Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd og regler ved innreise til Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd og regler ved innreise til Norge

Råd og regler ved innreise til Norge

Her finner du informasjon om råd og regler som gjelder ved innreise til Norge.

Fly i lufta
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Her finner du informasjon om råd og regler som gjelder ved innreise til Norge.


Innhold på denne siden

Det er viktig at du som reisende setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder før du ankommer Norge. Dette gjelder både krav til registrering, testing, regler for karantene og krav til dokumentasjon for å få unntak. Det er også viktig å være oppmerksom på at reglene kan bli endret på kort varsel, og at det er du som er ansvarlig for å være oppdatert på hvilke regler som gjelder når du reiser inn til Norge. Her kan du finne mer utfyllende informasjon om hva som gjelder:

Registreringsplikt ved innreise til Norge

Alle reisende over 16 år har plikt til å registrere seg ved ankomst til Norge.

Testplikt før ankomst til Norge

Personer over 18 år som ikke kan fremvise koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter som bevis på at de er enten fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, skal teste seg før avreise til Norge. Negativ test for SARS-CoV-2 må dokumenteres med en medbrakt attest på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreisen.

Testplikt ved/etter ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Testen skal være antigen hurtigtest og den reisende skal vente på svar på teststasjonen. Dersom det ikke er teststasjon ved grenseovergangsstedet, teststasjonen er stengt ved grensepassering, eller myndighetene har anvist personen videre, skal testen tas ved en teststasjon eller ved selvtest innen 24 timer etter ankomst. Hvis testen er positiv skal den bekreftes med PCR-test snarest mulig, og senest innen 1 døgn.

Reisende over 12 år som ankommer Norge skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat. For mer informasjon om testkrav og eventuelle unntak, se helsenorge.no.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge

Personer over 18 år som ankommer Norge fra et land/område med karanteneplikt, skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt minimum 3 døgn etter ankomst. Reisende som er fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene og kan vise frem koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, er unntatt krav om innreisekarantene. Reisende under 18 år har ikke krav til innreisekarantene. Reisende fra land/områder i EØS/Schengen/Storbritannia med tilstrekkelig lav smittespredning (grønne og oransje land/områder i kartet under) skal ikke i karantene, med mindre de har oppholdt seg, eller mellomlandet, i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 10 dagene.

Personer som reiser fra et grønt/oransje land/område gjennom et område med karanteneplikt, uten å overnatte eller ha nærkontakt med andre enn eget reisefølge, og uten å benytte offentlig transport, trenger ikke å være i innreisekarantene etter ankomst til Norge, men er anbefalt test innen 3 døgn etter ankomst.

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet og hvilke koronasertifikat som er godkjent:

Kart over innreisekarantene

Beslutninger som handler om innreisekarantene blir publisert på regjeringen.no. Kartet under blir oppdatert på det tidspunkt rådene faktisk er gjeldende fra.

Kartet under gjelder fra og med mandag 24. januar 2022:

Velg tidligere kart:

I grønne/oransje land/områder er smittespredningen vurdert å være så lav at det ikke er krav om karantene for reisende, selv om disse områdene også kan ha økt risiko. Reisende som ankommer fra et rødt, mørkerødt eller grått land/område må i karantene.

Kommer du fra et område med karanteneplikt bør du dra rett til et egnet sted for å gjennomføre karantenen.

Øyer og øygrupper i Europa 

Utvalgte øyer og øygrupper i Europa blir vurdert på regionsnivå. Det gjelder:  

 • Kanariøyene  
 • Madeira  
 • Azorerne  
 • Balearene (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera) 
 • Korsika  
 • Sardinia  
 • Sicilia  
 • De joniske øyer (Ithala, Kefallonia, Korfu, Kythira, Lefkada, Paxos, Zakynthos) 
 • Kreta
 • Sørlige egeiske øyer (Andros, Kalymnos, Karpathos, Kea-Kythnos (Kea, Kythnos, Makronisos) Kos, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Rhodos, Santorini, Tinos)  
 • Nordlige egeiske øyer (Khios, Lesbos, Samos)

 

Tallgrunnlag for vurdering av smittesituasjonen i EØS/Schengen/Storbritannia

FHI utarbeider hver torsdag en rapport for å vurdere hvilke land og områder i Europa som krever karantene ved innreise. Tallene i rapporten er hovedsakelig hentet fra ECDC. Rapporten er i henhold til oppdrag nummer 116, deloppdrag 3. Vurderingen gjøres hver torsdag:

Partallsuker: vurdering av land og regionerder det er aktuelt å endre fra grønn/oransje til rød/mørkerød og fra rød/mørkerød til grønn/oransje

Oddetallsuker: vurdering av land og regionerder det er aktuelt å endre fra grønn/oransje til rød/mørkerød

Det er regjeringen som på bakgrunn av rapporten fatter beslutninger om land og områder som krever innreisekarantene og hvilke land som skal vurderes. Oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter at regjeringen har vedtatt en endring.

Når rapporten er vurdert, blir den publisert på fhi.no:

Land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia og oversjøiske regioner 

Ved innreise til Norge fra land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia og oversjøiske regioner må du i karantene.

De oversjøiske regionene, inkludert Gibraltar, er ikke omfattet av reiserådene for land i EØS/Schengen/Storbritannia. De oversjøiske regionene er underlagt de samme innreisereglene som øvrige land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. Eksempler på oversjøiske regioner er landområder i Karibia og Nord-Afrika som styres av Schengen-land, uten at de dermed tilhører Schengen-området.

Kriterier for vurdering av smittespredning

Grønne/oransje land i EØS/Schengen/Storbritannia eller områder i Norden er vurdert til å ha tilstrekkelig lav smittespredning. Det vil si at disse landene/områdene har:

 • under 75 bekreftede tilfeller pr. 100 000 innbyggere siste to uker, eller 
 • 75-200 bekreftede tilfeller pr. 100 000 innbyggere siste to uker og under 4 % positive prøver 

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittespredningen i enkeltregioner.

