Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nærkontakter og isolering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Nærkontakter og isolering

Nærkontakter og isolering

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og de som er i isolering.

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og de som er i isolering.


Innhold på denne siden

Råd til deg som er nærkontakt

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Foresatte avgjør om de ønsker at barnet testes.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Det skilles også mellom vaksinerte og uvaksinerte. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær vil du få beskjed av kommunen om hva som gjelder for deg. Øvrige nærkontakter vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.

For ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter gjelder dette:

Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær

 • Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, bør du ta to tester. Den første kan tas straks, neste innen 7 dager, fortrinnsvis mellom dag 3-5 etter at den smittede ble isolert.
 • Hvis du er uvaksinert eller delvaksinert og over 18 år har du plikt til å teste deg med:
  • antigen-hurtigtest daglig i 7 dager ELLER
  • PCR-test annenhver dag i 7 dager

Kommunen gir deg beskjed om hvordan dette kan gjennomføres. Foresatte avgjør om de ønsker at barnet skal testes, men uvaksinerte og delvaksinerte under 18 år anbefales samme testregime som uvaksinerte over 18 år.

 • Du bør holde deg hjemme til du har svaret på første testen som er negativ
 • Ved å gjennomføre det anbefalte testregimet, kan du leve som normalt dersom du tester negativt.
 • Dersom du ikke gjennomfører det anbefalte testregimet, bør du avstå fra kontakt med andre i 7 dager. For nærmere informasjon angående barn og unge, se Råd og informasjon om barn og unge og Råd om smittevern i skole og barnehage.
 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Får du symptomer forenlige med covid-19 bør du teste deg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og holde deg hjemme.
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende PCR prøve på teststasjon.

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten: 

Råd til deg som er øvrig nærkontakt

 • Er du fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder, bør du følge med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer.
 • Er du uvaksinert eller delvaksinert, bør du ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt.
 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du ta kontakt med kommunen.

Beskrivelse av hva som menes med fullvaksinert her:

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten: 

Råd til deg som er pålagt isolering 

2020-12-18 Piktogram karantene og isolasjon.png

Dersom du har påvist covid-19, må du isoleres enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus og som har et egnet sted for å gjennomføre isoleringen. Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge ivaretas, selv om dette betyr at man ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om det er barnet eller foresatte som er i isolasjon.

Dersom du ikke har et fast sted å bo, eller stedet du bor på ikke egner seg for isolasjon, vil kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å finne et slikt sted. Dette gjelder også for personer uten lovlig opphold i landet/papirløse migranter. Dette er gratis, og du vil få mat og drikke. Du har ikke lov til å gå ut, eller få besøk når du sitter i isolasjon. Mer informasjon om helsehjelp til personer uten lovlig opphold i landet, se Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold.

Dette gjelder når du er i hjemmeisolering:

 • Isolasjonen varer inntil minst 5 døgn etter symptomene startet og du har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner. For de uten symptomer varer isolasjonen i 5 døgn etter testdato, men kun 2 døgn for fullvaksinerte. Dersom du får symptomer, gjelder 5 døgn fra symptomstart. 
 • Du skal tilstrebe å holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Du bør ha ditt eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Bor du sammen med andre, bør du isolere deg på rommet ditt og holde helt avstand til de du bor med. Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong forutsatt avstand til andre.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Hvis du må være nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Se også: Rengjøring under og etter hjemmeisolering.
 • De du bor sammen med, bør følge anbefalt testregime (se over).
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du som er isolert oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset.

Video om isolasjonsreglene

Når du har gjennomgått covid-19

Når du er ferdig med isoleringsperioden, regnes du ikke lenger som smitteførende. Isolering oppheves også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon.

Selv om de fleste får milde luftveissymptomer, har noen vedvarende symptomer slik som tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand, også etter at isolasjonstiden er over. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid. I begynnelsen kan det være bra å veksle mellom hvile og forsiktig fysisk aktivitet, for eksempel å gå på tur.

Noen få har vedvarende symptomer over lengre tid. Hvis du har besvær som begrenser hverdagen din, og som ikke forbedres, bør du ta kontakt med din fastlege.

