Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Punkt 2: Sikre at personalet har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å støtte ammingen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Punkt 2: Sikre at personalet har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å støtte ammingen

Punkt 2: Sikre at personalet har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap, kompetanse og ferdigheter for å støtte ammingen

Punkt 2 - Ammekyndig helsestasjon, basert på WHO/Unicef Baby-Friendly hospital initiative og Ti trinn for vellykket amming.

Punkt 2 - Ammekyndig helsestasjon, basert på WHO/Unicef Baby-Friendly hospital initiative og Ti trinn for vellykket amming.


Forklaring

God ammeveiledning gitt til rett tid, kan bare gjennomføres hvis personalet har fått opplæring slik at de har kunnskap, kompetanse og ferdigheter i å støtte og veilede kvinner som ammer. Det kan ikke forventes at helsepersonell skal kunne følge en prosedyre eller veilede en pasient i et fagområde de selv ikke har fått opplæring i.

Implementering

Generelt sett bør ansvaret for opplæringen ligge hos grunnutdanningen og videreutdanningen for helsepersonell.

Dersom kunnskapen blant personalet er mangelfull, må det gjennomføres internundervisning eller sørges for at personalet tar kurs eller får undervisning andre steder.

Helsepersonell bør få avsatt tid til å gjennomføre opplæring, e-læringskurs og selvstudier. I tillegg vil veiledet praksis med kompetansevurdering være nødvendig.

Det er viktig å fokusere på kunnskap og ferdigheter som er oppnådd, og ikke bare på et gitt pensum. Personalet bør ha fått ammeundervisning i løpet av de to siste årene.

Alt helsepersonell som hjelper mødre med spedbarnsernæring, bør vurderes i sin kompetanse til å praktisere WHO´s 20 kunnskapspunkter om amming1, samt å veilede og støtte mødre som ikke skal amme.

Leder av tjenesten har ansvar for at det finnes en plan for opplæring. Planen skal sikre at alle som veileder gravide og mødre har oppdatert og ensartet kunnskap om morsmelk og amming.

Opplæring består både av teori og praksis. I praktisk opplæring kan man lage et system der en går sammen med andre i en ammeveiledningssituasjon og viser for eksempel hvordan man gir opplæring i håndmelking, eller gjør en ammeobservasjon sammen med en kollega, gjerne ved bruk av ammeobservasjonsskjema. Praktisk opplæring kan også innebære hospitering ved sykehus der dette er mulig.

Nyansatte bør ha gjennomført opplæring senest innen tre måneder etter ansettelse. Ansatte skal dokumentere gjennomført oppdatering av kunnskap. Opplæringen skal være tilpasset den enkelte ansattes ansvarsområde. Leger som er tilknyttet helsestasjonen skal være informert om ammeprosedyren. Kommunelege eller bydelsoverlege bør orienteres om helsestasjonens ammeveiledningsrutiner. Helsestasjonen bør også tilstrebe at kommunens fastleger er informert om ammeprosedyren.

En plan for opplæring skal også angi hvordan fortsatt oppdatering av kunnskap skal foregå.

Referanser

  1. Implementation guidance: protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative (2018): https://www.who.int/publications/i/item/9789241513807 (WHOs 20 kunnskapspunkter, side 15)