Regler for deg som skal være i innreisekarantene

2020-12-18 Piktogram karantene og isolasjon2.png

Dersom du ikke har et fast bosted, eller egnet sted for innreisekarantene, kan kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å finne et slikt sted. Dette kan også gjelde for personer uten lovlig opphold i landet/papirløse migranter.

Mer informasjon om helsehjelp til personer uten lovlig opphold i landet, finnes på Helsenorge.no:

Når du er i innreisekarantene gjelder følgende: 

 • Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter ankomst.
 • Du bør holde god avstand til eldre barn og andre voksne. For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på jobb eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær obs på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i innreisekarantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre smittesporing. Ved negativtest fortsetter du karantenen som planlagt.

Egnet sted for karantene

 • Det viktigste kravet for at et sted skal være egnet for karantene er at du skal kunne holde god avstand til andre voksne og eldre barn i hele karantenetida. 
 • For de med fast bopel i Norge er det vanlig å gjennomføre karantene i eget hjem. Hvis du bor sammen med andre på liten plass, kan du få hjelp til å finne et egnet karantenested.   
 • Hybler/kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom det er mulig å holde avstand til andre voksne og eldre barn. Du bør da bruke fellesarealer minst mulig. 
 • Studentboliger stilt til disposisjon av Studentsamskipnaden er i utgangspunktet ikke egnet som karantenested. Studentsamskipnadenes studentboliger skal vurderes etter unntaket i §5 fjerde ledd bokstav a, der det stilles krav om enerom, eget toalett og eget kjøkken for at studenten skal kunne gjennomføre karantene i studentboligen.
 • Overnattingssteder der man må omgås andre gjester, er ikke egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis man må dele fasiliteter med andre personer enn de nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser der man må dele rom/fasiliteter med andre enn dem man vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken. 
 • “Brakkebyer” og asylmottak kan være egnet sted for karantene, forutsatt at man har enerom med eget bad/toalett og kjøkken (eventuelt organisert matlevering). For organisering av tilrettelagt oppholdssted for karantene der mange bor sammen, se under.
 • Karantenehotell kan tilbys personer som ikke har annet egnet karantenested. Se Tilbud om karantenehotell for innreisende til Norge med behov for egnet karantenested (dsb.no)

Smittevernråd for karantenested der mange bor sammen

Her følger punkter som bør vurderes ved tilrettelegging av oppholdssteder der mange skal være i karantene, for eksempel et karantenehotell. Juridiske og økonomiske forhold rundt slike opphold, er det Helsedirektoratet som gir informasjon om. 

Risikovurdering

Ansvarlig for oppholdsstedet som skal ta imot personer som er i karantene bør gjennomføre risikovurdering av fasilitetene og tilrettelegge forholdene for å ivareta smittevern. Risikovurderingen av oppholdsstedet bør blant annet omfatte:    

 • Hvilke områder som egner seg for de som skal være i karantene.  

 • Hvordan gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas (avstandskrav, hånd-/hostehygiene, ventilasjon i rommet, toalettfasiliteter, matservering, håndtering av tekstiler og avfall).  

 • Plan for bruk av munnbind for personer i karantene og beskyttelsesutstyr hvis det er   

 • Tiltaksplan hvis karantenepersoner eller ansatte blir syke med covid-19.   

 • Leder/arbeidsgiver ved oppholdsstedet må sikre at organisering og ansvar knyttet til de som er i karantene er kjent for ansatte.    

Det er kommuneoverlege som har det overordnede medisinskfaglige ansvaret for oppfølging av de som skal være i karantene i sin kommune.Kommuneoverlege må ved behov for dette gi råd og faglige anbefalinger i samarbeid med oppholdsstedet om rutiner som sikrer ansatte og andre beboere mot smitte.   

Avstandskrav   

Vurder behovet for merking i korridorer og fellesområder og om det er behov for å henge opp informasjonsmateriell om avstandskrav.   

Håndhygiene   

Håndhygienefasiliteter skal være tilgjengelig der personer i karantene oppholder seg og eventuelt i andre fellesområder. Det bør utarbeides skriftlig informasjonsmateriell om når og hvordan håndhygiene skal utføres for de som er i karantene og ansatte.   

Beskyttelsesutstyr for ansatte

Det er ikke rutinemessig behov for bruk av beskyttelsesutstyr.    

Leder/arbeidsgiver bør imidlertid gjennomføre en risikovurdering av behovet for bruk av beskyttelsesutstyr (munnbind, hansker, frakk, visir) og ha etablert rutiner for bruk. Ansatte må ha fått opplæring i hvordan beskyttelsesutstyret benyttes og hvilke situasjoner hvor det er påkrevet.    

Det må også etableres systemer for innkjøp og egnet lagring av beskyttelsesutstyr.    

Matservering   

Personer i karantene skal spise på rommet og de skal ikke benytte felles spisesal eller buffetservering. Maten bør serveres på rommet ved å sette serveringsbrettet på et avlastningsbord på utsiden av rommet. Ansatte banker på og forlater dørområdet.    

På rommet må skriftlig informasjon finnes om at brukt serveringsbrett settes på utsiden av døren etter bruk. Ansatte tar hånd om serveringsbrettene og frakter de til områder hvor rengjøring av utstyret foregår.

Tekstilhåndtering   

Eksisterende rutiner for håndtering av brukte tekstiler bør gjennomgås både med tanke på interne rutiner og ved avtale med eksternt vaskeri.    

