Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rengjøring - råd til virksomheter utenfor helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rengjøring - råd til virksomheter utenfor helsetjenesten

Rengjøring ved covid-19 – råd til virksomheter utenfor helsetjenesten

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.


Smitte med SARS-CoV-2, skjer fortrinnsvis ved nær kontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene; Smittemåte

Håndhygiene og systematisk rengjøring forebygger smitte etter kontakt med forurensede gjenstander/flater i miljøet.

Ordinær rengjøring er tilstrekkelig for å redusere smitterisiko med SARS-CoV-2 i virksomheter utenfor helsetjenesten og i boliger hvor pasienter har vært hjemmeisolert.

Rengjøring i virksomheter

Arbeidsgiver bør sikre at renholdsplaner og rengjøringsrutiner er oppdatert og at ansatte får nødvendig opplæring i utførelse av renholdet og bruk av beskyttelsesutstyr.

Anbefaling for renhold

  • Ordinære renholdsrutiner skal som hovedregel følges.
  • Rengjøring kan gjennomføres med vanlige rengjøringsmidler.
  • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering.
  • Rengjøring av tekstiler skal følge ordinære rutiner.

Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av omgivelsene for å redusere smitterisiko med SARS-CoV-2. Desinfeksjon bør ikke benyttes i virksomheter som ikke benytter dette under ordinære omstendigheter.

Historikk

12.02.2022: Forenkling av tekst. Tatt ut råd om rengjøring av tekstiler.

01.10.2021: Endret overskrift. Omfattende endringer av tekst. Slettet tabell og tekst.

22.07.2021: 22.07.21 Forenkling av språk, ingen endring.

22.03.2021: Nytt avsnitt innledningsvis, språklige endringer, slettet tekst, nytt avsnitt om desinfeksjon nederst i artikkelen.

2.12.2020: Artikkelen er revidert. Nye avsnitt: Rengjøring dersom en ansatt har utviklet symptomer forenlig med covid-19, Rengjøring under og etter hjemmeisolering, Rengjøring under og etter karantene, Tekstilhåndtering. Avsnittet om desinfeksjon er tatt ut. I stedet lenkes det til en artikkel om dette.

19.05.20: Lagt til et punkt under avsnittet "Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler" om Personer som utvikler symptomer på covid-19.

15.5.20: Artikkelen er omarbeidet og det er lagt inn tabell med oversikt over forslag til rengjøring.

11.5.20: Innledende avsnitt og ingress justert; "2 meter" fjernet.

30.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten.

16.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten