Hopp til innhold

Veileder

Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Veileder_korona.png

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Søk i publikasjonen

Fakta og kunnskap om covid-19

 1. Viruset, smittemåtar og sjukdom

 2. Utbrudd og pandemi

 3. Smitteverntiltak for befolkning og helsetjenesten

Råd og informasjon til befolkningen

 1. Avstand, karantene og isolering

 2. Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

 3. Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)

 4. Risikogrupper og deres pårørende

 5. Gravide og ammende

 6. Barn og ungdom

 7. Reise og smittevern

Brosjyrer og videoer om koronavirus på ulike språk

 1. Generell informasjon om koronavirus

 2. Litt, mye eller helt avstand

 3. Hjemmekarantene og isolasjon

Råd og informasjon til helsepersonell

 1. Fastleger og legevakt

 2. Spesialisthelsetjenesten

 3. Sykehjem

 4. Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

 5. Tannhelsetjenesten

 6. Beskyttelsesutstyr - utvidet bruk

 7. Smittefarlig avfall

 8. Testkriterier

 9. Prøvetaking

 10. Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

 11. Serologi og hurtigtester

 12. Melding og varsling

 13. Definisjon av nærkontakter

 14. Kontaktsporing og oppfølging

 15. Hjemmekarantene og hjemmeisolering

 16. Opphevelse av isolasjon

 17. Transport via pasientreiser/drosjer

 18. Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19

 19. Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Råd og informasjon til andre sektorer og yrkesgrupper

 1. Arrangementer og samlinger

 2. Flyplasser og andre innreisepunkter

 3. Skoler, skolefritidsording og barnehager

 4. Arbeidsplasser, høyskoler og universiteter

 5. Begravelsesbyråer og gravferdsetater

 6. Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer

 7. Bruk av engangshansker for kunder og ansatte

 8. Produksjon av beskyttelsesutstyr

 9. Rengjøring og desinfeksjon

Om koronaveilederen

 1. Siste oppdateringer i koronaveilederen