Hopp til innhold

Avstand, karantene og isolering

Publisert Oppdatert

Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

2020-07-04 Korona distansering-bokmål.png

Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.


Hold avstand for å begrense smitte

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av covid-19.

Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. 

Litt, mye eller helt avstand?

Figuren nedenfor oppsummerer råd om avstand til ulike grupper (oppdatert 2020-07-04).

2020-07-04 Korona distansering.png

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri. 

Se også:

Råd til nærkontakter

Nærkontakter er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. De fleste nærkontakter blir ikke syke, men de må likevel følges opp i 10 dager fra siste eksponering for å hindre at de som blir syke, smitter andre før de selv merker det.

Det skilles mellom "hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter" og "andre nærkontakter". Eksempler på hvem som kan ha hatt like omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand, er kjæreste, nærmeste kollega i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn, eller en som har pleiet den syke uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. Den som er ansvarlig for smitteoppsporingen, avgjør hvilken kategori den enkelte nærkontakt hører hjemme i etter en helhetsvurdering av smitterisiko. 

Personer som er i innreisekarantene skal følge samme råd som «husstandsmedlemmer og andre tilsvarende kontakter".

For alle nærkontakter gjelder:

 • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel.
 • Du kan omgås de du bor med som normalt.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes.
 • Ved positiv test skal du over i «hjemmeisolering».

For «husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter» og personer i reisekarantene gjelder:

 • Du skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted: 

 • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
 • Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
 • Karantene i andres hjem er ok dersom du og din husstand er eneste gjester.

Les mer: Hjemmekarantene og isolasjon

For «andre nærkontakter» som skal følges opp i 10 dager gjelder:

 • Du skal testes to ganger, helst på dag 3 og 7 etter eksponeringen 
 • Du må vente med å gå på skole eller jobb til første test er negativ
 • Du må være i karantene på fritiden til andre test er negativ
 • Sjekk daglig for symptomer på luftveisinfeksjon, eller om du føler deg syk
 • Du bør informere din arbeidsgiver slik at råd om smitteverntiltak kan følges

Innreisekarantene

Det er også pålagt karantene for personer som har vært på reise i visse land og områder. Det gjennomføres på egnet sted og på samme måte som for nærkontakter, se ovenfor.

Man kan reise rett til oppholdsstedet med egnet transportmiddel. I de tilfeller der det må skje med kollektivtransport, anbefales det at de reisende følger gjeldende råd for dette. De anbefales å bruke munnbind under hjemreise og de oppfordres så langt det er mulig å unngå avganger der man ikke klarer å holde minst 1 meters avstand. 

Unntak fra karanteneplikten

Dersom du er helt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan du unntas fra karanteneplikten når du er på jobb. Bruk av unntaket skal avklares med leder på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver kan under visse forutsetninger også gi alternativ til karantene for arbeidstakere som har karanteneplikt etter ankomst til Norge.

Til deg som har påvist eller sannsynlig covid-19 og er satt i hjemmeisolering

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Se også:

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Spørsmål om appen Smittestopp: 23 32 70 00 

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden