Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «For deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • For deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 gir god beskyttelse, men ingen garanti mot å bli smittet av korona på ny og å smitte andre. Her beskriver vi hva det betyr å være delvaksinert og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.

Illustrasjon koronavirus

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 gir god beskyttelse, men ingen garanti mot å bli smittet av korona på ny og å smitte andre. Her beskriver vi hva det betyr å være delvaksinert og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.


Innhold på denne siden

Koronavaksine

For informasjon om koronavaksine, se artiklene Koronavaksine - informasjon til befolkningen og Hvem kan få koronavaksine.

Hvem blir regnet som fullvaksinert og delvaksinert, og hva mener vi med risikogruppe?

De som har fullført grunnvaksinasjon blir regnet som "fullvaksinerte", dette er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

De som regnes som "oppfriskningsvaksinerte" er:

 • De som har mottatt ekstra dose(r) etter fullført grunnvaksinasjon

De som blir regnet som «delvaksinerte» er:

 • De som har fått første vaksinedose (i et flerdoseregime) for minst 3 uker siden.  

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene våre endre seg.

Med vaksine menes følgende vaksiner mot covid-19:

 1. Vaksiner som har markedsføringstillatelse i Norge
 2. CoronaVac
 3. Covishield

De som er omfattet av begrepet «risikogruppe» er:

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).

Mer om risikogrupper: 

Hvilke råd gjelder hvis du er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 og får nyoppståtte luftveissymptomer?

Informasjon om hvilke råd som gjelder hvis du får nyoppståtte luftveissymptomer finnes i artikkelen Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Hvilke råd gjelder dersom du har nærkontakter eller bor med personer som får påvist covid-19?

Les mer her: 

Hvilke innreiseregler gjelder i Norge for personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19?

Se artikkelen Råd og regler ved innreise til Norge for informasjon om hvilke innreiseregler som gjelder i Norge.

Foreløpig er det kun fremvisning av koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet og hvilke koronasertifikat som godtas:

Historikk

19.01.2022: Ny setning: De som regnes som "oppfriskningsvaksinerte" er: De som har mottatt ekstra dose(r) etter fullført grunnvaksinasjon

20.12.2021: Erstattet tekst om koronavaksine med lenker til andre artikler samt gjort mindre språklige justeringer.

02.12.2021: Henvist og lenket til artikkel om regler ved innreise til Norge for informasjon om innreisebestemmelser, ellers mindre språklige justeringer.

05.10.2021: Endring i godkjente vaksiner

05.10.2021: Avsnittet om innreise er justert i hht endringene som ble innført 25.9.

01.10.2021: Nedtonet begrepet «beskyttet»

25.09.2021: Gjeldende fra 25.09,16:00: Tittelen er justert og teksten er oppdatert i henhold til endringer i forbindelse med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

27.08.2021: Oppdatert tekst om godkjente koronasertifikat og lenke til godkjente koronasertifikat (Lovdata)

19.08.2021: Lagt til NHS England og Wales digitale koronasertifikat blant de som godkjennes av norske myndigheter.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskriftsendring (lagt til nytt punkt).

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

19.06.2021: Oppdatert tabell over karantene og karantenehotell, samt lagt inn at dansk og svensk koronasertifikat med QR-kode er ansett som sikker dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

18.06.2021: Lagt inn setning om at vaksinerte må være i isolasjon, og deres nærkontakter må i karantene, som ved vanlig smittesporing.

17.06.2021: Lag til at de som har fått vaksine med éndose-vaksine regnes som fullvaksinerte fra 3 uker etter vaksinasjonen

14.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Unntak fra innreisekarantene for fullvaksinerte og  de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Lagt inn tabell med hovedregler for karantene og karantenehotell.

10.05.2021: Oppsummert gjeldende definisjoner, råd og regler for de som har gjennomgått covid-19 og/eller er vaksinerte (beskyttede og fullvaksinerte).

22.04.2021: Presisert at gjennomgått covid-19 gir fritak fra smitte- og ventekarantene men ikke fra innreisekarantene.

03.02.2021: Opprettet artikkel.