Hopp til innhold

Artikkel

Hvordan smitter hodelus og hvordan oppdager man om man har blitt smittet?

Publisert Oppdatert

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en persons hår til en annens når hodene legges inntil hverandre. Det er viktig å sjekke ofte med lusekam (minst en gang i måneden) slik at hodelus oppdages raskt og sjansen for å smitte andre reduseres. Barn er mer utsatt for smitte enn voksne.

Barn

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en persons hår til en annens når hodene legges inntil hverandre. Det er viktig å sjekke ofte med lusekam (minst en gang i måneden) slik at hodelus oppdages raskt og sjansen for å smitte andre reduseres. Barn er mer utsatt for smitte enn voksne.


 Denne filmen viser hvordan du oppdager hodelus og hvordan lus smitter:

Hvordan smitter hodelus?

Lusesmitte skjer ved at lus, oftest voksne lus, kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre. Lus kan ikke hoppe, men kryper fra hårstrå til hårstrå. Hvis lusa kommer bort fra håret er det svært liten sjanse for at den vil kunne etablere seg på et nytt hode. Den vil fort bli svak og overlever maksimalt 1-2 døgn borte fra et hode.

Både voksne og barn kan få hodelus, men hodelus er mest vanlig blant barneskolebarn. Man kan få lus uansett hårtype. Hodelus overlever både i hår som vaskes ofte eller sjeldent.

Barn som nylig er smittet og voksne personer med lus mangler ofte symptomer som kløe og kan derfor utgjøre en viktig smittekilde. Hvis ikke alle i samme omgangskrets som har hodelus behandles samtidig, er faren for gjensmitte stor.

Hvordan merker man at man har hodelus?

Kløe i hodebunnen er et vanlig tegn på hodelus. Lusas spytt inneholder stoffer som, når de kommer inn i huden, utløser kløe. Det er imidlertid ikke alle med lus som opplever kløe eller det kan ta noe tid før kløe oppstår. Et annet symptom på lus er sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av opprevne lusebitt.

Hvordan oppdage hodelus?

En lusesjekk utføres ved hjelp av lusekam og godt lys. Det er viktig å gre nøye med en fintannet kam i fuktig eller tørt hår. Vi anbefaler å fukte håret fordi dette hemmer lusenes bevegelse, slik at de ikke vil kunne smette fra ugredd hår og inn i allerede gredde deler av håret, og således hindre at vi får øye på dem.

Legg et hvitt håndkle over skuldrene når du kjemmer vått hår, og sjekk både håndkleet og kammen for lus og egg. Lusene er små og et forstørrelsesglass vil være nyttig for mange. Du bør tørke kammen av på et papir. Eventuelle lus vil da tørke i løpet av et par minutter, og man vil se at de beveger seg.

kjemming hodelus
Det er viktig å sjekke barna for hodelus ofte, slik at smitte raskt kan oppdages og spredning unngås. FHI - Anne Lene Solbakken

Noen foretrekker å utføre lusesjekken i tørt hår. I tørt hår beveger lusene seg, og de kan derfor være lettere å få øye på, i hvert fall hvis de er mange. Den som blir gredd kan da stå bøyd over et stort hvitt ark, og man grer fra hodebunnen og ned mot arket. Det viktigste er at man sjekker for hodelus uansett om man grer i vått eller tørt hår.

Hovedtilholdsstedet til hodelus er i nakken, særlig i området bak ørene, og oppover mot issen, men de finnes ofte andre steder på hodet også. De fleste vil ha få lus (1-10), og grundig sjekk av alle steder på hodet er derfor viktig for å oppdage lusa.

Når man grer kan man finne luseegg. Disse sitter så godt fast i håret at hårstrået gjerne ryker ved kjemmingen og egget følger med. Funn av luseegg alene er imidlertid ikke noe sikkert tegn på en pågående lusesmitte, de kan være klekte eller døde. Levende lus bør oppdages for en sikker diagnose. Eggenes plassering på hårstrået kan imidlertid være med på å bestemme tidspunktet for smitte. Eggene legges i hovedsak nær hodebunnen og håret vokser ca. en centimeter i måneden.

Du kan lese om lusas og eggenes utseende i Hvordan ser hodelus ut og hvordan lever den?

En grundig lusesjekk bør utføres straks man hører om lus i omgangskretsen eller på annen måte mistenker smitte. Hele familien bør undersøkes. Det er foreldrenes oppgave å undersøke barna for hodelus. For å forebygge smitte bør foreldrene dessuten undersøke barna ved skolestart og etter ferier i utlandet hvis barna har vært i kontakt med lokalbefolkningen.

Studier har vist at forekomsten av hodelus i flere land, også europeiske, er langt høyere enn i Norge. En god regel er dessuten å gre barna minst én gang i måneden, gjerne hver uke.

Du kan lese om hvordan man blir kvitt hodelus i Behandling av hodelus.

Hva om hodelus oppdages i barnehagen eller på skolen?

Hvis hodelus oppdages på barn i barnehagen eller på skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Sannsynligvis har barnet hatt lus i lang tid, så noen timer fra eller til har ingen smittemessig betydning. Man kan eventuelt sette et skaut eller annet hodeplagg på barnet som hindrer at det smitter andre.

Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld/natt. Barnet kan gå i barnehagen eller på skolen som normalt. Barnehage/skole og vennekrets skal informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngå gjensmitte.

Skole/barnehage bør informere foresatte dersom det er funnet hodelus på klassetrinnet/avdelingen: Informasjonsmateriell om hodelus til bruk for skoler og barnehager

Referanser

Folkehelseinstituttet utførte i 2008 to undersøkelser om hodelus som resulterte i fire vitenskapelige publikasjoner. Mye av informasjonen vi gir om hodelus på disse nettsidene, baserer seg på resultater fra undersøkelsene. De fire publikasjonene er:

Head lice prevalence among households in Norway: importance of spatial variables and individual and household characteristics

Head Lice in Norwegian Households: Actions Taken, Costs and Knowledge

Socioeconomic status, family background and other key factors influence the management of head lice in Norway

Head lice predictors and infestation dynamics among primary school children in Norway

Hopp til innhold