alle i befolkningen om at du skal holde deg hjemme til negativt prøveresultat og allmenntilstanden er god. 

24.08.2020: Lagt inn lenke til side om avisolering. 

21.08.2020: Lagt til setning om at isolasjon avsluttes også i de tilfellene der andre i husstande fortsatt er i isolasjon eller karantene.

14.08.2020: Lagt inn presisering om at fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Endret tekst og husfigur slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

08.08.2020: Lagt inn under avsnittet "Innreisekarantene" at personer som kommer fra røde land anbefales å bruke munnbind under hjemreise.

05.08.2020: Lagt til "barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet" til punktet "Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet."

28.7.2020: I avsnittet om innreisekarantene: Lagt til informasjon om reise fram til endelig oppholdssted.

22.7.2020: Avsnittet om egnet sted for karantene er redigert med en setning om at karantene også kan gjennomføres i andres hjem.

21.7.2020: Lagt inn eget kulepunkt om karantenested der det er presisert at egnet oppholdssted for karantene innebærer at man ikke deler toalett-/ kjøkkenfasiliteter o.l. med andre enn sine nærmeste.

24.06.2020: Endret de to siste kulepunktene i listen for råd til alle i befolkningen: de som får symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie (ikke lenger ett døgn etter symptomfrihet). De som testes skal holde seg hjemme til eventuelt negativt prøvesvar foreligger OG de er symptomfrie. 

22.06.2020: Presisert i undertittel at karantene i 10 dager også gjelder for personer med innreisekarantene. Lagt til setning om at personer som er i innreisekarantene skal følge samme råd som husstandsmedlemmer og andre tilsvarende kontakter. Og at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, og personer i reisekarantene skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. 

19.06.2020: Lenke til lovdata oppdatert slik at det vises til nyeste versjon av covid-19-forskriften.

17.06.2020: Lagt til "Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder" under råd til befolkningen.

12.06.2020: Lagt til "Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i områder i Norden med lav smitteforekomst" i avsnittet "Innreisekarantene."

04.06.2020: Råd til alle i befolkningen: Lagt inn mer informasjon om hva "dine nærmeste" betyr og om en meter avstand. Lagt inn eksempler på hvordan man bør holde avstand. Ny figur med fly.

02.06.2020: Oppdatert med ny figur om avstand, nye råd og regler for ulike nærkontakter samt språklige endringer. 

29.05.2020: Lagt inn lenke til regjeringens pressemelding om reiseråd til Danmark fom 15. juni

14.05.2020: Lagt lenke til artikkel "Hjemmekarantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell".

08.05.2020: Endret anbefalt avstand til andre. Står nå konsekvent "minst 1 meter".

08.05.2020: I avsnittet "Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare? er setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." endret til: "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 10 dager."

5.5.2020: I avsnittet "Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare? er setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." endret til: "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager."

15.04.2020: Endret siste punkt under om isolering til "Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk."

03.04.2020: Artikkelen opprettet.

Innhold på denne siden