Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skoler og barnehager»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skoler og barnehager

Råd om smittevern i skoler og barnehager

Smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med smittesituasjon og tiltak i samfunnet for øvrig.

Smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med smittesituasjon og tiltak i samfunnet for øvrig.


Innhold på denne siden

For hele befolkningen, også blant barn og ungdom, forventes en større vinterbølge fordi spredningsevnen til omikronvarianten er større enn for tidligere varianter. Samtidig gir omikron et mildere sykdomsbilde, og en mindre andel smittede vil bli alvorlig syke. Den individuelle risikoen for alvorlig sykdom hos barn og unge er svært lav. Se Råd for barn og ungdom. Sykdomsbyrden blant barn og ungdom er ingen selvstendig begrunnelse for smitteverntiltak mot denne gruppen. Ansatte er også godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinering. De fleste ansatte har fått eller vil snart få oppfriskningsdose, men beskyttelsen mot alvorlig sykdom er svært god allerede ved to doser. 

Målet med tiltakene nå er å flate ut smittebølgen, ikke stoppe den. 

Jevnlig testing

Gjennom pandemien har smittevern i skoler og barnehager basert seg på trafikklysmodellen, slik som beskrevet i smittevernveilederne. Jevnlig testing er nå tatt i bruk som et effektivt tiltak med lavere tiltaksbyrde enn gult og rødt nivå, og bør iverksettes som første smitteverntiltak. Jevnlig testing reduserer behov for kontaktreduserende tiltak, men tiltaksnivå og jevnlig testing kan gi gjensidig forsterket effekt. Ved behov kan derfor testing kombineres med heving av tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er helsemyndighetene som beslutter hvilke tiltak som skal benyttes i skoler og barnehager.

Jevnlig testing er effektivt for å plukke opp asymptomatiske tilfeller som så isoleres. Tiltaket vil fange opp en andel av smittede i hver testrunde og på den måten redusere smitten innad i gruppen og ut i samfunnet rundt. Dette hindrer videre smitte på alle arenaer, både på skolen og i fritiden.

Trafikklysmodellen

Smittevernveilederne er bygget opp med én generell del med de grunnleggende smitteverntiltakene (holde seg hjemme når man er syk og å passe på god hånd- og hostehygiene) og én del med kontaktreduserende tiltak som kunne justeres etter smittesituasjonen (trafikklysmodellen).

Smittevernveilederne omtaler også SFO, spesielle forhold som smittevern for elever med særskilte behov og spesialskoler, internater og leirskoler.

Barnehager og skoler må ha en beredskapsplan for rask oppskalering av tiltaksnivå. De må kunne bidra til å definere nærkontakter ved en eventuell smittesporing. Ansatte må også omfattes av en slik oversikt.

Se råd og fortløpende oppdateringer hos Utdanningsdirektoratet:

Relevante råd og veiledere

Historikk

14.01.2022: Oppdateringer i henhold til nye føringer etter pressekonferanse 13.01.22.

10.01.2022: Lagt inn nytt avsnitt: "Kunnskapsgrunnlag"

30.12.2021: Oppdatering ift fritidskarantene, oppdaterte lenker ift prioritering av tester ved mangel før skolestart.

27.12.2021: Lagt inn presiseringer om karantene og testing knyttet til skolestart januar 2022.

27.12.2021: Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om unntak fra smittekarantene i arbeidstiden for ansatte i skoler og barnehager fra 1. januar 2022.

15.12.2021: Oppdatering i tråd med nasjonale tiltak om barnehager, barne- og ungdomsskoler på gult nivå, VGS og voksenopplæring på rødt.

08.12.2021: Artikkelen er forkortet i og med at trafikklysmodellen igjen er tatt i bruk og vi lenker til smittevernveilederne for skoler og barnehager på Udir.no.

15.10.2021: Nytt avsnitt om «Elever med særskilte behov og spesialskoler» og «Skoler der elever bor på internat».