Hopp til innhold

Artikkel

Skadedyr - lover og forskrifter

Publisert Oppdatert

Oversikt over lover og forskrifter som er aktuelle i forbindelse med skadedyrkontroll.

Skadedyrforskrift - lover og forskrifter

Oversikt over lover og forskrifter som er aktuelle i forbindelse med skadedyrkontroll.


Forskrift om skadedyrbekjempelse

Kjemikalieforskrifter

Miljødirektoratet utdyper

Arbeidsmiljørelaterte lover og forskrifter

Arbeidstilsynet uttyper i forhold til bruk av kjemikalier:

Lover og forskrifter om felling av pattedyr og fugl

Forskrifter om næringsmiddelhygiene

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

I Skadedyrveilederen kan du lese mer om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler