Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «For deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • For deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 gir god beskyttelse, men ingen garanti mot å bli smittet av korona på ny og å smitte andre. Her beskriver vi hva det betyr å være delvaksinert og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.

Illustrasjon koronavirus

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 gir god beskyttelse, men ingen garanti mot å bli smittet av korona på ny og å smitte andre. Her beskriver vi hva det betyr å være delvaksinert og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.


Innhold på denne siden

Beskyttelse mot Covid-19 etter vaksine eller gjennomgått infeksjon

Selv om koronavaksine gir god beskyttelse mot covid-19 allerede 3 uker etter første dose, trengs det to doser for best mulig effekt og varighet av vaksinen. Vaksine bidrar også til å begrense smittespredning. Vi vet ennå ikke sikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Kunnskapsgrunnlaget vi har, viser at beskyttelsen varer i minst et år, men antagelig varer den lenger.

For dem som har gjennomgått covid-19, anbefales det å få en vaksinedose i tillegg, for best mulig effekt og varighet av beskyttelsen.

Likevel gir verken gjennomgått infeksjon, eller vaksine, noen garanti mot å smittes av covid-19 og spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder og teste seg hvis man får symptomer som kan passe med covid-19. Fullvaksinerte som ikke har symptomer behøver vanligvis ikke å teste seg. De få som får covid-19 til tross for at de er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, vil som oftest få et mildt forløp eller ikke ha symptomer. Vaksinerte må likevel være i isolasjon dersom de får påvist covid-19, og deres nærkontakter bør følge rådene for nærkontakter.

Hvem blir regnet som fullvaksinert og delvaksinert, og hva mener vi med risikogruppe?

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene våre endre seg.

De som blir regnet som «delvaksinerte» er:

 • De som har fått første vaksinedose (i et flerdoseregime) for minst 3 uker siden.  

Med vaksine menes følgende vaksiner mot covid-19:

 1. Vaksiner som har markedsføringstillatelse i Norge
 2. CoronaVac
 3. Covishield

De som er omfattet av begrepet «risikogruppe» er:

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).

Mer om risikogrupper: 

Hvilke råd gjelder hvis du er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 og får nyoppståtte luftveissymptomer?

Informasjon om hvilke råd som gjelder hvis du får nyoppståtte luftveissymptomer finnes i artikkelen Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Hvilke råd gjelder dersom du har nærkontakter eller bor med personer som får påvist covid-19?

Les mer her: 

Hvilke regler for innreisekarantene gjelder for personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19?

 • Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, er unntatt kravet om innreisekarantene.  

Foreløpig er det kun fremvisning av koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet og hvilke koronasertifikat som godtas:

Her finner du mer informasjon om innreise og karanteneregler:

Historikk

05.10.2021: Endring i godkjente vaksiner

05.10.2021: Avsnittet om innreise er justert i hht endringene som ble innført 25.9.

01.10.2021: Nedtonet begrepet «beskyttet»

25.09.2021: Gjeldende fra 25.09,16:00: Tittelen er justert og teksten er oppdatert i henhold til endringer i forbindelse med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

27.08.2021: Oppdatert tekst om godkjente koronasertifikat og lenke til godkjente koronasertifikat (Lovdata)

19.08.2021: Lagt til NHS England og Wales digitale koronasertifikat blant de som godkjennes av norske myndigheter.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskriftsendring (lagt til nytt punkt).

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

19.06.2021: Oppdatert tabell over karantene og karantenehotell, samt lagt inn at dansk og svensk koronasertifikat med QR-kode er ansett som sikker dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

18.06.2021: Lagt inn setning om at vaksinerte må være i isolasjon, og deres nærkontakter må i karantene, som ved vanlig smittesporing.

17.06.2021: Lag til at de som har fått vaksine med éndose-vaksine regnes som fullvaksinerte fra 3 uker etter vaksinasjonen

14.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Unntak fra innreisekarantene for fullvaksinerte og  de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Lagt inn tabell med hovedregler for karantene og karantenehotell.

10.05.2021: Oppsummert gjeldende definisjoner, råd og regler for de som har gjennomgått covid-19 og/eller er vaksinerte (beskyttede og fullvaksinerte).

22.04.2021: Presisert at gjennomgått covid-19 gir fritak fra smitte- og ventekarantene men ikke fra innreisekarantene.

03.02.2021: Opprettet artikkel.