Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Langvarige symptomer etter covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Langvarige symptomer etter covid-19

Langvarige symptomer etter covid-19

Covid-19 er en ny sykdom, og det er fremdeles begrenset kunnskap om langvarige symptomer, eller senfølger, såkalt "long covid", for de som har hatt covid-19. Det er foreløpig ikke fastsatte kriterier for hva som blir regnet som senfølger etter covid-19.

Covid-19 er en ny sykdom, og det er fremdeles begrenset kunnskap om langvarige symptomer, eller senfølger, såkalt "long covid", for de som har hatt covid-19. Det er foreløpig ikke fastsatte kriterier for hva som blir regnet som senfølger etter covid-19.


Innhold på denne siden

Hva er senfølger?

Uspesifikke symptomer som for eksempel trøtthet er kjent også etter andre virusinfeksjoner. For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom, likevel opplever noen symptomer utover den akutte fasen. De som blir innlagt på intensivavdeling vil oftere få mer langvarige plager og økt bruk av helsetjenester.

Vanlige symptomer

Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, og som fikk plager, er de vanligste rapporterte symptomene 6 måneder etter sykdommen trøtthet/utmattelse, tung pust og nedsatt/ endret smak- og luktesans.

Blant personer med covid-19 som ble innlagt på sykehus er de vanligste symptomene 6 måneder etter sykdommen tung pust, trøtthet/utmattelse, angst og søvnproblemer. De har oftere og flere symptomer enn dem som ikke ble innlagt. Noen opplever også negative endringer i livskvalitet.

For de aller fleste vil symptomene bli bedre over tid, men hyppigheten og varigheten av disse symptomene er fortsatt usikre.

Risikofaktorer for langvarige symptomer

Kvinner ser ut til å være mer utsatt for langvarige symptomer enn menn, uavhengig av om de har vært innlagt på sykehus eller ikke.

I tillegg kan alvorlighetsgrad av covid-19, flere symptomer når sykdommen blir diagnostisert, og om man har andre underliggende sykdommer, gi større risiko for symptomer etter 6 måneder.

Barn ser ut til å være mindre påvirket av covid-19 enn voksne og i mindre grad ha langvarige symptomer.

Kunnskap om senfølger

Fra før vet man at personer som blir behandlet for alvorlig infeksjonssykdom på intensivavdeling, kan slite med langvarig funksjonsnedsettelse etter at de er skrevet ut fra sykehuset.

Hos covid-19-pasienter som har vært kritisk syke med intensivbehandling opplever mange at senfølger (senvirkninger ) kan påvirke livskvaliteten. Generelle smerter rapporteres som det mest plagsomme symptomet, men noen kan oppleve at de er mindre mobile, har mer angst og depresjon og føler seg utmattet.

Norske registerstudier tyder på at det er uvanlig med alvorlige senfølger som krever behandling når man har hatt mild eller moderat covid-19. Dette gjelder både barn og voksne, men noen opplever plager som krever oppfølging fra fastlege. Det er behov for større studier med gode sammenlikningsgrupper for å få sikrere kunnskap om senfølger etter covid-19.

Det er foreløpig ikke fastsatte kriterier for når legene skal bruke en diagnose knyttet til senfølger etter covid-19, eller hva en slik diagnose innebærer (hvor lenge skal symptomene ha vart, hvilke symptomer som er omfattet osv.). Engelske «long covid» er et vanlig og løst brukt begrep, men brukes ikke her ettersom meningen er uspesifikk.

Behandling

Det er ingen spesifikk behandling, og eventuell behandling avhenger av hvilke symptomer eller plager man har.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp kontakter fastlege dersom de etter fire uker har symptomer som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter. Fastlegen vil da vurdere om det er behov for rehabilitering.

Historikk

16.08.2021: Språkvask. Ny tekst om barn/langvarige symptomer og «long covid».

12.08.2021: Teksten er oppdatert iht. ny kunnskapsoppsummering 11.8.2021 om langvarige symptomer etter covid-19. Generell språkvask.

22.06.2021: Opprettet artikkel