Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bakgrunn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bakgrunn

Bakgrunn

En helsestasjon som følger "Faglige retningslinjer for ammeveiledning", viser i praksis at den har kunnskap om hva som skal til for å gi god ammeveiledning. "Ammekyndig helsestasjon" er betegnelsen på en helsestasjon som oppfyller kravene for godkjenning.

En helsestasjon som følger "Faglige retningslinjer for ammeveiledning", viser i praksis at den har kunnskap om hva som skal til for å gi god ammeveiledning. "Ammekyndig helsestasjon" er betegnelsen på en helsestasjon som oppfyller kravene for godkjenning.


WHO/UNICEF lanserte tidlig på 90-tallet det verdensomspennende konseptet "The Baby Friendly Hospital Initiative" (BFHI). Med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap utarbeidet WHO/UNICEF 10 trinn for vellykket amming. Det ble utarbeidet et verktøy som gjorde det mulig å evaluere og godkjenne sykehus som Baby Friendly.

Introduksjonen av konseptet ved føde- og barselavdelinger har vist seg å være et svært viktig tiltak for å støtte og fremme amming i flere land. Planleggingen av den norske oppfølgingen startet i 1992 under navnet "Mor-barn-vennlig initiativ" (MBVI). Dette initiativet er nå blitt Mor-barn-vennlig-standard (MBVS).

I dag fødes over 90 % av barn i Norge på sykehus som er sertifisert som "Mor-barn-vennlige sykehus".

Faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner

Fra 2005 ble konseptet videreutviklet til også å omfatte helsestasjoner. Internasjonalt har flere land også tilpasset Mor-barn-vennlige initiativ til kommunehelsetjenesten.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA, nå FHI), Landsgruppen for helsesykepleiere, Helsedirektoratet og en kommunal helsestasjon, utarbeidet i 2006 "Faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner".

Arbeidsgruppen i 2006 besto av følgende medlemmer:

 • Alquist, Ragnhild, helsesykepleier, IBCLC*
 • Edvardsen, Sonja, helsesykepleier og representant for LaH
 • Huitfeldt, Anette S., Jordmor, IBCLC*, Nasjonalt kompetansesenter for amming
 • Myklebust, Signe, helsesykepleier, SHdir avd for primærhelsetjenester
 • Støre, Elisabeth Gahr, helsesykepleier, Nasjonalt kompetansesenter for amming
 • Sørmo, Hege, helsesykepleier
 • Tufte, Elisabeth, helsesykepleier, IBCLC*, Nasjonalt kompetansesenter for amming
 • Wiborg, Bente, helsesykepleier og representant for LaH

*International Board Certified Lactation Consultant

De faglige retningslinjene tar utgangspunkt i WHO/UNICEFs "10 trinn for vellykket amming"1. Det ble gjort tilpasninger til forholdene i helsestasjonstjenesten, slik at retningslinjene beskriver seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjonene skal utarbeide en skriftlig prosedyre som konkret beskriver hvordan faglige retningslinjer for ammeveiledning iverksettes lokalt i den enkelte kommune eller bydel.

En helsestasjon som følger "Faglige retningslinjer for ammeveiledning", viser i praksis at den har kunnskap om hva som skal til for å gi god ammeveiledning. "Ammekyndig helsestasjon" er betegnelsen på en helsestasjon som oppfyller kravene for godkjenning.

I EUs handlingsplan (2008)2 for å beskytte, støtte og fremme amming, er WHO/UNICEFs Mor-barn-vennlig standard betraktet som en modell og standard for beste praksis innen amming og ammeveiledning. Norge, ved NKA deltok i arbeidsgruppen som sto bak denne planen. Ifølge Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2023)3 er iverksetting av Mor-barn-vennlig standard (MBVS) i landets føde- og barselavdelinger, neonatalavdelinger og helsestasjoner et viktig virkemiddel for å øke ammeforekomsten.

Referanser

 1. https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/food-and-nutrition-actions-in-health-systems/ten-steps-to-successful-breastfeeding
 2. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/action3_2004_18_en.print.htm or http://www.burlo.trieste.it/?M_Id=5/M_Type=LEV2
 3. https://www.regjeringen.no/contentassets/fab53cd681b247bfa8c03a3767c75e66/handlingsplan_kosthold_2017-2021.pdf