Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn og ungdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Barn og ungdom

Råd og informasjon om barn og ungdom

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med koronavirus (covid-19).

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med koronavirus (covid-19).


Innhold på denne siden

Generelle smittevernråd

 • Syke personer bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg
 • God hånd- og hostehygiene

Om covid-19 hos barn og ungdom

Folkehelseinstituttet følger med på kunnskap om barns rolle i spredningen av sykdommen. Den samlede kunnskapen tilsier at barn kan bli smittet og få symptomer, men i mindre grad enn uvaksinerte voksne. Hvis barn blir smittet har de som regel et mildt forløp. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne smitter de også mindre videre. Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste hittil er at smitte skjer i samme husstand.

Smittespredning på skoler og i barnehager har i liten grad vært med på å drive smittespredningen i samfunnet.

Ungdom får mer symptomer ved covid-19 enn barn og smitter i større grad videre. I tillegg er mange naturlig mer sosiale og har et større kontaktnett, og denne normale livsutfoldelsen vil utgjøre en mulighet for smittespredning. Under pandemien har barn og unge vært berørt av strenge smitteverntiltak som i stor grad har blitt innført for å beskytte voksne. Når en stor del av den voksne befolkningen er beskyttet, vil utbrudd i barnehager og skoler ha mer beskjedne konsekvenser og kan håndteres med mindre omfattende tiltak.

Det europeiske smittevernbyrået ECDC publiserte i juli en oppdatert risikovurdering om covid-19 hos barn og skolens rolle i smittespredning, med fokus på den økende forekomsten av deltavarianten. ECDC peker på at i områder der voksne i all hovedsak er vaksinert, vil man forvente at en økende andel av alle tilfeller vil forekomme i barnepopulasjonen. Ettersom barn svært sjelden blir alvorlig syke av covid-19, påpeker ECDC at det er viktig å ha smitteverntiltak som er forholdsmessige og tilpasset smittesituasjonen, samt at det er viktig å opprettholde god beredskap i skolesystemet for håndtering av smitte i skoleåret 2021/2022. 

En stor britisk studie viser like god effekt på smittebegrensning ved testing som ved karantene, inkl. for deltavariant. Risiko for videre smitte i skole var svært lav, under 2 %. Dette harmoniserer med norske upubliserte data. 

Lenker til kunnskapsgrunnlag:

Symptomer på covid-19 hos barn

Barn som får covid-19 har oftest et lett forløp. Symptomene er vanligvis milde og kortvarige, og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. I de fleste tilfeller vil barn og ungdom som er syke ikke ha covid-19, men andre infeksjoner eller tilstander. 

Eksempel på luftveissymptomer kan være hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn med covid-19 behøver ikke å ha feber og hoste. De minste barna vil ofte ikke klage over vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de ikke orker vanlig lek og aktivitet, sutrer mer enn vanlig, eller at de spiser dårligere. Noen barn kan i tillegg også få symptomer fra mage og tarm med magesmerter, nedsatt matlyst eller diaré.

Når skal du kontakte lege?

Når du er bekymret for ditt syke barn eller ungdom er det viktig å kontakte helsetjenesten. Legevurdering skal ikke forsinkes på grunn av bekymring for smitte med covid-19, og det er ikke krav til negativ covid-19-test før legebesøk.

Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Som hovedregel gjelder dette spesielt barn som er 2 år og yngre, særlig de under 6 måneder.

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Nå som de aller fleste i den voksne befolkningen er vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine er det ikke lenger nødvendig med strenge tiltak i samfunnet, og koronavirusinfeksjon kan i økende grad håndteres som andre luftveisinfeksjoner.

Testing av barn for SARS-CoV-2 bestemmes av foreldrene. Barn med luftveissymptomer må ikke nødvendigvis testes, med mindre lege vurderer at dette bør gjøres. 

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis barnet kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand, behøver de ikke å holde seg hjemme. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør barnet gå hjem. Luftveisinfeksjoner smitter imidlertid lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde barnet hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse.  Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet vende tilbake til barnehage/ skole. Ellers kan barnet gå i barnehage/ skole når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer, uten å ha tatt febernedsettende medikamenter. Barnet kan komme tilbake selv om det fortsatt har restsymptomer som rennende nese, snørr (uansett farge og tykkelse), heshet eller lett hoste.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Ved bekymring for barnet eller vedvarende symptomer bør lege kontaktes for vurdering.

Flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer, på bokmål

Testing av barn i barneskolealder og yngre

Testing av barn kan være vanskelig, og man må vurdere hvor viktig testen er sett i sammenheng med hvordan barnet opplever å bli testet. Det er viktig å sikre at barn ikke opplever at testingen innebærer tvang, eller på annet vis utføres på en måte som oppleves traumatisk for barnet.

Det er fortsatt anbefalt lav terskel for test ved nyoppståtte symptomer, men foreldre kan vurdere om barnet skal testes eller se det an. Testing anbefales hvis symptomer oppstår etter nær kontakt med en person som har fått påvist covid-19 siste ti dager.

Hvis barnet er husstandsmedlem til en som er smittet, anbefales et testregime i 7 dager fra den smittede ble isolert. Hvis det er vanskelig å teste barnet, er det bedre å ta få tester enn ingen test og det anbefales at man prøver å gjennomføre testing av barn som skal i barnehage eller på skole. Det er ikke nødvendig å teste spedbarn eller småbarn som ikke skal i barnehage og som primært er sammen med sine nærmeste omsorgspersoner. Se Nærkontakter og isolering.

Både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme eller testing på teststasjon kan benyttes. Ved positiv selvtest, anbefales å ta en bekreftende prøve på teststasjon, og man må være i isolasjon.

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne. Ungdom som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør være hjemme fra skolen og ta en selvtest (antigen-hurtigtest) eller kontakte teststasjon for covid-19-test. Dette gjelder også ved vage/milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

For mer informasjon om råd til ungdom med nyoppståtte luftveissymptomer:

Skal barn og unge vaksineres med koronavaksinen?

Vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderna er godkjent for barn og ungdom fra 12 år.

For barn og ungdom er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Vaksinasjon vil likevel bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å minske smitten i samfunnet.

Regjeringen har etter råd fra FHI, besluttet at barn og ungdom i aldersgruppene 12–15 år og 16–17 år skal få tilbud om koronavaksine.

Mer informasjon om koronavaksine til barn og ungdom:

Barn med kroniske sykdommer har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav, både hos barn og unge generelt, men også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt.

Multi inflammatory syndrome in children, MIS-C

MIS-C (multi inflammatory syndrome in children) eller PIMS (peadiatric inflammatory multisystem syndrom temporarily associated with covid-19) er en betennelsestilstand i etterforløpet av covid-19 hos barn og unge. Tilstanden er sjelden, men alvorlig.  I Norge har tilstanden oppstått hos mindre enn 1 av 1000 barn og ungdom som har fått påvist covid-19. Tilstanden har god prognose med behandling.

Senfølger av covid-19 hos barn 

Foreløpig viser undersøkelser at det er liten risiko for senfølger av mild covid-19 sykdom hos barn og unge selv om det fortsatt er begrenset kunnskap. Studier av barn og ungdom som inkluderer kontrollgrupper har vist at både de som får påvist covid-19 og de som ikke får påvist covid-19 kan ha symptomer i etterkant av mild infeksjon. Norske registerdata viser at ved mild covid-19 sykdom hos barn og unge er det få som har behov for kontakt med helsetjenesten etter gjennomgått infeksjon. Analysene omfattet alle testede barn og unge under 18 år i Norge som er sammenlignet med tilfeldig utvalgte kontroller, ca. 700.000 personer totalt. Danske registerdata viser tilsvarende funn. Se Langvarige symptomer etter covid-19. 

Barn som oppholder seg i flere hjem

Mange barn har tilknytning til flere hjem. Oftest er dette barn med foresatte som har to ulike husholdninger etter samlivsbrudd, men det kan også dreie seg om barn og unge som har ulike former for avlastningsfamilier eller har deltidsopphold i omsorgsboliger.

Hovedregelen er at planlagt samvær kan opprettholdes som avtalt.

Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke

Det er viktig at barn og ungdoms behov for omsorg blir ivaretatt, selv der foresatte har covid-19. Tilsvarende, hvis barnet eller ungdommen har covid-19, må de få tilstrekkelig omsorg og stell av foresatte eller andre, selv om det kan bety at det ikke er mulig å holde avstand mellom den eller de som er syke og de som er friske. Dersom omsorgspersoner er syke og ikke i stand til å ta seg av barn de har ansvar for, må kommunehelsetjenestene informeres for å iverksette avlastning fra barnevern eller andre, som i andre situasjoner der omsorgspersoner er syke.

Oppfølging ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre helsetjenester

Kommunene skal sikre at helsetilbudet til barn og ungdom er forsvarlig. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten driftes som normalt med generelle smitteverntiltak.

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Skole- og barnehagehverdagen, arrangementer, fritidsaktiviteter og annet samvær kan i de fleste kommuner foregå som normalt.

Les mer om Råd om smittevern i skoler og barnehager og Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager (Utdanningsdirektoratet)

Referanser

 1. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. The New England Journal of Medicine. 2020.
 2. Folkhälsomyndigheten, Sverige. Bekräftade fall i Sverige
 3. Statens Serum Institut, Danmark. Epidemiologisk overvåkingsrapport. 
 4. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, Castelli A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. 2020.
 5. Balduzzi, Adriana and Brivio, Erica and Rovelli, Attilio and Rizzari, Carmelo and Gasperini, Serena and Melzi, Maria Luisa and Conter, Valentino and Biondi, Andrea. Lessons After the Early Management of the COVID-19 Outbreak in a Pediatric Transplant and Hemato-Oncology Center Embedded within a COVID-19 Dedicated Hospital in Lombardia, Italy. Estote Parati. (Be Ready.) (3/19/2020). Available at SSRN. DOI: dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559560
 6. D'Antiga L. Coronaviruses and immunosuppressed patients. The facts during the third epidemic. Liver Transpl. 2020.
 7. Lu et al. NEJM. 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2005073.
 8. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020 (CDC) 
 9. Kunnskapsoppsummering fra ECDC 23. desember 2020: COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update

Historikk

20.11.2021: Oppdatert flytskjema «Har du nyoppståtte luftveissymptomer?»

21.10.2021: Lagt til lenke under avsnittet «Barn med kronisk sykdom har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19».

05.10.2021: Presisering rundt råd til foreldre vedrørende testing av barn.

01.10.2021: Endret rekkefølge i underkappittel. Spesifisering ift testing av barn og når kan barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake? Retting av tall på tilfeller MIS-C. Oppdatering av råd og lenker på skole og barnehager. La til lenke om informasjon om koronavaksine for ungdom 12-15 år på ulike språk.

30.09.2021: Lagt inn flytskjema som forklarer hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.

25.09.2021: Presisering rundt anbefaling av test til barn.

24.09.2021: 25.09.21, 16:00: Oppdatert i henhold til normal hverdag med økt beredskap. Oppdatert råd om når barn skal være hjemme og når de kan komme tilbake til barnehage/skole. Oppdatert råd om testing av barn. Nytt flytskjema. Oppdatert og forenklet informasjon om skole/barnehager.

07.09.2021: Oppdatering av vaksinasjonsavsnitt. Lagt til link til nyhetssak om vaksinering av aldersgruppen 12-15 år.

03.09.2021: Revidert tekst og slått sammen kapitlene "Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?" og "Når skal barn komme tilbake i barnehage/skole"

02.09.2021: Lagt inn lenk til nyhetssak om lite covid-sykdom og få senfølger blant barn.

30.08.2021: Korrigering av formuleringer i avsnittet om vaksinering.

18.08.2021: Revidert avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom», «Skal barn og unge vaksineres med koronavaksine?», «Når skal du kontakte lege?», «Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage», «Lek og samvær», «Bursdager og andre feiringer» og «Organiserte fritidsaktiviteter». Lagt til avsnitt «Senfølger av covid-19 hos barn». Fjernet avsnittet «Russetid». Lagt til nye lenker om kunnskapsgrunnlag og om at testing kan erstatte smittekarantene for barn og ungdom. Generell forkorting av tekst og språkendringer. Endringer i navn på avsnitt.

10.08.2021: Lagt inn lenk til nyhetssak om at testing kan erstatte smittekarantene for barn og undge fra 16. august.