Personer i karantene bør selv skifte sengetøy og kaste urent tøy i oppsamlingssekk som skal finnes på rommet. På rommet må skriftlig informasjon finnes om hvilke tekstiler personen i karantene kan legge i sekken (f.eks. at privat tøy ikke kan legges der) og at fylte sekker knyttes igjen og settes på utsiden av døren. Denne informasjonen bør være tilgjengelig på ulike relevante språk. 

Ansatte tar hånd om sekkene med urent tøy, som bringes til vaskeriet eller annet lagringssted, atskilt fra andre gjenstander frem til vask.

Avfallshåndtering   

Eksisterende avfallsrutinene bør gjennomgås for å ivareta smittevern.    

Personer i karantene bør selv legge avfall i avfallspose, som skal finnes på rommet. På rommet må skriftlig informasjon finnes om at fylte avfallsposer knyttes igjen og settes på utsiden av døren. Denne informasjonen bør være tilgjengelig på ulike relevante språk.  

Ansatte tar hånd om avfallssekkene, som bringes til avtalt søppelkontainer.

Rengjøring/desinfeksjon av rommet 

Personer i karantene bør selv rengjøre eget rom med engangskluter.    

For oppholdsstedet er det tilstrekkelig å rengjøre rommet når karantenetiden opphører. Følg eksisterende rutiner for renhold, i tillegg til forsterket renhold av felles berøringspunkter.    

Den som er i karantene

Personer i karantene må få informasjon om smitteverntiltak, inkludert;    

 • Nødvendigheten av å holde avstand.  
 • Håndhygiene og hostehygiene.  
 • Regelmessig lufting av rommet hvis mulig.   
 • Bruk av munnbind hvis ansatt må komme inn på rommet eller ved forflytning.  
 • Hva de skal gjøre dersom de blir syke.   
 • Det bør fortrinnsvis være helsepersonell fra kommunen som følger opp de som er i karantene.   

Det frarådes at ansatte går inn på rommet til de som er i karantene. Dersom ansatte unntaksvis må gå inn i rommet, må den som er i karantene lufte ut rommet først, ta på munnbind og holde avstand.    

Ansatte må vurdere om det er behov for å bruke beskyttelsesutstyr dersom avstand ikke kan opprettholdes.    

Den som er i karantene, skal i utgangspunktet ikke være sammen med andre personer. Besøk bør utsettes inntil smittestatus er avklart. Informasjon om hvordan personer i karantene skal forholde seg finnes under Råd til deg som er pålagt karantene.

Rutiner dersom en i karantene eller en ansatt blir syk 

Kommuneoverlege må via leder/arbeidsgiver ved oppholdsstedet ha etablert rutiner for hvordan både personen som er i karantene og ansatte ved oppholdsstedet skal forholde seg dersom personen utvikler symptomer forenlig med covid-19.

Offentlig transport når du er i innreisekarantene

Hvis du er i innreisekarantene skal du som hovedregel ikke benytte offentlig transport, og aldri hvis du har symptomer på covid-19. Du kan likevel bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested i eller utenfor Norge. For slike reiser gjelder følgende: 

 • Reis raskeste vei. 
 • Det er påbudt å bruke munnbind under hele reisen, unntatt for barn under 12 år. Bruk anbefalt type munnbind og følg rådene om korrekt bruk.
 • Vær ekstra nøye med å ha god hånd- og hostehygiene. 
 • Forsøk å unngå avganger der du ikke klarer å holde minst 1 meters avstand til andre. Forhåndsbestilte/registrerte plasser bør benyttes. 
 • Dersom du må overnatte underveis, skal dette skje på et forhåndsbestilt overnattingssted og gjennomføres i tråd med krav og anbefalinger for karantene.

Spørsmål og svar om innreisekarantene og reiser til utlandet

 • Chat-tjeneste (helsenorge.no)
 • Publikumstelefon 815 55 015 (man-fre 08.00-15:30) 
 • Utenriksdepartementet  - Alfabetisk liste over land og regler (regjeringen.no)
 • Re-open EU - EU sin offisielle nettside med reiseregler for ulike land i EU og Schengen-området (engelsk) (reopen.europa.eu)

Smittevernråd for reiser

Tidligere publiserte kart

Historikk

24.01.2022: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene gjeldende fra mandag 24.1.22.

21.01.2022: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om landvurdering for uke 4.

17.01.2022: Oppdatert kart og tabell land og områder i Europa fom. 17.01.2022. 

14.01.2022: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om endringer i regler for innreise gjeldende fra og med mandag 17. januar 2022.

09.01.2022: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene gjeldende fra og med 10. januar 2022.

07.01.2022: Lagt inn lenke til regjeringens pressemelding om endringer i innreiseregler for land og områder fra uke 2.

23.12.2021: Grunnet forskriftendring er avsnittet som omhandlet skjerpede innreisetiltak for åtte land i det sørlige Afrika fjernet. §4b og §4e ble opphevet 23.12.21

20.12.2021: Oppdatert kart.

06.12.2021: Oppdatert kart.

03.12.2021: Lagt inn testplikt ved ankomst for alle reisende, jf forskriftsendringer 3. des.

28.11.2021: Presisering av testkrav for reisende fra sørlige Afrika.

27.11.2021: Lagt til: tiltak som gjelder fra 27.11.21 for reisende fra Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi.

27.11.2021: Lagt inn at registeringsplikt gjelder uavhengig av om man har koronasertifikat, er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19 eller har negativ test.

26.11.2021: Lagt inn informasjon om at UD nå fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi.

26.11.2021: I hht forskriftsendinger 26.11.21, lagt inn; plikt til negativ test før ankomst, innreiseregistrering for alle over 16 år, plikt til test ved ankomst også for reisende fra grønne og oransje land, fjernet oversikt over lilla land. Mindre revisjoner av tekst.

22.11.2021: Oppdatert kart

15.11.2021: Oppdatert kart.

08.11.2021: Oppdatert innreisekart.

01.11.2021: Oppdatert kart.

25.10.2021: Oppdatert kart.

18.10.2021: Oppdatert kart over innreisekarantene.

07.10.2021: Lagt til informasjon om tilbud om karantenehotell.

04.10.2021: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene f.o.m. 04.10.2021. 

02.10.2021: Oppdatert avsnitt om UDs reiseråd (opphevet 1. oktober)

01.10.2021: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om endringer i innreiseregler f.o.m. mandag 4.10.21.

25.09.2021: Rettet kartet klokken 16:30. Norrbotten i Sverige (var grønn, rettet til oransje), Kanariøyene (var grønn, rettet til oransje), Azorerne (var grønn, rettet til oransje). Ingen endring i karantenekrav for disse regionene.

25.09.2021: Endringer i henhold til i forskriften om innreisetiltak (lemping på innreiserestriksjoner og -tiltak) som gjelder fra 25.9 kl.16. Lagt inn regler og råd for karantene, egnet karantenested og Råd for karantenested der mange bor sammen, dette er flyttet fra tidligere kapittel "Karantene og isolering".

20.09.2021: Lagt inn endringer i innreisekarantene gjeldende fra 20.9.21.

17.09.2021: Lagt inn lenk til pressemelding på regjeringen.no om endringer i innreisekarantene fra og med 20. september.

15.09.2021: UDs reiseråd gjelder til 1. oktober.

13.09.2021: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene gjeldende fra 13.9.21.

06.09.2021: Oppdatert kart og tabell som viser innreisekarantene i Europa, samt liste over lilla land.

03.09.2021: Lagt inn lenke til pressemelding fra regjeringen om endringer i innreiseregler for flere land og områder fra mandag 6. september.

30.08.2021: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene gjeldende fra 30.8.21.

27.08.2021: Oppdatert tekst om godkjente koronasertifikat og lenke til godkjente koronasertifikat (Lovdata)

23.08.2021: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene, samt liste over lilla land gjeldende fra og med mandag 23. august.

20.08.2021: Lagt inn lenk til regjerningens pressemelding om endringer i innreiseregler for flere land og områder fra mandag 23. august.

18.08.2021: Lagt inn presisering om at det er egne regler for fullvaksinerte, de som har hatt covid-19 de siste seks månedene og beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden når det gjelder innreisekarantene.

16.08.2021: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene gjeldende fra 16.8.21.

13.08.2021: NHS koronasertifikat fra England og Wales gyldig som dokumentasjon på gjennomgått sykdom/vaksinasjon.

09.08.2021: Oppdatert kart og tabell.

02.08.2021: Oppdatert kart og tabell.

26.07.2021: Oppdatert kart og tabell.

20.07.2021: Forenkling av innhold. Språklige endringer, noe endringer i lenker for videre/mer utfyllende informasjon.

19.07.2021: Oppdatert kart og tabeller over innreisekarantene. Presiseringer knyttet til tredjeland. Tydeliggjøring av krav om karantene ved mellomlandinger og opphold i oransje/rød/grå/lilla land i løpet av de siste 10 dager, ved avreise fra grønne land.

12.07.2021: Europakartet er oppdatert med korrekt visning av farge på øyer

12.07.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabeller over innreisekarantene.

09.07.2021: Lagt inn lenke til pressemelding om kommende endrede reiseråd på regjeringen.no

09.07.2021: Verdenskartet er midlertidig fjernet og erstattet med Europakart.

09.07.2021: Rettet navn på St. Marteen i verdenskartet.

07.07.2021: Byttet ut Europakartet med verdenskart.

07.07.2021: Spesifisert hvilke øyer som tilhører hvilke øygrupper under avsnittet om regioner i Europa.

05.07.2021: Rettet farge på Andorra og Spania i kartet fra oransje til rød.

05.07.2021: Oppdatert kart og tabell over innreisekarantene i Europa, lagt inn liste over lilla land og endret tekst som omtaler terskelverdier.

02.07.2021: Informasjon om endring av terskelverdier, samt vurdering av EUs liste over tredjeland (inkl. «lilla land») og visse øygrupper i Europa fra 5.7.21.

29.06.2021: Presisert regler for innreiseregistrering for barn, inkludert unntak.

28.06.2021: kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over grønne og røde områder i Europa fom. 28.06.2021

24.06.2021: Små presiseringer – inkludert endringer knyttet til innføring av EUs koronasertifikat.

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

21.06.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over grønne og røde områder i Europa fom 21. juni. Oppdatert tabell over land i Europa som krever karantenehotell. Endret fra "gule land og områder" til "grønne land og områder". Lagt til at det er innført registrering og test av alle på grensen (uansett hvor de kommer fra, men unntak for vaksinerte/gjennomgått covid-19.

19.06.2021: Fjernet liste over land i Europa som krever karantenehotell, da det p.t. ikke er noen land på denne listen. Fjernet liste over land i Europa som ikke krever karantenehotell.

19.06.2021: Endret tittel på artikkelen til "Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge.

18.06.2021: Fra 19. juni kl. 12 er reisende fra land innenfor EØS og Schengen med mindre enn 500 nye smittetilfeller per 100.000 de to siste ukene unntatt kravet om karantenehotell og at mindreårige ikke skal på karantenehotell. Reisende fra land utenfor EØS og Schengen skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise.

14.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

14.06.2021: Kl.00:00: Oppdatert dato for kart og tabell over gule og røde områder i Europa, samt dato for tabeller over land og områder som krever og ikke krever karantenehotell ved innreise fom. 14.06.2021. Med bakgrunn i tallgrunnlaget for uke 20 og 21 ble det ingen endringer i land og områder denne uken.

11.06.2021: Fra 11. juni klokken 15 kan fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene få unntak fra innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, og barn under 18 år må i innreisekarantene, kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.  Krav til sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom, lenk til "Se ditt koronasertifikat på helsenorge" og generell språkvask av hele artikkelen.

10.06.2021: Lagt inn lenk til artikkelen "Fritak fra innreisekarantene" på regjeringen.no.

04.06.2021: Kl. 15:15: Oppdatert kart og tabell over røde/gule land og områder i Europa, gjeldende fra 4.6.21 kl. 15. Samt at fra 4.6.21 kl. 15 kan de som er beskyttet mot covid-19 og barn under 12 år forkorte karantene etter negativ test etter 3 døgn forutsatt sikker dokumentasjon.

04.06.2021: Kl. 15: Lagt inn tabell over europeiske land og områder som ikke krever karantenehotell, og oppdatert oversikt over europeiske land og områder som krever karantenehotell. Samt lenk til regjeringen.no til artikkel forkortet innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år.

02.06.2021: Lagt inn presisering om at fra 3. juni er personer som er beskyttet mot covid-19 (fullvaksinerte, 3-15 uker etter første vaksinedose eller gjennomgått sykdom siste 6 måneder) unntatt karantenehotell og kan gjennomføre karantenetiden på annet egnet karantenested. 

02.06.2021: Lagt inn lenk til artikkel på regjeringen.no som omtaler verifiserbart koronasertifikat og midlertidig løsning fram til 11. juni som innebærer at reisende fom 03.06.2021 klokken 12 ikke må på karantenehotell, men kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis de på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at de er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

01.06.2021: Lagt inn forklarende tekst om tallgrunnlaget for kart over røde og gule land/områder i Europa.

01.06.2021: Lagt inn presisering om at oversikten i tabellen under med europeiske land/områder som krever karantenehotell fremover sannsynligvis vil bli oppdatert hver uke klokken 00:00 natt til mandag. 

01.06.2021: Språklige forbedringer i avsnittet som handler om karantenehotell.

01.06.2021: Rettet farge fra rødt til gult på den finske regionen Itä-Savo.

01.06.2021: Lagt inn setning om at kartet oppdateres hver uke klokken 00:00 natt til mandag.

31.05.2021: Lagt inn lenk til helsenorge.no - "Karantenehotell eller karantene hjemme?"

31.05.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa f.o.m. 31. mai 2021.

27.05.2021: Fjernet skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser, og lagt til at fra 27.5 slipper reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, å oppholde seg på karantenehotell. Fra 27.5 vil smittesituasjonen i Storbritannia vurderes som for andre land i EØS/Schengen.

25.05.2021: Lagt inn lenk til artikkelen om endringer i karantenehotellordningen og lettelser i innreiserestriksjonene på regjeringen.no

24.05.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa f.o.m. 24. mai 2021.

17.05.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa f.o.m. 17. mai 2021.

13.05.2021: Lagt til EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia, jf. Endringer i covid-19 forskriften fra 13.5.

10.05.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 10. mai 2021.

03.05.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 3. mai 2021.

29.04.2021: Under "Regler som gjelder ved innreise", endret i kulepunktet "Test ved innreise" i forhold til krav om når PCR-test skal tas.

28.04.2021: Lagt til informasjon om skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan. Flyttet avsnittet om karantenehotell under avsnittet om innreiseregler.

26.04.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 26.04.2021

19.04.2021: Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 19.04.2021.

12.04.2021: Kl.00:00: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 12.04.2021. 

29.03.2021: Test ved innreise skal være antigen hurtigtest, PCR kan kun unntaksvis benyttes. Ikke lenger mulig å avslutte karantenehotell ved negativ test 3 døgn etter ankomst.

29.03.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 29.03.2021

25.03.2021: Lagt til informasjon om nødvendig reise, inkl. lenke til definisjon på helsenorge.

25.03.2021: Fjernet tekst om PCR-test på grensen for reisende fra enkelte land (opphevet § i forskriften)

22.03.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 22.03.2021

19.03.2021: Endret under "Regler og krav ved innreise til Norge" om nye regler som inntreffer fra 19. mars for hvem som må på karantenehotell.

07.05.2021: Oppdatert med siste endringer fra regjeringen om innreisekarantene også for nødvendige reiser for land utenfor EØS/Schengen.

31.03.2021: Lagt til informasjon om at krav om negativ test tatt 24 t før innreise også gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge fra 1.4.21

15.03.2021: Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye regler for karantenehotell fom. 17.3.2021

14.03.2021: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 15.03.2021. 

11.03.2021: Tillegg av regjeringens nye anbefalinger. 

07.03.2021: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 08.03.2021. 

01.03.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 01.03.2021. Fjernet avsnitt om ansatte i helsetjenesten.

23.02.2021: Lagt til krav om at personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell, skal teste seg med PCR-test syv døgn syv etter ankomst.

21.02.2021: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 22.02.2021.

19.02.2021: Lagt inn lenke til udi.no og mindre språklige endringer. 

14.02.2021: kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 15.02.2021. 

31.01.2021: kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 01.02.2021. 

28.01.2021: Lagt til informasjon om innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge fra 29.1.

25.01.2021: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 25.01.2021. Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.1.21

18.01.2021: Lagt til informasjon om obligatorisk testing på grensen, samt at reisende fra Sør-Afrika må følge samme regler som reisende fra Storbritannia.

17.01.2021: kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 18.01.2021. 

12.01.2021: Lagt inn lenk til "Åpne grenseovergagner med og uten teststasjoner" (helsedirektoratet.no)

11.01.2021: Presisert siste punkt om krav til testing under første del:

 • Test ved innreise: Fra 2. januar er det plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Plikten gjelder alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst. Kravet gjelder også norske statsborgere. Testen bør tas så snart som mulig, og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

10.01.2021: Kl 23:59: Lagt inn: "Som følge av at Storbritannia fra 1. januar 2021 ikke lenger er medlem av EU, vil Storbritannia ikke lenger inngå i vurderingen for innreisekarantene. Reisende fra Storbritannia vil ha karanteneplikt på lik linje med reisende fra andre land utenfor EU/EØS/Schengen (såkalte tredjeland)." og "På grunn av to påfølgende oddetallsuker i overgangen mellom 2020 og 2021, vil vi f.o.m. uke 1, 2021 ha følgende vurderingsregime: I oddetallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød og fra rød til gul vurdert. I partallsuker blir land og regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød vurdert. Dette er motsatt det som ble praktisert i 2020." 

Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 11.01.2021. 

Lagt inn lenk til informasjonstjenesten på flere språk for hjelp til utfylling av skjema ved innreise, samt lenk til Karantenesjekken på hdir.no.

07.01.2021: Lagt inn "Se beslutningsgrunnlag innreisekarantene (PDF) som vil gjelde fra og med mandag 11. januar 2021 hvis vedtatt av regjeringen."

05.01.2021: Språkvasket og restrukturert de to første avsnittene om testplikt og innreisekarantene. Ingen meningsbærende endringer. 

02.01.2021: Lagt inn tekst og lenker til forskriftsendring og pressemelding om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge. Lagt inn informasjon om opphevelse av flystansen fra Storbritannia fra og med 2. januar med lenke til regjerningens pressemelding

31.12.2020: Lagt inn tekst og lenke om at regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. fhi.no vil bli oppdatert når tiltaket er innført.

29.12.2020: Lagt inn forklarende avsnitt om endringer i innreisekarantene fom 29.12 kl. 8. Personer som kommer til Norge kan gå ut av karantene etter tidligst dag syv dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

28.12.2020: Lagt inn:Regjeringen innfører nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene. Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00.

21.12.2020: Lagt informasjon om innreisekarantene og negativ test ved ankomst i egne avsnitt, med lenker til mer informasjon.

20.12.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 21.12.2020. 

17.12.2020: Endret fra "bør" til "skal" i følgene setning i forbindelse med ankomst fra rødt/skravert område: Hvis du blir nødt til å oppholde deg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, skal du ha på munnbind til du er framme. Noe språklig justering forøvrig i artikkelen, men ingen meningsendring. Lagt inn lenk til tallgrunnlag for uke 49 og 50.

14.12.2020: Lagt inn lenk til nyhetsartikkel om endringer i reglene for karantenehotell med virkning fra 13.12.2020 kl 17 (regjeringen.no)

14.12.2020:  Setningen "Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. er endret til: "Testen må være tatt i løpet av 72 timer før innreisen."

11.12.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 12.12.2020. 

07.12.2020: Flyttet innholdet som omhandler smittevernråd ved reiser ut i egen artikkelSmittevernråd for reiser ved covid-19-pandemien

04.12.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 5.12.2020. 

02.12.2020: Endret illustrasjonsbilde i artikkelen.

27.11.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 28.11.2020. 

20.11.2020: Kl. 23:59: Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 21.11.2020. 

16.11.2020: Ved en feil hadde regionene Itä-Savo og  Etelä-Savo byttet plass i kartet mellom 30.10 og 16.11. Itä-Savo skal ligge øst for Etelä-Savo. Feilen er rettet 16.11. kl. 13:05.

Punkt om karantenehotell er lagt til øverst under opplistingen av regjeringens krav fra 7. november 2020.

13.11.2020: Kl 23:59:  Endret under "Kriterier for vurdering av smittespredning": Fra: "Det er unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EØS-området og eventuelt Sveits dersom det er har vært færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 5 % positive prøver de siste to ukene." Til : "Fra 10. november ble terskelverdiene endret. Det er nå unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EØS-området og eventuelt Sveits dersom det er har vært færre enn 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i gjennomsnitt mindre enn 4 % positive prøver de siste to ukene." Lagt inn et avsnitt om at regjeringen oppfordrer til å reise mindre – også innenlands i Norge i delen om "Reise og ferie i Norge". 

Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom 14.11.2020.

06.11.2020: Kl. 23:59 Oppdatert kart og tabell over gule og røde områder i Europa fom. 7.11.2020. Avsnitt om testing ved grensen lagt inn.

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

03.11.2020: Strammet inn ingressen, men ikke endret innhold. Lagt til "Røde/gule områder" i tittelen

30.10.2020: Fjernet tabell over land og områder i Europa, da dette må ligger i tabell-fanen i det interaktive kartet. Kl 23.59: Lagt inn kart som gjelder fom 31.10.2020.

29.10.2020: Satt inn interaktivt kart over Europa. Ved en feil lå den finske regionen Itä Savo som rødt i kartet fra 24.10-29.10. Riktig farge skulle være gult. Rettet 29.10.2020 kl. 20:52.

28.10.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak som omtaler endringer i karanteneplikt for arbeidstakere fra og med 31. oktober 2020. Byttet om på rekkefølgen slik at avsnittet med kartet kommer øverst.

24.10.2020: Oppdatert kart og tabell.

17.10.2020: Oppdatert kart og tabell.

15.10.2020:  Lagt inn lenke til nyhetssak om endring i reiseråd for enkelte  områder i Finland fom 17. oktober 2020

08.10.2020: Lagt inn lenke til nyhetssak om endring i reiseråd for Kypros, Latvia og Liechtenstein fom 10. oktober 2020

03.10.2020: Rettet opp til korrekt dato i tabellen.

02.10.2020: Lagt inn nytt kart og oppdatert tabell. De svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Nyland (Uusimaa) har gått fra gult til rødt. Den finske regionen Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) går fra rødt til gult.

02.10.2020: Lagt inn tallgrunnlag for uke 38 og 39.

01.10.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak som omtaler endringer fom 3. oktober 2020.

25.09.2020: Oppdatert kart og tabell 

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

21.09.2020: På kartet publisert 19. september var den svenske regionen Västmanland ved en feil merket som gult. Regionen er rød, dette ble rettet opp 21.09.2020 kl 10:20.

18.09.2020, kl 23:59: Lagt inn nytt kart gjeldende fra 19. september med endring til innreisekarantene (fra gult til rødt) for reisende fra Estland, samt regionene Södra Savolax i Finland, Skjelland og Nordjylland i Danmark, samt endring i innreisekarantene (fra rødt til gult) for reisende fra Island, Liechtenstein, regionene Kalmar og Blekinge i Sverige og Kainuu i Finland. Oppdatert tabell. 

17.09.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak med kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 19. september. Lagt ut tallgrunnlag for vurdering av innreisekarantene for uke 36 og 37.

15.09.2020: Kuttet ned beskrivelsen om unntak fra covid-19 forskriften.

14.09.2020: Oppdatert ordlyd, og lagt inn et avsnitt om FHI sin vurdering av smittesituasjon under overskriften Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning.

11.09.2020: Nytt kart gjeldende fra 12.september med endring i innreisekarantene for reisende fra Slovakia, Ungarn, samt regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kainuu i Finland. Oppdatert tabell. 

09.09.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak med kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 12. september. Lagt ut tallgrunnlag for vurdering av innreisekarantene for uke 35 og 36.

04.09.2020: Språkvask av artikkelen, ikke endret innhold. Lagt inn nytt kart og oppdatert tabeller som gjelder fra 5. september.

03.09.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak om endring i innreisekarantene for Italia og Slovenia fom 5.9.20

28.08.2020: Under land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning: La til "Det anbefales at disse så snart som mulig bør testes én gang for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger" og "Ansatte med husstandsmedlemmer som har symptomer, men ikke er sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19, kan gå på jobb, men bør følge rådene gitt her." Kart og tabell som gjelder fra midnatt publisert.

27.08.2020: Lagt inn tallgrunnlag for innreisekarantene uke 33 og 34. Byttet PDF da tabellen som ligger til grunn for vurderingen av EU/EØS/Schengen-land utenom Norden hadde falt ut. 

26.08.2020: Lagt inn lenk til nyhetssak om endring i innreisekarantene for reisende fra Tyskland og Liechtenstein fom 29.8.20

24.08.2020 Lagt til Gibraltar i avsnitt om oversjøiske regioner. Fjernet regioner fra Island og flyttet Island til landliste.

19.08.2020 Nytt kart og oppdatert tabeller som gjelder fra 22. august.

14.08.2020: Tydeliggjort at regjeringen fraråder alle unødvendige utenlandsreiser og ryddet opp slik at gamle kart skal bli lettere å finne. Kl 16 - fjernet "norske borgere" fra denne setningen fordi det gjelder alle.

12.08.2020: Nytt kart og oppdatert tabeller med endringer som gjelder fra 15.august, med gule og røde land og områder. Lagt til forklaring om gule land. Reiseråd forlenget fra 20.august til 1.oktober 2020. 

07.08.2020: Lagt til setning om at man bør du dra rett til egnet sted for å gjennomføre karantenen, fortrinnsvis med egen transport. Hvis du blir nødt til å oppholde seg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, bør du ha på munnbind til du er framme. Lagt inn setning om at regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet. Lagt inn presisering om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak ble gjort 15. juni for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Fra og med 15. juli er det unntak for reiser til land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller disse smittekravene. 

06.08.2020: Oppdatert kart og tabell knyttet til innreisekarantene. I Sverige er Uppsala, Södermanland, Dalanra og Västerbotten gått fra rødt til grønt, Kronoberg og Skåne fra Grønt til rødt. I Europa er Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia endret fra grønt til rødt. 

1.-4. aug 2020: Lenker oppdatert. Avsnitt om helsepersonell endret: Testing anbefales for alt helsepersonell som har vært i "grønne" områder utenfor Norge. Arbeidsgiver kan imidlertid vurdere om testing trengs dersom den ansatte ikke har pasientnært arbeid.Tidligere versjon: testing ikke nødvendig hvis man kom fra grønne områder i Norden, inkludert Sverige.

30.07.2020: Nytt kart. Endring: Belgia er merket rødt og er omfattet av innreisekarantene.

24.07.2020: Utført mindre redigeringer som ikke endrer innholdet. Oppdatert kart og tabell for røde og grønne regioner og land.

22.07.2020: Presisering av testing x1 for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i «grønne» regioner og land utenom Norden, og at ved reiser i grønne regioner og land i Norden trengs det ikke testing av helsepersonell.

20.07.2020: Avsnitt om unntak fra karanteneplikten. Mindre redigering som ikke endrer meningsinnhold. 

20.07.2020: Avsnitt om helsepersonell endret fra: «For helsepersonell som har arbeidet i helsetjenesten i utlandet og som skal arbeide i helsetjenesten i Norge, bør virksomheten kartlegge mulig eksponering for SARS-CoV-2, og vurdere tiltak for å redusere smitterisikoen».

til: «Helsepersonell som i løpet av siste 10 dager har vært i "røde" regioner og land, omfattes av karanteneplikt. Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i "grønne" regioner og land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.»

16.07.20: Lagt inn nytt avsnitt om oversjøiske områder som styres av Schengenland, men ikke omfattes av Schengenområdet.

Ny tekst inn om oppdatering av kart/ land: "Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen. Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag vil rådene være gjeldende fra fredagen av i samme uke".

13.07.20: Tatt bort et komma og lagt til at det er regjeringen som har besluttet unntak fra karanteneplikt i første asvnitt under "Områder med tilstrekkelig lav smittespredning". Fjernet setningen i tabellfeltet om at "Oversikten gjelder ferie- og fritidsreiser".

