Hopp til innhold

Artikkel

Liste over

Godkjente skadedyrbekjempere

Publisert Oppdatert

Se lister over godkjente skadedyrbekjempere og gassingsledere. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse i Norge må man ha godkjennelse. Godkjennelser gis av Folkehelseinstituttet etter gjeldende regler.

Kursbevis breddebilde.jpg

Se lister over godkjente skadedyrbekjempere og gassingsledere. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse i Norge må man ha godkjennelse. Godkjennelser gis av Folkehelseinstituttet etter gjeldende regler.


Liste over godkjente skadedyrbekjempere

Liste over godkjente skadedyrbekjempere (pdf) oppgir navn på godkjente skadedyrbekjempere, firmaet hvor denne er ansatt og hvor lenge godkjenningen gjelder. Bare godkjente skadedyrbekjempere kan drive ervervmessig skadedyrbekjempelse i Norge. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Listen inneholder kun navn på skadedyrbekjempere som er godkjente på det tidspunktet listen ble oppdatert (se dato i listen under). For informasjon om tidligere godkjente skadedyrbekjempere, ta kontakt med Folkehelseinstituttets skadedyravdeling: skadedyr@fhi.no.

Liste over godkjente gassingsledere

Liste over godkjente gassingsledere (pdf) omhandler skadedyrbekjempere som har tatt spesialkurs, og som dermed har lov til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».