Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til steder hvor mange bor tett (asylmottak, brakker, fengsel, båter o.l.)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd til steder hvor mange bor tett (asylmottak, brakker, fengsel, båter o.l.)

Råd til steder hvor mange bor tett (asylmottak, brakker, fengsel, båter o.l.)

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor tett (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter o.l.).

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor tett (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter o.l.).


Innhold på denne siden

Generelle råd

Generelle smittevernråd som gjelder i alle situasjoner:

 • Syke personer bør holde seg for seg selv og teste seg etter anbefalt testregime.
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold.

Les mer om råd til fullvaksinerte, beskyttede og risikogrupper:

Spesielle utfordringer der mange bor tett

Smittespredning skjer primært innendørs der flere mennesker befinner seg nær hverandre. Man har sett flere store utbrudd i boliger hvor personer som ikke er vaksinert deler soverom og der folk generelt lever tett. Risiko for smitte er høyest i små rom med dårlig ventilasjon. Risikoen øker også med oppholdstiden.  

På steder hvor mange bor tett kan det være vanskelig for den enkelte å klare å holde avstand og begrense antallet kontakter. Selv om det ofte er liten plass og flere deler fasiliteter som kjøkken, bad og oppholdsrom, er det viktig at alle gis mulighet til å holde avstand til andre. Dette er spesielt viktig på steder der mange bor tett og vaksinedekningen er ukjent, for eksempel på asylmottak eller på arbeidsplasser med mange utenlandske arbeidere. Andre steder som kan være sårbare for utbrudd er cruiseskip, fengsler eller på anlegg der arbeidere bor på arbeidsplassen (for eksempel i brakkerigger).

Smitterisikoen øker med økende antall som bor sammen og med antall uvaksinerte personer. Hvis flere grupper deler innkvartering, vil smitte hos en person lettere spre seg. Det kan derfor være hensiktsmessig å dele inn personer i mindre adskilte grupper.

Se også:

Beredskap

For å redusere risikoen for smittespredning i innkvarteringer der mange bor tett og det potensielt er mange uvaksinerte, kreves mulighet for testing, smittesporing, god etterlevelse av råd og tydelig kommunikasjon. Det bør foreligge en risikovurdering og en plan for hvordan innkvarteringen skal organiseres. Det må inngå i planen hvor og hvordan syke skal isoleres, og eventuelt hvordan disse personene skal flyttes uten å bruke offentlig transport.

Praktiske smittevernråd

Vaksinasjon

 • Alle over 12 år bør få tilbud om koronavaksine etter nasjonalt vaksinasjonsprogram. Det er en fordel om tilbud om koronavaksine blir gitt så raskt som mulig. Se Hvem kan få koronavaksine?

Innkvartering

 • Av smittevernhensyn for den enkelte, bør så få som mulig innkvarteres per boenhet. En boenhet er definert som en leilighet eller en del av et bygg som inneholder soverom, bad/toalett og kjøkken. Det bør helst ikke være mer enn fem personer og maksimum 10 personer per boenhet. Disse bør være de samme over tid.
 • Det anbefales enerom, men som unntak kan det innkvarteres inntil fem personer på samme soverom ved kortvarig (noen dager, maks en til to uker) innkvartering eller tette familiebånd (for eksempel foreldre og små barn).
 • Dersom mange uvaksinerte bor sammen, eller dersom vaksinestatusen til de bosatte er ukjent (for eksempel i asylmottak eller brakkebyer) bør man dele opp boligen/bygget, slik at mindre grupper (maks 5-10) har mulighet til å bruke et eget fellesområde, eventuelt at gruppene får bruke områdene på ulike tidsrom.
 • Hvis personer som ankommer Norge skal i innreisekarantene samtidig og må dele innkvartering, bør man unngå at de deler innkvartering med andre som allerede har vært innkvartert en stund. De som er i innreisekarantene bør også unngå å være i kontakt med hverandre, slik at de ikke smitter hverandre i karantenetida. Se Egnet sted for karantene.

Fellesareal

Hvis ulike grupper som til dels ikke er vaksinert må dele kjøkken eller bad, bør:

 • Spisetidene spres over et større tidsrom.
 • Hver gruppe i spiseområdet sitte samlet med minimum to meter til neste gruppe.
 • God ventilasjon sikres. Dette kan gjøres ved å åpne dører og vinduer for utlufting, både før og etter bruk.
 • Det bør etableres rutiner som ivaretar muligheten for alle til å holde avstand og som sikrer godt renhold. Se Rengjøring ved covid-19 - råd til sektorer utenfor helsetjenesten

Ventilasjon

 • Øke ventilasjonen i dårlig ventilerte rom. Forøvrig bør bruk og vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom anbefales ikke. 
 • I rom som mangler ventilasjonsanlegg: Lufting via åpne vinduer eller dører før/etter bruk kan ha god effekt. Lufting anbefales også mellom bruk av ulike grupper. Se Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon (pdf)  

Særskilt rettet mot asylmottak

UDI har selv utarbeidet en smittevernveileder for asylmottak der FHI har gitt innspill: 

Se også:

Historikk

12.11.2021: Oppdatert terminologi og spesifisering av lengde «kortvarig».

21.10.2021: Spesifisering rundt innkvartering dersom vaksinestatus er ukjent.

14.10.2021: Tidligere arkivert artikkel som er tatt frem igjen. Endret og kortet ned i trå med «Normal hverdag med økt beredskap». Revidert og fjernet lenker som ikke lenger er aktive.

25.09.2021: Arkivert

17.09.2021: Generell oppdatering med oppdatering om vaksinering og immunitet. Endring av rekkefølge i Praktiske smittevernråd. Korting av råd særskilt rettet mot asylmottak.

28.05.2021: Lagt til råd for personer som er beskyttet og vaksinert og presiseringer for ventilasjon. Ellers språklige oppdateringer.

23.03.2021: Lagt ved lenke til UDIs smittevernveileder for asylmottak