Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Punkt 4: Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barsel/neonatalavdelinger og helsestasjonen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Punkt 4: Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barsel/neonatalavdelinger og helsestasjonen

Punkt 4: Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barsel/neonatalavdelinger og helsestasjonen

Punkt 4 - Ammekyndig helsestasjon, basert på WHO/Unicef Baby-Friendly hospital initiative og Ti trinn for vellykket amming.

Punkt 4 - Ammekyndig helsestasjon, basert på WHO/Unicef Baby-Friendly hospital initiative og Ti trinn for vellykket amming.


Forklaring

Mødre trenger vedvarende støtte for å fortsette ammingen. Oppholdet på føde-barselavdelingen skal gi mødrene grunnleggende kunnskap og ferdigheter om amming.  Melkeproduksjonen er som regel ikke fullt etablert ved hjemreise.  Støtte og hjelp til ammingen er helt avgjørende og nødvendig i dagene og ukene etter hjemreise for å kunne identifisere ammeutfordringer.  

Implementering

Et faglig kriterium for en god barselomsorg bør derfor være kontinuerlig, daglig oppfølging inntil ammingen er etablert og barnet har en god vektutvikling.

Det vises til Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (helsedirektoratet.no):

  • (4.4) Regionalt helseforetak og kommunene er forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler og utarbeide en flerårig lokalt tilpasset plan for svangerskaps-, fødsels- og barseltilbudet i helseregionen.
  • (4.5) Når mor og barn reiser hjem etter fødselen, skal kommunen eller den instans som ivaretar oppfølging av familien, varsles av føde-/barselavdelingen om hjemreise
  • (6.3) Det anbefales at Ti trinn for vellykket amming er minstestandard for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og at kvinner og nyfødte sikres tilgang til ammekyndig helsepersonell. Det foreslås at en kvinne som ønsker å amme, enten får være på barselavdelingen inntil ammingen fungerer tilfredsstillende og barnet ernæres med morsmelk, eller at føde-/barselavdelingen ved utskriving har forsikret seg om at kvinnen vil få tilstrekkelig hjelp ved hjemmebesøk og konsultasjon på helsestasjonen. Personalet skal kjenne til og sørge for at mødrene blir informert om Ammehjelpen.

Helsestasjonen og barsel/neonatalavdelinger bør samarbeide om rutiner ved utskriving av mor og barn. Når helsestasjonen har fått beskjed muntlig eller skriftlig at mor og barn er kommet hjem, skal den kontakte mor innen 48 timer på virkedager. Det skal være avklart hvem som har ansvar for å ta kontakt med mor. Ved første kontakt med familien bør det benyttes en sjekkliste med spørsmål som gjør det mulig å avdekke ammeproblemer. Helsestasjonen skal ha oversikt over og kunne gi informasjon om hvor mor kan henvende seg hvis hun trenger veiledning utenom helsestasjonens åpningstid.

Dersom det er behov for det, bør helsestasjonen ha rutiner for samarbeid med mors/barnets fastlege. Slikt samarbeid skal skje med mors samtykke.

Kriterier

  • Helsestasjonen kan dokumentere at den samarbeider med spesialisthelsetjenesten om barselomsorgen og at det foreligger en samarbeidsavtale