Hopp til innhold

Artikkel

ScandTick Innovation

Publisert Oppdatert

Forskere i Norge, Sverige og Danmark samarbeider tett gjennom prosjektet ScandTick Innovation for å finne ut mer om flåttbårne sykdommer. Formålet med prosjektet er å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr.

Forskere i Norge, Sverige og Danmark samarbeider tett gjennom prosjektet ScandTick Innovation for å finne ut mer om flåttbårne sykdommer. Formålet med prosjektet er å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr.


ScandTick Innovation er et treårig samarbeidsprosjekt mellom partnere i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet er en del av EUs Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Formålet med prosjektet er å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr. De norske partnerne i samarbeidsprosjektet er Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Flåtten kan overføre en rekke sykdommer til mennesker, der de to vanligste er borreliose og skogflåttencefalitt (TBE). Avdeling for skadedyrkontroll er særlig involvert i den delen av prosjektet som skal bygge kompetanse på utbredelse av flåttbårne sykdommer. Avdelingen deltar bl.a. i innsamling og analyse av flått fra ulike områder i Norge for å påvise infeksjon av Borrelia-bakterier, TBE-virus og andre flåttbårne smittestoffer.

Les mer på prosjektets hjemmesider: