Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Trafikkstøy og søvnforstyrrelser

Publisert Oppdatert

Trafikkstøy natt

Forstyrrelse av søvn er blant de mest alvorlige helsevirkningene av trafikkstøy. I Norge er det anslått at om lag fem prosent av befolkningen opplever søvnforstyrrelser på grunn av støy. Problemet er størst i byer og tettsteder.


Har du funnet en feil?

Forsker Gunn Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt nærmere hvordan støy fra tog- og vegtrafikk virker inn på søvnkvalitet. 

- De helsemessige konsekvensene av dette bør undersøkes nærmere. I tillegg til at søvnmangel på kort sikt fører til søvnighet, nedsatt prestasjonsevne og økt risiko for ulykker, har senere års forskning gitt holdepunkter for at kronisk søvnmangel kan bidra til utvikling av type 2-diabetes og hjerte-karsykdom, sier Gunn Marit Aasvang.

En undersøkelse av 4500 personer i Oslo og Akershus viste at 9 % opplevde enten innsovningsproblemer eller oppvåkninger i løpet av natten på grunn av trafikkstøy.

  • Andel rapporterte søvnproblemer på grunn av trafikkstøy øker med økende trafikkstøynivåer.
  • De som var utsatt for støy fra vegtrafikk oppga oftere søvnproblemer på grunn av støy enn de som hadde tilsvarende støynivå fra togtrafikk. Denne forskjellen var betydelig mindre dersom soverom var vendt bort fra den mest støyutsatte fasaden.
  • Når virkninger av støy på søvn ble målt objektivt, var resultatene omvendte. – Det vil si at togstøy ga mer fysiologisk målte søvnforstyrrelser enn vegtrafikkstøy.
  • Dette kan skyldes at togstøy har høyere maksimale støynivåer, og at dette i større grad enn jevnere støy som vegtrafikkstøy fører til endring i det fysiologiske søvnmønsteret.
  • Resultatene tyder på at togstøy med maksimalt støynivå over 50 dB i soverom kan føre til økt våkenhet og redusert REM-søvn.

Dette arbeidet er basert på innsamlede data på selvrapporterte søvnforstyrrelser fra om lag 4500 personer i Oslo og Akershus. Hos 40 av disse personene er det også gjort fysiologisk registrering av søvnmønster samtidig med målinger av trafikkstøy i soverom. Resultatene kan bidra til mer hensiktsmessige grenseverdier og anbefalinger for å redusere søvnforstyrrelser som følge av trafikkstøy.