Hvis du får vanskeligheter med pusten, eller føler deg veldig syk, bør du kontakte legevakten 116 117, alternativt 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Se også: 

Historikk

24.11.2021: Lagt inn lenke i et av kulepunktene under "Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær".

23.11.2021: Lagt til punkt om varighet av isolasjon.

22.11.2021: Lagt inn lenke til informasjonsarket «Til deg som har tatt koronatest».

17.11.2021: Delvaksinerte og uvaksinerte samme anbefalinger.

16.11.2021: Lagt inn tekst om plikt til å testes for ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer over 18.

12.11.2021: Endringer etter nye testanbefalinger i TISK.

02.10.2021: Lagt inn forenklet flytskjema: " Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19". Innhold ikke endret.

25.09.2021: Oppdatert flytskjema: Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19? Lagt inn lenk til publikasjonsside der flytskjemaet ligger i utskriftsvennlig format.

25.09.2021: Revidert i hht til nye råd ved justert tisk og normal hverdag. Råd til nærkontakter lagt inn. Råd om karantene fjernet.

17.09.2021: Lagt inn lenk til pressemelding fra hdir.no om lettelser på hvem som må i karantene fra 27. september.

08.09.2021: Presisering av omsorg til barn under sykdom.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

19.08.2021: Språkvask av avsnittet om karantene.

16.08.2021: Lagt til at NHS Covid-pass fra England eller Wales anses som sikker dokumentasjon på vaksinasjon/gjennomgått sykdom.

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

21.06.2021: Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.

17.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene iht. dette.

04.06.2021: Fra 4.6.21 kan de som er beskyttet mot covid-19 og barn under 12 år forkorte karantene etter negativ test etter 3 døgn.

03.06.2021: Lagt til råd til beskyttede i private hjem, lagt til endringer i hvem som må på karantenehotell, språklige justeringer.

13.05.2021: Lagt til EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia, jf. Endringer i covid-19 forskriften fra 13.5.

12.05.2021: Lagt til at personer som har vært utenfor EØS- og Schengenområdet siste 10 dagene ikke kan bruke offentlig transport til karantenehotellet, jf. Endringene i covid-19 forskriftens §5 som trådte i kraft 9.5.21.

11.05.2021: Endret fra 12 til 15 uker når det gjelder unntak fra smittekarantene for personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 15 uker siden de fikk dosen,

04.05.2021: Lagt til presiseringer om vaksinerte og smittekarantene

04.05.2021: Oppdatert i henhold til forskriftsendring; lettelser i smittekarantene for vaksinerte (fullvaksinerte unntas og de som bare har tatt en dose kan unntas forutsatt at de tester seg).

03.05.2021: Lagt inn lenk til artikkel om unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte på regjeringen.no

30.04.2021: Lagt til at alle i innreisekarantene skal testes 7 døgn etter ankomst og at innreisende fra enkelte land ikke kan bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenehotellet, jf. forskriftsendring.

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

25.03.2021: Lagt inn ny versjon av plakaten Litt, mye eller helt avstand.

19.03.2021: Lagt til endringer om karantenehotell i hht covid-19-forskriftens §5, fjernet tekst om PCR-test på grensen for reisende fra enkelte land (opphevet § i forskriften), lagt til tekst om ventekarantene og språklige endringer.

05.03.2021: Oppdatert figur: Litt, mye eller helt avstand. De som er i karantene bør holde to meters avstand hvis de går tur.

23.02.2021: Oppdatert illustrasjon: Litt, mye eller helt avstand. Krav om test døgn 7 dersom man ikke bor på karantenehotell. Endring om bruk av karantenehotell og unntak av karantene.

04.02.2021: Inkludering av karantene og isolasjon også til personer uten lovlig opphold i landet og informasjon tilgjengelig på ulike språk.

27.01.2021: Tekst endret i hht forskriftsending i covid-19 forskriftens §4c, forkortet karantene ved testing.

27.01.2021: Endringer gjort under punktet risikovurdering i tekstboksen "Smittevernråd for karantenested der mange bor sammen". Spesifisert at kommeuneoverlegen har det overordnede medisinskfaglige ansvaret for oppfølging av de som skal være i karantene i sin kommune, og ved behov for dette må gi råd og faglige anbefalinger i samarbeid med oppholdsstedet om rutiner som sikrer ansatte og andre beboere mot smitte.   

25.01.2021: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.1.21.

14.01.2021: Lagt til lenke til Karantenesjekken.

12.01.2021: Lagt inn lenk til Karantenehotellene bør tilrettelegge for at barn og unge får leke og være i aktivitet på helsedirektoratet.no

11.01.2021: Lagt til setningen "Karantenehotellene skal tilrettelegge for lek og aktiviteter for barn som må oppholde seg på karantenehotell" under avsnitt om karantene.

06.01.2021: Presisert at Studentsamskipnadens studentboliger i utgangspunktet ikke er egnet som karantenested.

02.01.2021: Lagt inn tekst og lenker til forskriftsendring og pressemelding om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge. Noe justeringer under "Når du er i karantene gjelder følgende:"

29.12.2020: kl 08:00: lagt inn avsnitt om at personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Samt at alle som kommer fra Storbirtannia må være i karantene i 10 døgn.

28.12.2020: Lagt inn: Regjeringen innfører nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene. Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00. 

22.12.2020: Under avsnittet "Råd til deg som er pålagt karantene": lagt inn setningen "Fra 21. desember gjelder at personer som har vært i Storbritannia siste to uker er pålagt test ved ankomst og etter 7 dager. Ved positiv test, bør deres nærkontakter testes straks. Hvis helgenomsekvensering viser at indeks har ny variant av SARS- CoV2, bør nærkontkene testes på nytt på dag 7." Lagt inn avsnitt om karantenehotell og smittevernråd fir karantenested der mange bor sammen. 

18.12.2020: Oppdaterte bilder om isolasjon og karantene lagt inn.

18.12.2020: lagt inn ny "hus-figur" med ny setning i karantenehuset; få andre til å handle for seg og bruke munnbind ved nødvendige ærend.

17.12.2020: Byttet ut piktogram for karantene. Lagt til "bruk munnbind" i setningen "Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø." 

16.12.2020: Lagt inn piktogrammer for karantene og isolering.

14.12.2020: Presisert at hjemmeisolering betyr helt avstand fra andre, hvis mulig.

08.12.2020: Lagt til denne lenken under avsnittet "Til deg som er pålagt hjemmeisolering (isolasjon) ": 
Se også: Rengjøring under og etter hjemmeisolering.

30.11.2020: Innholdet som omhandler avstand er flyttet ut i egen artikkel. Restrukturert innholdet. 

24.11.2020: Teksten i tekstboksen om karantenested er oppdatert. Innledningen er endret etter endringer i covid-19 forskriften og nytt rundskriv om karantenehotell for innreisende. Noen mindre språklige endringer og presiseringer. Et avsnitt om vask av tekstiler lokalt er lagt inn.

11.11.2020: Lagt til kulepunkt i avsnittet "Hvis du er nærkontakt eller pålagt innreisekarantene, gjelder følgende": Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene, bør teste seg.

Kulepunktet om at det er ok å gjennomføre karantene i andres hjem, er slettet. Dette er i tråd med nye, sentrale bestemmelser om karantenehotel.

06.11.2020: Lagt inn avsnitt med utdyping vedrørende regjeringens anvbefalinger av 5.11.2020 om at  alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. 

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

03.11.2020: Setningen om hvem som er "dine nærmeste" er endret til: "Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre "nærmeste" som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid."

03.11.2020: Lagt til kollapsboks om tilrettelagt oppholdssted for personer som må være i karantene nederst i avsnittet "Råd til deg som er pålagt karantene".

30.10.2020: «Sannsynlig covid-19» er pålagt isolering i tråd med endring i covid-19 forskriften, og deres husstandsmedlemmer er anbefalt karantene i påvente av prøvesvar. «Egnet sted for karantene» er revidert, og det er anbefalt at man holder avstand til andre voksne i husstanden. Det anbefales at alle nærkontakter testes. Språklige endringer.

28.10.2020: Artikkelen er oppdatert med lenke til nyhetsartikkel om endringer i unntak fra karanteneplikten § 6 c for utenlandske arbeidstakere som skal gjelde fra 31. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober). I avsnittet om hjemmeisolering, endres rådet om avstand til de du bor sammen med fra én til to meter

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

02.10.2020: Lagt til kulepunkt om munnbind ved hjemmeisolering

25.09.2020: Endret paragraf om bruk av offentlig transport i karantene slik at det samsvarer med endringene i covid-19 forskriften.

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

22.09.2020: Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon". 

I avsnittet "Til deg som venter på prøvesvar". Lagt til litt mer i denne forklarende setningen: Dette kan for eksempel gjelde hvis du skal reise til et land som krever test, skal besøke en institusjon som krever test eller deltar i forskningsprosjekter.

16.09.2020: Fjernet setningen om at det ikke er lov å reise utenlands.

15.09.2020: Lagt til endringer om unntak fra covid-19 forskriften jf. Endringene i covid-19 forskriften.

12.09.2020: Fjernet kommentareren fra 13.08.20 om at det ikke skille mellom nærkontakt og annen kontakt. Endret avsnitt om innreisekarantene.

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

31.08.20: Lagt til et nytt avsnitt: "For deg som venter på prøvesvar".

28.08.20: Endret i kulepunkt under råd til alle i befolkningen om at du skal holde deg hjemme til negativt prøveresultat og allmenntilstanden er god. 

24.08.2020: Lagt inn lenke til side om avisolering. 

21.08.2020: Lagt til setning om at isolasjon avsluttes også i de tilfellene der andre i husstande fortsatt er i isolasjon eller karantene.

14.08.2020: Lagt inn presisering om at fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Endret tekst og husfigur slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

08.08.2020: Lagt inn under avsnittet "Innreisekarantene" at personer som kommer fra røde land anbefales å bruke munnbind under hjemreise.

05.08.2020: Lagt til "barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet" til punktet "Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet."

28.7.2020: I avsnittet om innreisekarantene: Lagt til informasjon om reise fram til endelig oppholdssted.

22.7.2020: Avsnittet om egnet sted for karantene er redigert med en setning om at karantene også kan gjennomføres i andres hjem.

21.7.2020: Lagt inn eget kulepunkt om karantenested der det er presisert at egnet oppholdssted for karantene innebærer at man ikke deler toalett-/ kjøkkenfasiliteter o.l. med andre enn sine nærmeste.

24.06.2020: Endret de to siste kulepunktene i listen for råd til alle i befolkningen: de som får symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie (ikke lenger ett døgn etter symptomfrihet). De som testes skal holde seg hjemme til eventuelt negativt prøvesvar foreligger OG de er symptomfrie. 

22.06.2020: Presisert i undertittel at karantene i 10 dager også gjelder for personer med innreisekarantene. Lagt til setning om at personer som er i innreisekarantene skal følge samme råd som husstandsmedlemmer og andre tilsvarende kontakter. Og at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, og personer i reisekarantene skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. 

19.06.2020: Lenke til lovdata oppdatert slik at det vises til nyeste versjon av covid-19-forskriften.

17.06.2020: Lagt til "Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder" under råd til befolkningen.

12.06.2020: Lagt til "Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i områder i Norden med lav smitteforekomst" i avsnittet "Innreisekarantene."

04.06.2020: Råd til alle i befolkningen: Lagt inn mer informasjon om hva "dine nærmeste" betyr og om en meter avstand. Lagt inn eksempler på hvordan man bør holde avstand. Ny figur med fly.

02.06.2020: Oppdatert med ny figur om avstand, nye råd og regler for ulike nærkontakter samt språklige endringer. 

29.05.2020: Lagt inn lenke til regjeringens pressemelding om reiseråd til Danmark fom 15. juni

14.05.2020: Lagt lenke til artikkel "Hjemmekarantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell".

08.05.2020: Endret anbefalt avstand til andre. Står nå konsekvent "minst 1 meter".

08.05.2020: I avsnittet "Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare? er setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." endret til: "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 10 dager."

5.5.2020: I avsnittet "Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare? er setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." endret til: "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager."

15.04.2020: Endret siste punkt under om isolering til "Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk."

03.04.2020: Artikkelen opprettet.