Hopp til innhold

Artikkel

Opplevelse av flystøy i friluftsområder

Publisert Oppdatert

Det finnes svært lite kunnskap om opplevelsen av støy i frilufts- og rekreasjonsområder. Resultater fra en undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at andre faktorer enn decibel-nivåer må trekkes inn for å beskrive virkninger av en endret støysituasjon.

familie på tur sommer.jpg

Det finnes svært lite kunnskap om opplevelsen av støy i frilufts- og rekreasjonsområder. Resultater fra en undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at andre faktorer enn decibel-nivåer må trekkes inn for å beskrive virkninger av en endret støysituasjon.


I forbindelse med flyttingen av Norges hovedflyplass, gjennomførte Folkehelseinstituttet feltundersøkelser i friluftsområdet på Bygdøy ved Fornebu og i Romeriksåsen ved Gardermoen. Støymålinger og spørreundersøkelser ble foretatt samtidig, før og etter omleggingen. For hver deltaker i spørreundersøkelsen (1930 på Bygdøy og 1001 i Romeriksåsen) ble det beregnet mål på støyeksponering for tidsrommet vedkommende hadde vært i området.

Opplevd og målt endring ikke lik

Resultatene viste at selve opplevelsen av endring påvirket støyplagen i ettersituasjonen. På Bygdøy var turgåerne mindre plaget ved gitte støynivåer enn det resultatene fra førsituasjonen indikerte. Tilsvarende var forverringen i støyplage i Romeriksåsen større enn forventet.

I Romeriksåsen samsvarte ”andelen av tiden fly kunne høres” bedre med støyplagen enn ekvivalentnivået (et gjennomsnittsmål). Endringseffekten ble betraktelig redusert med denne indikatoren som eksponeringsmål. Det virker som en stor del av endringseffekten i Romeriksåsen forklares av at ekvivalentnivået ikke fanger opp endringen i flystøy godt nok. Selv om andelen støyplagede økte betraktelig i Romeriksåsen, så økte middelverdien av ekvivalentnivået kun fra 44 dB A til 45 dB A. Middelverdien av ”andel av tiden fly kunne høres” økte derimot fra 12 til 26 %.

Endringseffekten forsvant imidlertid ikke helt, og var den faktoren som påvirket plagen mest i resultatene fra Bygdøy. Det er usikkert hvor lenge en slik effekt vedvarer. I denne studien ble effekten påvist ett år etter omleggingen. Det må antas at en ustabil støysituasjon, med stadig nye endringer, vil kunne bidra til å opprettholde endringseffekten. I en studie som sammenlignet plage av flystøy over tid i ulike boligundersøkelser fant man at folk var mer plaget ved de samme nivåer i dag enn for 30 år siden. En mulig forklaring på dette som ble foreslått, var blant annet at det kunne være en effekt av stadige endringer i støysituasjonen rundt flyplassene.

Referanser

Krog, N. H., and Engdahl, B. (2004). Annoyance with aircraft noise in local recreational areas, contingent on changes in exposure and other context variables. J. Acoust. Soc. Am. 116, 323-333.

Wirth, K. and Bröer, Ch. (2004). More annoyed by aircraft noise than 30 years ago? Some figures and interpretations, in Proceedings Internoise 2004, Prague, Czech Republic.