10.07.20: Kl. 18:00 Presisert karanteneregler ved arbeidsreiser. Kl 19:00 Oppdatert kart 

10.07.20: Endret rekkefølgen på avsnittene, oppdatert avsnittet om kriterier og avsnittet om karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet. 

29.06.20: Rettet skrivefeil i faktaboks for regioner og kriterier for innreise, fra "norske land" til "nordiske land".

25.06.20: Lagt til informasjon om at regjeringen kommer med nye innreiseråd for land Europa 15. juli. 

24.06.20: Lagt til avsnitt om "Arbeidsreiser fra Schengen og EØS" under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".

22.06.20: Lagt inn setning som presiserer at karantenen for pesroner som kommer til Norge fra utlandet innebærer samme tiltak som for nærkontakter som må i karantene. Samt overskrift som presiserer at arbeidsreiser i Norden går inn under "Unntak fra karanteneplikten"

18.6.20: Redigert for å tydeliggjøre hva som er regler for innreise til Norge, og hvor man finner regler for innreise til andre land. 

12.06.20: Det er tatt inn at man etter 15. juni tillates å krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene etter reise i områder i Norden som er vurdert å ha lav smitteforekomst. Kart og tabell med oversikt over hvilke områder i Norden som er unntatt innreisekarantene, oppdateres hver 14. dag. Kriterier for vurdering av hvilke områder i Norden som kan unntas innreisekarantene.

03.06.20: Oppdatert avsnitt om "Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet" med Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland som land som er unntatt fra karantene. Og lagt til følgende: Unntaket fra karanteneplikt gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra land som ikke er nevnt her.

29.05.20: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om reiseråd til Danmark fom 15. juni.

28.05.20: Lagt inn lenk til regneringen.no til nyhet om karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene.

15.05.20: Endret punkt 3 i avsnittet "Innenlandsreiser" fra "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til de du ikke bor med" til "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste" 

15.05.20: I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på. Ferie- og fritidsreiser i Norge kan nå foretas så sant du reiser på en måte så du unngår å spre smitte. 

08.05.20: Regler om karantene er endret med varighet redusert fra 14 til 10 dager. Oppdatert i artikkelen. 

05.05.20: Oppdatert tekst om innenlands fritidsreiser i henhold til gjeldende råd fra 21. april og inntil videre. 

15.04.20: Tatt ut setning om at norske myndigheters råd om å unngå alle unødvendige reiser i første omgang gjelder til 14. april. Per 15.04.20 gjelder rådet om å unngå reiser inntil videre. 

23.03.20: Tatt ut avsnitt Råd om hjemmekarantene for alle etter reise i land som er omfattet av karantenebestemmelsene. Karantenebestemmelsene er omtalt i annet avsnitt i artikkelen. 

16.3.20: Oppdatert avsnitt om råd før reise. I avsnitt om hjemmekarantene etter reise lagt til informasjon om syv dager.

15.3.20: Avsnitt om bestemmelser for ulike land fjernet. Erstattet med avsnitt fra regjeringen.no og lenke. Gjelder Sverige og Finland.

14.03.20: Nytt avsnitt om "Råd om å unngå ikke strengt nødvendige reiser til alle land". Fjernet avsnitt "Råd om å unngå reiser til områder med utbredt smittespredning" og "Råd for reiser til andre områder med smittespredning". Endret lenker til Utenriksdepartementets sider med oppdaterte råd pr. 14.03.20.

12.03.20: Endret avsnittet Råd etter reisen til Råd om hjemmekarantene for alle etter reise utenom Norden. Lagt inn informasjon om at alle som har vært på reise utenom Norden skal i hjemmekarantene 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

08.03.20: Oppdaterte smittevernråd for reise: FHIs råder til å ikke reise til områder med utbredt smittespredning. Disse områdene er beskrevet på siden 'Områder med spredning av covid-19'. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til utbruddsområder med utbredt smittespredning. Under 'Råd etter reisen' endret fra områder med vedvarende spredning til områder med utbredt spredning. 

07.03.20: Helsedirektoratet har lørdag 7. mars besluttet utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Som følge av dette er disse endringene gjort under overskriften "Råd etter reiser": Tekst om nye anbefalinger lagt inn som erstatning for anbefalinger om reise hjem fra Hubei-provinsen i Kina, og sletting av anbefalinger til ansatte i helsetjenesten. 

06.03.20: Tekstlig justering

04.03.20:
Endret tittel på artikkelen fra "Reiseråd nytt koronavirus (coronavirus)" til "Smittevernråd ved reise, nytt koronavirus (covid-19)".

03.03.20:
Korrigert dato fra 2. mars 2020 til 3. mars 2020 i første setning i siste avsnitt under deloverskriften "Fraråder reise til områder med utbredt smittespredning".

28.02.20: Lagt på infoboks om informasjonstelefon til publikum

25.02.20:
Lagt inn råd for områder med pågående smittespredning, og revidert forebyggende råd på reisen.

17.02.20:
Endret reiseråd i tråd med UD: "Videre fraråder norske myndigheter ved Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til fastlands-Kina på grunn av effekten spredningen av koronaviruset har på samfunnet i Kina generelt. Situasjonen vurderes fortløpende." (fjernet Zhejiang og utvidet til fastlands-Kina for reiser som ikke er strengt tatt nødvendige).

13.02.20: 
Endret all tekst under "Råd etter reise" fra "Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra områder med vedvarende smittespredning, bør kontakte lege med tanke på koronavirus. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise"

Ny tekst under dette avsnittet er: "Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

Vi ber personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen (med Wuhan by) i Kina, være særlig årvåkne og gjerne redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst."

13.02.2020: 
Lagt inn nytt reiseråd og endret første del av artikkelen med nytt avsnitt "Fraråder reise til Hubei-provinsen og ikke-nødvendige reiser til Zhejiang i Kina". 

12.02.2020: 
Endret navn på viruset fra 2019-nCoV til covid-19