Hopp til innhold

Avstand, karantene og isolering

Publisert Oppdatert

Her finner du informasjon om hvorfor det er viktig å holde avstand, hvem som bør ha karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

litt, mye eller helt avstand? forebyggende smitteråd ved koronavirus
Litt, mye eller helt avstand? Ved å holde avstand bremser vi korona (covid-19). Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Her finner du informasjon om hvorfor det er viktig å holde avstand, hvem som bør ha karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.


Hold avstand for å begrense smitte

Formålet med råd til befolkningen om å holde avstand, er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte, derfor er redusert kontakthyppighet viktig for å bremse spredningen av covid-19. Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet.

Det aller viktigste er å redusere kontakten mellom de som er syke, og de som er i risikogruppene. Derfor gir vi ulike råd om sosial distansering for ulike grupper, avhengig av hvor sannsynlig det er at de er smittsomme.

Litt, mye eller helt avstand?

Figuren viser hovedtrekk ved de forskjellige formene for avstand.

Litt, mye eller helt avstand?. Illustrasjon: Folkehelesinstituttet, april 2020
Litt, mye eller helt avstand?. Illustrasjon: Folkehelesinstituttet, april 2020

Råd og tiltak som gjelder for alle

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold.
 • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

Disse rådene er også de viktigste forbyggende tiltak for deg som tilhører en risikogruppe.

Se også:

Mer om karantene

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder alle som har vært på reise i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsetjenesten om at de er definert som nærkontakt til et tilfelle av covid-19.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare?

Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 10 dager. Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar. For mer detaljert informasjon se:

De som bor sammen med en person i karantene, men ikke selv er definert som nærkontakt, skal ikke være i karantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Siden nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over grunnleggende smitteverntiltak. 

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb. Bruk av unntaket skal avklares med leder på arbeidsplassen. 

Mer om hjemmeisolering

De som har sannsynlig eller påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus. 

Dette gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Se også:

Om artikkelen / endringshistorikk