05.07.2021: Presisert at barn/ungdom som er nærkontakter til risikopasienter ikke anbefales vaksine per nå.

20.06.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens gjenåpningsplan.

16.06.2021: Lagt inn oppdatert flytskjema.

11.06.2021: Satt inn avsnitt om symptomer hos barn, satt in flytskjema «Barn med nyoppståtte luftveissymptomer», revidert avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom», lagt til nye lenker om kunnskapsgrunnlag. Revidert avsnitt om MIS-C. Generell forkorting av tekst og språkendringer. Endringer i rekkefølge av avsnitt.

08.06.2021: Lagt til nytt avsnitt: "Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage".

02.06.2021: Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.

26.04.2021: Lagt inn eget avsnitt om russetid, med lenke til nyhetssak der man finner alle våre smittevernråd for russ.

25.03.2021: Lagt inn oppdaterte testanbefalinger for barn og justert avsnittet om når barn kan møte i barnehage/på skolen.

04.02.2021: Fjernet flytskjema i påvente av oppdatert versjon.

03.02.2021: Oppdatert informasjon om barn og smitte inkludert engelsk virusvariant. Informasjon om vaksinasjon. Revidert råd om lek og samvær. Flyttet råd om organiserte fritidsaktiviteter til egen artikkel. Presisert om betydning av fritidsaktiviteter for utsatte barn og ungdom. Tatt ut informasjonsfilm.

26.01.2021: Oppdatert avsnitt om engelsk koronavirusvariant og smittsomhet blant barn og unge.

25.01.2021: Nytt avsnitt "Barn som oppholder seg i flere hjem".

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

14.01.2021: Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. 

09.01.2021: Lagt inn et avsnitt om at det i desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC.

05.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om redusert sosial kontakt fra 04.01 og to uker frem i tid

24.12.2020: Lagt lenke til ECDC sin kunnskapsoppsummering i referanselisten (9).

03.11.2020: Presisert at ungdom bør ha de smame nærkontaktene over tid: Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Dette bør være de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

09.10.2020: Har lagt inn et nytt avsnitt under "Lek og samvær" vedrørende private versus offentlige arrangementer, og arrangementer utendørs versus innendørs. 

08.10.2020: Lagt inn setning om at begrensningen på maks 20 personer gjelder for feiring både ute og inne.

30.09.2020: Lagt inn setning under organiserte fritidsaktiviteter: I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

29.09.2020: Forenklet og forkortet teksten. Lagt til lenker til oppdatert kunnskapsoppsummering om barn og smitte samt flytskjema med vurdering av når barn og unge skal holdes hjemme fra barnehage/skole.

08.09.2020: Språkvasket artikkelen, ingen endring i innhold.

12.06.2020: Fjernet "av lengre varighet" i avsnittsoverskriften "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet." Fjernet avsnittsoverskriften "Transport". Endret "treningsområdet" til "aktivitetsområdet" i 4. avsnitt under avsnittsoverskriften "Organiserte fritidsaktiviteter."

5.6.2020: Presisert at 1 meter-regel ikke lenger gjelder for barn i alle sammenhenger.

28.05.2020: Lagt til lenke til artikkel "Idrett og organiserte fritidsaktiviteter" i avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

15.05.20:
Nytt avsnitt om organisert aktivitet på fritiden lagt til. Lagt til lenke til nytt avsnitt i Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole.

08.05.20: Revisjon og oppdatering av hele teksten. Nytt avsnitt om barnebursdager lagt til. Smittevernråd for barnehager, skoler og skolefritidsordninger er flyttet til artikkelen for barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

30.04.20: Lagt inn eget punkt om samvær og lek for barn som er tilbake i barnehager og på skolen.

22.04.20: Nummerert referansene i teksten. 

21.04.20: Lagt inn setning om at skole gjenåpnes 27.4. for elever på yrkesfag i VG2 og VG3.

18.04.20: Oppdatert med revidert tekst.

24.03.20: Lagt inn henvisning til rapport med oppsummert kunnskap om barns rolle i spredning av covid-19

23.3.20: Artikkelen er opprettet. Innhold overført fra artikkel om informasjon til gravide, barn og unge, og deretter redigert til ny artikkel.