Hopp til innhold

Artikkel

Gassingskurs for skadedyrbekjempere

Publisert Oppdatert

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin eller foreta gassing med andre produkter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» må delta på egne kurs.

Kurs gassing for skadedyrbekjempere, illustrasjonsfoto.jpg

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin eller foreta gassing med andre produkter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» må delta på egne kurs.


Gassingskurs (SoX)

Gassingskursene avholdes 1 mil fra Arlanda i Sverige en gang i året.

Skadedyrbekjempere som ønsker å benytte gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» må delta på gassingskurs.

Det er Folkhälsomyndigheten i Sverige som er ansvarlig for kursene. Mer informasjon om hvilke krav som stilles til den som skal utføre gassing samt informasjon om kursene finner du her:

Kurs i bekjempelse av vånd

Kurset om bekjempelse av vånd arrangeres i Danmark.

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin må ha eget kurs i tillegg til Kurs for skadedyrbekjempere. Foreløpig gjelder også SoX kurset som arrangeres i Sverige om man ønsker å bekjempe vånd med fosfin, men noen vil sikkert likevel finne kurset om vånd nyttig.

Mer informasjon om kurset finner du her: