Hopp til innhold

Tinnitus/øresus

Publisert Oppdatert


Om lag hver sjette mann og kvinne (opptil 17 prosent) i normalbefolkningen sliter med tinnitus. Av hørselshemmede har 60–70 prosent denne ”private støyen” inni hodet sitt. Tinnitus er ingen sykdom, men et symptom på en dysfunksjon i hørselssystemet.Arvelighet – studie

Menn rammes oftere enn kvinner. Om lag ti prosent av variasjonen i tinnitus skyldes arvelige forhold, viser studier ved Folkehelseinstituttet.

Studien har undersøkt forekomsten av tinnitus og i hvor stor grad tinnitus er arvelig. Forekomsten av tinnitus var på 15,1 prosent, noe som samsvarer godt med funn fra andre land.

Tinnitus er et symptom eller en plage som kan ha en rekke ulike bakenforliggende årsaker, for eksempel eksponering for støy, medikamenter og nedsatt hørsel.

Studien har benyttet data fra Hørselsundersøkelsen i Nord Trøndelag, som er en integrert del av Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Det ble brukt selvrapportert spørreskjema informasjon om forekomst og plager av tinnitus fra til sammen 51 574 personer over 18 år.

Se også: Tinnitus har lav arvelighet

Høyt lydnivå fra øretelefoner og musikk på konserter kan skade hørselen og gi permanent øresus (tinnitus) hvis lydnivået er for høyt.

Se også: Rockemusikk og hørselsskader - Artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening