Hopp til innhold

Artikkel

Søknadsskjemaer for godkjenning

Publisert Oppdatert

Det må søkes om godkjent praksis og godkjenning/fornyet godkjenning som skadedyrbekjemper. Det kan også søkes om forlenget godkjenning som skadedyrbekjemper.

Skjemaer for bruk ved godkjenning som skadedyrbekjemper
Ulike skjemaer benyttes ved søknad om godkjenning av protokoller, godkjenning som skadedyrbekjemper, forlenget godkjenning som skadedyrbekjemper og fornyet godkjenning som skadedyrbekjemper. FHI - Heidi Lindstedt

Det må søkes om godkjent praksis og godkjenning/fornyet godkjenning som skadedyrbekjemper. Det kan også søkes om forlenget godkjenning som skadedyrbekjemper.


Søknad om godkjent praksis/godkjenning som skadedyrbekjemper

For å bli godkjent skadedyrbekjemper kreves det, i tillegg til å bestå eksamen i kursets to deler, praktisk erfaring med kontroll av skadedyr. Søker må dokumentere praksisen ved å føre og få godkjent 40 protokoller (20 protokoller for delgodkjenning for gnagere eller insekter). Protokoller skal sendes til Folkehelseinstituttet sammen med ett av søknadsskjemaene nedenfor.

Dersom du skal søke om godkjenning som skadedyrbekjemper, skal følgende søknadsskjema sendes sammen med 40 (20) protokoller (eventuelt tilsvarende færre protokoller som du har fått godkjent ved kvalitetssjekk):

Dersom du ønsker å sende inn noen få protokoller for å få en vurdering av kvaliteten på disse (dette kan kun gjøres en gang), eller du må sende inn flere protokoller fordi dine 40 (20) protokoller ikke ble godkjent, skal følgende søknadsskjema benyttes:

Søknad om fornyet godkjenning

Etter å ha bestått eksamen kan følgende søknadsskjema sendes inn:

Søknad om forlenget godkjenning

I følge forskrift om skadedyrbekjempelse kan Folkehelseinstituttet i særskilte tilfeller forlenge en godkjenning i inntil ett år.

Kursbevis på engelsk

Kursbevis for skadedyrbekjempere kan fås på engelsk og kan bestilles via skadedyr@fhi.no

Kursbevis med bilde

Det er fra høsten 2012 mulig å få kursbevis med bilde i kredittkortformat. Om du ble godkjent skadedyrbekjemper før høsten 2012 og ønsker et slikt bevis, kan du ved å sende oss et bilde av deg selv (helst elektronisk) og kopi av legitimasjon med bilde (pass, førerkort etc.) motta et slikt. Beviset bestilles via skadedyr@fhi.no

Innhold på denne siden