Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler.

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler.


Innhold på denne siden

Det er nå viktig å få til en normalisering av studiehverdagen, og universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for fysisk undervisning forutsatt smittevernfaglig forsvarlig drift. Undervisning, obligatoriske kurs og eksamen kan gjennomføres fysisk med nødvendige smitteverntiltak. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne. De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man har symptomer, redusert kontakt mellom personer, avstand og god hånd- og hostehygiene gjelder også for utdanningsinstitusjonene omtalt i denne artikkelen. Se Smittevernråd for befolkningen. For ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer gjelder de samme rådene som i arbeidslivet generelt. Se Råd til arbeidsplasser for mer informasjon.

For Folkehøyskoler henvises også til Smittevernveileder for videregående skole. Her finnes også råd for skoler der elevene bor på internat.

Spesifikke råd og tiltak for universiteter, høyskoler og fagskoler

  • Det bør legges til rette for undervisning både som fellesundervisning i auditorier (maks 200 personer) og i mindre grupper (maks 30 personer) Studenter som er avhengige av fysisk undervisning for å gjennomføre ferdighetstrening (helsefag, kunstfag med mer), laboratorieforsøk eller lignende, bør prioriteres.
  • Det bør legges til rette for faste, tilviste sitteplasser og at studenter og ansatte kan holde minst én meters avstand. Under selve undervisningen kan anbefalinger om avstand fravikes der det er nødvendig for å få gjennomført undervisning.
  • Følg gjeldende råd for bruk av munnbindhygiene og renhold. Det er anbefalt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand i fellesområder innendørs.
  • Det anbefales å benytte lokaler med god ventilasjon og lufting.
  • Det anbefales å registrere oppmøte i undervisning for eventuell smittesporing Som et alternativ/supplement, anbefales det også bruk av Smittestopp (appen).
  • Det bør legges til rette for jevnlig testing på campus – i samarbeid med lokale helsemyndigheter.
  • Arrangementer og samlinger må følge de gjeldende anbefalinger, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Dette gjelder også arrangementer organisert av studentene.

Eksamen skal gjennomføres enten som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte med smitteverntiltak som beskrevet over. Det bør planlegges for digitale alternativ (hvis det er praktisk gjennomførbart) i tilfelle endret smittesituasjon.

Det enkelte lærested bør gjennomgå egne rutiner og legge til rette for at smittevernrådene kan følges.

Universiteter og høyskoler som underviser i helsefag må også forholde seg til gjeldende anbefalinger for helsepersonell.

Hvis covid-19 påvises hos en student eller ansatt, følges vanlige rutiner for smittesporingen. Smittesporingsteamet i kommunen/ bydelen kan ha behov for bistand fra lærestedet for å kartlegge kontakter.

Særskilt om helsefagutdanninger

Helsefagstudenter kan gjennomføre praksisopphold i henhold til studieplanen. Utdanningsinstitusjonen og praksisstedet må i forkant utarbeidet en plan for ansvarsfordeling og håndtering av studentene i praksistiden.

Hvis helsefagstudenter blir eksponert for covid-19 under praksistiden, følges studentene opp på samme måte som ansatte på praksisstedet.

Studiereiser og studenter fra andre land

Smittevernråd for reiser blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Det er viktig å sette seg inn i det regelverket som til enhver tid er gjeldende.

Oppdatert oversikt over gjeldende retningslinjer og mer informasjon finnes her:

Utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å informere og tilrettelegge for studenter. Dette gjelder også vaksinasjon.

Samskipnader og institusjoner bør tilrettelegge for innkommende studenter som må i karantene på en best mulig måte. Se Nærkontakter og smittekarantene for mer informasjon om hva som kan være egnet sted.

For norske studenter som studerer i utlandet

Flere land har innreiseforbud eller andre restriksjoner. De som vurderer utreise til sitt studieland bør ha god dialog med sitt utenlandske lærested og undersøke hvilke forsikringsordninger som gjelder og hvilken kapasitet helsevesenet har på studiestedet.

Se også:

Gjeldende bestemmelser

Historikk

14.01.2022: Oppdaterte råd i henhold til nye tiltak fra regjeringen.

09.12.2021: Artikkelen er reaktivert, forkortet og oppdatert i henhold til nye tiltak fra regjeringen.

25.09.2021: Arkivert.

13.08.2021: Endringer for studenter som blir innført før trinn 4. Avstandskrav frafaller i undervisningssituasjoner.

29.07.2021: : Presisert at avstandsanbefalingen kan fravikes under undervisningen når trinn 4 i gjenåpningsplan iverksettes.

14.07.2021: Vi anbefaler ikke lenger avstand i undervisningssituasjonen.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

19.02.2021: Lagt inn at helsefagstudenter skal gjøre seg kjent med praksisstedets rutiner for håndtering av mistenkt eller bekreftet smitte. 

17.02.2021: Mest språklige endringer, men lagt til tekst i avsnittet Forsterkede tiltak. Oppdatert lenker.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med retningslinjer fra regjeringen om digital undervisning ved universiteter, høgskoler og fagskoler tom. 18. januar.

23.11.2020: Oppdatert med forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

17.11.2020: Tekst i kursiv er fjernet fra denne setningen: Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer.

13.11.2020: Oppdatert med anbefaling fra regjeringen fra 5. november, og at kommuner kan innføre strengere tiltak

14.10.2020: Tatt ut dato for gjenåpning av universiteter, høyskoler og fagskoler m.v fra ingressen. Mindre språklige endringer.

22.09.2020: Under avsnitt om helsefagstudenter, endret punkt om arbeidsforhold under praksistiden.

21.08.2020: Nytt avsnitt om beskrivelse av særskilte tiltak i forbindelse med praksisperioder for helsefagstudenter.

03.07.2020: Oppdatert med råd til utenlandsstudenter/studenter fra utlandet og spesifisert rådene om kontaktreduserende tiltak for lærestedene.

23.06.2020: Artikkel oppdatert med smittevernråd særskilt for kunstfag.