Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Punkt 5: Veilede mødrene i å etablere og opprettholde amming, og til å håndtere vanlige ammeproblemer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Punkt 5: Veilede mødrene i å etablere og opprettholde amming, og til å håndtere vanlige ammeproblemer

Punkt 5: Veilede mødrene i å etablere og opprettholde amming, og til å håndtere vanlige ammeproblemer

Punkt 5 - Ammekyndig helsestasjon, basert på WHO/Unicef Baby-Friendly hospital initiative og Ti trinn for vellykket amming.

Punkt 5 - Ammekyndig helsestasjon, basert på WHO/Unicef Baby-Friendly hospital initiative og Ti trinn for vellykket amming.


Forklaring

Selv om amming er en naturlig prosess, trenger mange mødre praktisk hjelp og veiledning. Selv erfarne mødre kan møte nye utfordringer med å amme et nyfødt barn. En god ammestilling og et godt dietak kan forebygge ammeproblemer senere. Tett oppfølging, støtte og hjelp er viktig for å bygge opp mødrenes selvtillit.

Amming innebærer å gjenkjenne og svare på spedbarnets tegn på sult og når det er klart for å die. Selvregulering/amming etter behov betyr at det ikke er noen begrensninger i brystmåltidenes antall eller varighet. Mødre skal få råd om å amme når barnet viser tegn på sult og så ofte som barnet ønsker å die. Skjemamating, det vil si å amme etter klokken, er ikke anbefalt hos friske spedbarn. Det er viktig at mødrene har kunnskap om at gråt er et sent tegn på sult, og at det er vanskeligere å få til et godt dietak og finne en god ammestilling når barnet er sultent og gråter.

Implementering

Mødre skal få praktisk støtte som gjør dem i stand til å etablere og opprettholde amming og til å håndtere vanlige ammeproblemer. Det innebærer å gi emosjonell og motiverende støtte, gi informasjon og veiledning som gjør mødrene i stand til å etablere en velfungerende amming. Første hjemmebesøk er en unik mulighet til å diskutere og hjelpe mor med spørsmål eller problemer relatert til amming, og til å styrke hennes tro til egen evne til å kunne amme.

Førstegangsfødende og mødre med negativ ammeerfaring vil kunne trenge ekstra støtte for å unngå ammeproblemer. Keisersnittforløste og overvektige kvinner bør få tilbud om ekstra hjelp med ammestilling og sugetak. Barn født i uke 34 – 36 + 6 dager kan vanligvis fullammes, men er mer utsatt for gulsott, lavt blodsukker/hypoglykemi og spiseproblemer enn barn født til termin, og trenger derfor økt årvåkenhet. Tvillingmødre trenger også ekstra støtte, spesielt til ammestilling og dietak.

Mødrene skal bli veiledet i å praktisere amming etter barnets behov, selvregulering. Uavhengig av om barnet skal ammes eller ikke, skal mødrene bli veiledet i å svare på barnets tegn til sult og behov for nærhet og trøst.

Flere temaer bør være inkludert i ammeundervisning til mødre, som:

 • Vise en god ammestilling og et godt dietak, som er avgjørende for å:
  • stimulere melkeproduksjonen
  • sikre at barnet får nok melk og at mor vet hvordan hun kan vurdere dette
  • forebygge såre brystknopper
 • Hvordan håndtere melkespreng/brystspreng
 • Opplæring i håndmelking/pumping for å øke eller opprettholde melkeproduksjonen
 • Hvordan lagre utpumpet melk

Ammeobservasjon er nødvendig for å være sikker på at barnet er i stand til å die og får i seg morsmelk (at det foregår en melkeoverføring). Det skal foretas hyppige vektkontroller til mors melkeproduksjon er etablert og barnet viser en god stabil vektøkning. Tett oppfølging er spesielt viktig de første seks ukene. Helsestasjonen skal ha rutiner for oppfølging av spedbarn som har vist utilfredsstillende vektøkning på sykehuset eller etter hjemkomst. Jfr. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom; veiing og måling i helsestasjonstjenesten1 og Nasjonal retningslinje for barselomsorgen2.

Ammestatus skal vurderes ved alle barnets kontroller frem til ammeslutt. Veiledningen skal gis etter samtale og kartlegging av ammesituasjonen, og den skal være tilpasset mors behov og hennes kunnskap om amming. Dersom mor har barn fra før skal helsestasjonen diskutere tidligere ammeerfaringer med henne. Helsestasjonen skal ha rutiner for å kartlegge om mødre som ikke ønsker å amme har tatt denne avgjørelsen på informert grunnlag.

Kriterier

 • Minst 80 % av ammende mødre til barn født til termin skal bekrefte at personalet tilbød hjelp med ammingen ved første hjemmebesøk
 • Minst 80 % av ammende mødre til barn født til termin kan beskrive hvordan hun vurderer at barnet dier effektivt og overfører melk
 • Minst 80 % av ammende mødre til barn født til termin kan beskrive minst to måter å stimulere melkeproduksjonen på
 • Minst 80 % av ammende mødre til barn født til termin kan beskrive håndmelking
 • Minst 80 % av ammende mødre skal kunne beskrive minst to tegn på sult
 • Minst 80 % av mødrene kan bekrefte at de har fått råd om å amme så ofte og så lenge som barnet ønsker

Referanser

 1. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/veiing-og-maling
 2. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/barselomsorgen