Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «For deg som er beskyttet ved vaksinasjon eller gjennomgått covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • For deg som er beskyttet ved vaksinasjon eller gjennomgått covid-19

Råd og regler for deg som er beskyttet ved vaksinasjon eller gjennomgått covid-19

Publisert Oppdatert

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Her beskriver vi hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.

Illustrasjon koronavirus

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Her beskriver vi hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.


Innhold på denne siden

Beskyttelse mot Covid-19 etter vaksine eller gjennomgått infeksjon

Selv om koronavaksine gir stor grad av beskyttelse mot covid-19 allerede 3 uker etter første dose, trengs det to doser for best mulig effekt og varighet. Vaksine bidrar også til å begrense smittespredning. Vi vet ennå ikke sikkert hvor lenge beskyttelsen varer.  Så langt er det vist at beskyttelsen varer i minst et år, men varer antagelig lenger..

. For best mulig effekt og varighet av beskyttelsen anbefales de som har gjennomgått infeksjonen å ta en vaksinedose.

Likevel gir verken gjennomgått infeksjon eller vaksine noen garanti mot covid-19 eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med covid-19. De få som får covid-19 til tross for at de er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, vil som oftest få et mildt forløp eller ikke ha symptomer. Vaksinerte må likevel være i isolasjon dersom de får påvist covid-19, og deres nærkontakter bør følge  rådene for nærkontakter.

Hvem blir regnet som fullvaksinert og beskyttet, og hva mener vi med risikogruppe?

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.

De som blir regnet som «beskyttet» er:

 • De som er fullvaksinerte (se over).
 • De som har fått første vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at den andre dosen må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.  
 • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 12 måneder etter den positive prøven.

Definisjonene knyttet til vaksine gjelder de som har fått vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret EMA. Alle vaksiner som blir gitt i Norge er godkjent av EMA.

De som er omfattet av begrepet «risikogruppe» er:

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).

Mer om risikogrupper: 

Hvilke råd gjelder hvis du er beskyttet og får nyoppståtte luftveissymptomer?

Informasjon om hvilke råd som gjelder hvis du får nyoppståtte luftveissymptomer finnes i artikkelen Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Hvilke anbefalinger gjelder for beskyttede dersom husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære får påvist covid-19?

Hvis du er beskyttet gjelder følgende anbefalinger dersom et husstandsmedlem eller tilsvarende nær får påvist covid-19:

 • Fullvaksinert/tidligere gjennomgått covid-19: Du kan leve som normalt, men følg ekstra nøye med på eventuelle symptomer i 10 dager. Hold deg hjemme og test deg ved symptomer.
 • Delvaksinert: Du bør teste deg én gang (gjerne mellom dag 3 og 5), men kan ellers leve som normalt. Følg ekstra nøye med på eventuelle symptomer i 10 dager. Hold deg hjemme og test deg ved symptomer.

Les mer her: 

Det vil kunne være andre råd og regler i enkelte kommuner.

Hvilke regler for innreisekarantenegjelder for personer som er beskyttet?

For innreisekarantene gjelder følgende regler for personer som er beskyttet:

 • Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste 6 månedene er unntatt innreisekarantene.  
 • Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene. Personer i innreisekarantene kan avslutte karantenen dersom de tester negativt (PCR) tidligst tre døgn etter ankomst. 

Foreløpig er det kun fremvisning av koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet og hvilke koronasertifikat som godtas:

Her finner du mer informasjon om innreise og karanteneregler:

Historikk

25.09.2021: Gjeldende fra 25.09,16:00: Tittelen er justert og teksten er oppdatert i henhold til endringer i forbindelse med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

27.08.2021: Oppdatert tekst om godkjente koronasertifikat og lenke til godkjente koronasertifikat (Lovdata)

19.08.2021: Lagt til NHS England og Wales digitale koronasertifikat blant de som godkjennes av norske myndigheter.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskriftsendring (lagt til nytt punkt).

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

19.06.2021: Oppdatert tabell over karantene og karantenehotell, samt lagt inn at dansk og svensk koronasertifikat med QR-kode er ansett som sikker dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

18.06.2021: Lagt inn setning om at vaksinerte må være i isolasjon, og deres nærkontakter må i karantene, som ved vanlig smittesporing.

17.06.2021: Lag til at de som har fått vaksine med éndose-vaksine regnes som fullvaksinerte fra 3 uker etter vaksinasjonen

14.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Unntak fra innreisekarantene for fullvaksinerte og  de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Lagt inn tabell med hovedregler for karantene og karantenehotell.

10.05.2021: Oppsummert gjeldende definisjoner, råd og regler for de som har gjennomgått covid-19 og/eller er vaksinerte (beskyttede og fullvaksinerte).

22.04.2021: Presisert at gjennomgått covid-19 gir fritak fra smitte- og ventekarantene men ikke fra innreisekarantene.

03.02.2021: Opprettet artikkel.