Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ekspertutvalgets medlemmer »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ekspertutvalgets medlemmer

Artikkel

EMF-prosjektet

Ekspertutvalgets medlemmer

I 2010 ble det nedsatt en ny ekspertgruppe, under ledelse av Folkehelseinstituttet, for å utrede mulige helseskader ved stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk. Her gis en kort presentasjon av ekspertutvalgets medlemmer.

I 2010 ble det nedsatt en ny ekspertgruppe, under ledelse av Folkehelseinstituttet, for å utrede mulige helseskader ved stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk. Her gis en kort presentasjon av ekspertutvalgets medlemmer.


Jan Alexander (leder)
Tittel/stilling: prof. dr. med. spesialist i arbeidsmedisin, assisterende direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Bakgrunn/område: Leder for EMF-ekspertutvalget. Mer enn 30 års erfaring innen miljø- og arbeidsmedisin. Risikovurdering av kjemiske og fysiske påvirkninger. Deltakelse i nasjonale og internasjonale ekspertgrupper i risikovurdering. Forskning innen toksikologi, miljømedisin, kreft, arvestoffskader og ernæring.

Gunnar Brunborg
Tittel/stilling: Dr. philos. Avdelingsdirektør, MIKT ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Bakgrunn/område: Tidligere leder for ekspertutvalget bak rapporten ”Mobiltelefon og helse” i 2003, og tidligere medlem i utvalg bak rapporten ”Mulige helseeffekter av yrkesmessig strålingseksponering fra radar”. Skader på DNA-nivå, effekter på reproduksjon, risikokarakterisering.

Gunnhild Oftedal
Utdanning: Siv. ing. innen biofysikk; dr. ing. innen psyko-fysiosakustikk (virkninger av støy på mennesker). FoU-koordinator/førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Bakgrunn/område: Har siden 1991 forsket på mulige effekter av lavfrekvente og radiofrekvente elektromagnetiske felt på mennesker (helseplager, reproduksjonsskader og el-overfølsomhet).

Lena Hillert
Tittel/stilling: dr. med. /universitetslektor/ overlege ved Karolinska Institutet / Samhällsmedicinska Kliniken, Stockholm fylkeskommune.
Bakgrunn/område: El-overfølsomhet, forvaltningspraksis i forhold til el-overfølsomme, etc.

Maria Feychting
Tittel/stilling: dr. med/ professor i epidemiologi og nestleder ved Institute for Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Bakgrunn/område: Involvert i epidemiologiske forskning på ikke-ioniserende stråling siden 1987 (både ELF og RF-EMF). Medlem av Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålevern(ICNIRP) siden 2008, og deltar i arbeidet i WHO EMF-programmet og flere andre nasjonale og internasjonale vitenskapelige komiteer. Vitenskapelig sekretær for det svenske Strålevernets uavhengige vitenskapelige ekspertgruppe på elektromagnetiske felt. Risikofaktorer for kroniske sykdommer (spesielt kreft og nevrodegenerative sykdommer).

Bente Moen
Tittel/stilling: prof. dr.med. / professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.
Bakgrunn/område: Tidligere medlem av utvalg bak rapporten ”Mulige helseeffekter av yrkesmessig strålingseksponering fra radar”. EMF og effekter på reproduksjon og avkom.

Petter Kristensen
Tittel/stilling: dr. med / forskningssjef ved Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Professor II ved Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Bakgrunn/område: Tidligere medlem av utvalg bak rapporten ”Mulige helseeffekter av yrkesmessig strålingseksponering fra radar”. Mekanismer og helseeffekter, epidemiologi (kreft, reproduksjon).

Tore Tynes
Tittel/stilling: dr. med. /overlege og faglig ansvarlig på avdeling for Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Bakgrunn/område: Doktorgrad 1996, elektromagnetiske felt og kreft. Tidligere medlem av utvalg bak NOU ”Elektromagnetiske felt og helse” (1995) og rapportene ”Mulige helseeffekter av yrkesmessig strålingseksponering fra radar” og ”Mobiltelefon og helse”. Mekanismer og helseeffekter, epidemiologi (kreft).

Jan Vilis Haanes
Tittel/stilling: cand. med / avdelingsoverlege og leder av Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Bakgrunn/område: El-overfølsomhet og bekymring for negative helseeffekter, vurdering av foreliggende forvaltning av risiko og behov for eventuelle endringer, etc.

Svein Gismervik
Tittel/stilling: siv. ing. / seksjonsleder ved Miljøenheten Trondheim kommune.
Bakgrunn/område: Forvaltningspraksis på kommunalt nivå.

Merete Hannevik
Tittel/stilling: cand.real. / seksjonssjef ved seksjon for ikke-ioniserende stråling ved Statens strålevern
Bakgrunn/område: Tidligere medlem av utvalg bak blant annet rapportene ”Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg” og ”Mobiltelefon og helse”. Eksponering, vekselvirkninger med biologisk vev, forvaltningsstrategi i Norge og andre land, etc.

Lars Klæboe
Tittel/stilling: PhD / forsker ved Statens strålevern.
Bakgrunn/område: Eksponering og helseeffekter, forvaltning og rådgivning.

Yngve Hamnerius
Tittel/stilling: prof. ved Chalmers tekniske högskola
Bakgrunn/område: Medlem av styret for det sveitsiske forskningsprogrammet ”NRP 57 Non-Ionizing Radiation Health and Environment”, svensk delegat i COST (Emerging EMF-Technologies: Health Risk Management) programmet. Eksponering og forvaltningspraksis.

Ellen Marie Forsberg
Tittel/stilling: dr. art. / seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
Bakgrunn/område: Ulike typer usikkerhet ved studier av EMF og helseeffekter, vurdering av foreliggende forvaltning av risiko og behov for eventuelle endringer, føre-var prinsippet.

Per Eirik Heimdal
Tittel/stilling: Siv. ing. / seksjonssjef i Post- og teletilsynet
Bakgrunn/område: Høyfrekvensmåleteknikk, bølgeutbredelse og antenner, eksponering / eksponeringskilder, forvaltningsstrategi i Norge, etc.

Bjørn Tore Langeland
Tittel/stilling: dr. philos, enzymologi/ protein karakterisering. Seniorrådgiver på ILDI ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Bakgrunn/område: Sekretær for EMF-prosjektet. Effekter på nervesystemet, immunsystemet, hjerte/kar/blodtrykk, risikokarakterisering, forvaltning i Norge og andre land, etc.