Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Brukerveiledninger for folkehelseprofiler og statistikkbanker

Brukerveiledning for Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank

Statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa gir deg statistikk om befolkning, levealder og en rekke temaer om levevaner, miljø og helse.

Hopp til innhold

I statistikkbankene kan du lage egne tabeller, diagrammer og kart. Kommunehelsa statistikkbank inneholder tall på kommune- og bydelsnivå og er kilde til folkehelseprofiler for kommuner og bydeler, mens Norgeshelsa statistikkbank inneholder tall på fylkes- og landsnivå og er kilde til folkehelseprofiler for fylker.

Folkehelseprofilene bygger på statistikkbankene. I folkehelseprofilene presenteres 34 nøkkelindikatorer, i statistikkbankene finner du disse i tillegg til mange andre. 

I venstremenyen finner man oversikt over alle tilgjengelige indikatorene, og de er organisert under de samme temaområdene som i folkehelseprofilene; om befolkningen, levekår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom. 

Velg aldersgrupper, kjønn og årstall 

I statistikkbanken kan du også se statistikk for andre aldersgrupper og kjønn i tillegg til det som presenteres i folkehelseprofilene. 

I statistikkbankene finner man tall bakover i tid. 

Lag tabeller, diagrammer og kart 

Man kan også lage egne tabeller, diagrammer og kart. 

statbank-illustrasjon.jpg

Bakgrunnsinformasjon om indikatorene 

Under fanen «Definisjoner» finner du utfyllende informasjon om de ulike indikatorene. Du finner blant annet hva som er datakilden til de ulike indikatorene og begrunnelse for hvorfor indikatorene er viktig i folkehelsesammenheng. 

Illustrasjon
Folkehelseinstituttet

Løpende oppdateringer 

Begge statistikkbankene oppdateres løpende etter hvert som nye data foreligger. Se oversikt over når tabellene i statistikkbankene sist ble oppdatert.

Lær å bruke kommunehelsa statistikkbank

For hjelp til hvordan du bruker kommunehelsa statistikkbank og hvilke muligheter som finnes kan du laste ned en interaktiv pdf (20 mb):

Hvorfor er det to statistikkbanker? 

Det er to statistikkbanker som er knyttet til folkehelseprofilene, Norgeshelsa statistikkbank og Kommunehelsa statistikkbank. 

Man kan lure på hvorfor det er nødvendig med to ulike statistikkbanker. Grunnen til dette er at de to statistikkbankene er tilpasset ulike geografiske nivåer. 

Kommunehelsa inneholder kommune- og bydelsstatistikk og er grunnlag for folkehelseprofiler for kommuner og bydeler. 

Statistikken er derfor tilpasset disse nivåene. Det er blant annet gjort en del grep for at også små kommuner skal få tall. Det innebærer at statistikken ofte presenteres som gjennomsnitt over flere år, såkalt glidende gjennomsnitt og det er som regel delt inn i grove aldersgrupper. 

Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk på lands-, helseregion- og fylkesnivå og er grunnlaget for folkehelseprofiler for fylker. 

På disse geografiske områdene er tallgrunnlaget større og det gir flere muligheter for å presentere mer detaljert statistikk. Her presenteres stort sett statistikken som årlige tall, ikke som gjennomsnitt over flere år, og det er fordelt på finere aldersgrupper. I tillegg vises resultater fra undersøkelser som kun er tilgjengelig på lands- og fylkesnivå i denne statistikkbanken. Det kan for eksempel være resultater fra helse- og levekårsundersøkelsen til SSB og andre utvalgsundersøkelser. I Norgeshelsa vises også statistikk som kun er tilgjengelig på landsnivå.

Begge statistikkbankene er imidlertid bygd opp på akkurat samme måte og med de samme funksjonene.

Gå direkte til statistikkbanken

Figur: dataflyt fra Kommunehelsa statistikkbank 

Kommunehelsa og dataflyt

Figur: dataflyt fra Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa og faktaark datqaflyt