Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.

Illustrasjon koronavirus

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.


Innhold på denne siden

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Symptomene kan være tegn på covid-19. Vaksinerte personer kan få kun milde forkjølelsesymptomer ved covid-19.

Det er særlig viktig at du holder deg hjemme i det du får de første tegn på akutt luftveisinfeksjon. Du er mest smittsom de første dagene med symptomer. Vage symptomer kan være vanskelig å tolke, men det er anbefalt at du tester deg for SARS-CoV-2 før du eventuelt går på skole/jobb.  

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer (klikk på flytskjemaet for å gjøre det større)?

2021-12-15 Flytskjema symptomer h 2021.png

Råd til ungdommer og voksne med nyoppståtte luftveissymptomer

  • Hold deg hjemme
    • Ved vage symptomer kan du gå på skole/jobb samme dag hvis du tester negativt for SARS-CoV-2. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  • Du bør teste deg for SARS-CoV-2.
  • Test for SARS-CoV-2 bør foregå i offentlig regi, enten som selvtest utlevert av kommunen eller på teststasjon med bruk av PCR-test eller hurtigtest.
  • De du bor sammen med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
  • Hvis du er definert som nærkontakt og selv får symptomer, skal du teste deg.
  • Det er gratis for alle som oppholder seg i Norge å teste seg for covid-19 på kommunale testsenter. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

Råd til foresatte med barn i barnehage/på barneskole med nyoppståtte luftveissymptomer

Historikk

14.01.2022: Endringer iht. forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

21.12.2021: Tatt ut informasjon til den som skal ta koronatest og lenket til nytt kapittel som omhandler dette.

15.12.2021: Oppdatert etter ny covid-19-forskrift 14.12.21.

10.12.2021: Lagt inn revidert flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer

09.12.2021: Det presiseres at bruksanvisning må følges nøye for at prøvetaking, analysering og avlesning av antigen-hurtigtester skal gjøres riktig, testene tåler ikke frost og må romtemperes før bruk.

19.11.2021: Oppdatert flytskjemaet. Lagt inn lenke til informasjonsarket «Til deg som har tatt koronatest» og lagt inn råd om å kontakte nærkontakter ved positiv test

11.11.2021: Spesifisering symptomer av vaksinerte.

08.11.2021: Lagt til eget avsnitt med råd til foresatte for barn i barnehage/på barneskole med nyoppståtte luftveissymptomer.

30.09.2021: Oppdaterte råd til voksne/ungdom om å teste seg for SARS-CoV-2 ved vage symptomer, men ved negativ test kan man gå på jobb/skole samme dag. Ved forverring bør man gå hjem og vurdere ny test. Råd vedrørende barn finnes i eget kapittel.

25.09.2021: Revidert og tilpasset råd ved normal hverdag med økt beredskap.

09.09.2021: Presiseringer i Råd til deg hvis du er syk eller mistenker at du er smittet

31.08.2021: Inkludert punkter om antigen hurtigtest.

01.07.2021: Setning om ventekarantene fjernet.

18.06.2021: Mindre tekstrevisjon. Lagt til Hvis du er i pålagt karantene som nærkontakt, er det anbefalt testing, selv om du ikke har symptomer. Da skal de du bor sammen med være i ventekarantene til negativt prøvesvar foreligger.

10.05.2021: Overflyttet tekst «til deg som har gjennomgått covid-19»

09.04.2021: Lagt til at dersom du bruker Smittestopp, husk å gi beskjed til andre brukere gjennom appen under avsnittet "Til deg som har tatt koronatest".

14.02.2021: Fjernet de spesifikke symptomene i avsnittet "Hva skal du gjøre mens du venter på prøvesvar?" og endret fra "bør" til at hovedregelen er at man skal holde seg hjemme.

06.02.2021: Lagt til avsnittet "Hvis du har symptomer etter koronavaksinasjon".

04.02.2021:
Inkludering av testing og behandling til alle som oppholder seg i landet.

06.01.2021:
Revisjon: Tydeliggjort at alle med mistanke om Covid-19 bør teste seg.

15.12.2020: Fjernet setningen "Er du i tvil om du bør testes, kan du får svar på koronasjekk.no" Lagt inn setningen: "Hvis du mistenker at du er smittet bør du testes".  

30.11.2020: Endret tittelen fra "Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?" til "Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?" Restrukturert innholdet i artikkelen.

25.09.2020: Ny plakat med forenklet infografikk om hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes. Lenke til tilsvarende skjema for barn. Tydeliggjort i teksten hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes.

11.09.2020: Endret tittel og forkortet og omskrevet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Redigert tekst i avsnittet «Råd til deg som mistenker at du er smittet». Fjernet avsnitt; «Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon» og avsnitt «Når barn har akutt luftveisinfeksjon», som begge var en gjentagelse av tidligere budskap.

08.09.2020: Under avsnittet "Når hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon"; strøket setning om at de selv bør testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er syptomfrie. Erstattet dette med lenk til "Når du har akutt luftveisinfeksjon" 

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

28.08.2020: Beskrivelse hos symptomer og barn. Når barn skal testes er justert.

27.08.2020: Under punktet "Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?" lagt inn under kulepunkt 2 at barn kan komme tilbake til barnehage/skole når "allmenntilstanden er tilbake til normalt for dette barnet."

Fjernet "For barn som har testet negativt er.." fra setning om allmenntilstand under "Når du har akutt luftveisinfeksjon"

26.08.2020: Råd om barn og fravær harmonisert med råd gitt andre steder. Endret setningen "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere smittet av det nye koronaviruset" til "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset."

24.08.2020: Fjernet "dersom de er testet og funnet negative for covid-19" fra andre punkt under Når kan barn under 10 år komme tilbake i barnehage/skole?

08.07.2020: Forkortet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Fjernet avsnittet «Symptomer hos de eldste og de yngste» og henvist til siden "Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19"Presisert at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer skal testes. Presisert at lette restsymptomer ikke behøver tillegges vekt hos barn som har testet negativt. Forkortet tekst om hvordan skille mellom covid-19 og allergi, og presisert at det er avvik from vanlig symptombilde som bør vektlegges i vurderingen mot covid-19.

24.06.2020: Fjernet at man bør ved luftveissymptomer bør holde seg hjemme ett døgn etter symptomfriet, og erstattet det med at man bør holde seg hjemme til man er symptomfri. 

04.05.2020: Forkortet første avsnitt om "Når du har akutt luftsveisinfeksjon".

30.04.2020: Hele teksten er endret i forhold til endret nasjonal strategi for testing og med oppdatert informasjon om symptombilde.

09.04.2020: Lagt inn setning "Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom)" tilslutt i første avsnitt. Endret tekst fra "Slapphet, hodepine eller muskelverk er alene ikke tilstrekkelig til å mistenke akutt luftveisinfeksjon i denne sammenheng" til "..mistenke covid-19 i denne sammenheng".

03.04.2020: Artikkelen er redigert, har fått ny tittel, og det er lagt inn informasjon om hvordan man kan skille mellom covid-19, forkjølelse og allergi. 

23.03.2020: Endret teksten fra "Du bør isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er blitt symptomfri" til "Hold deg hjemme til et døgn etter at du er blitt sympromfri"

19.03.2020: Lagt til tekst om "hvorfor". 

16.03.2020, kl 06.50-07.20: Endret fra "skal" til "bør" være hjemme.