Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Er støy fra vindmøller helseskadelig?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Er støy fra vindmøller helseskadelig?

Artikkel

Er støy fra vindmøller helseskadelig?

Vitenskapelig kunnskap om hvordan støy fra vindmøller virker på helsen er fortsatt mangelfull. Men vindmøller som avgir støy kan gi opphav til plage og søvnforstyrrelser dersom vindmølleparker etableres for nær bebyggelse. Det er store individuelle variasjoner i sårbarhet for støy.

Vindmølle
Foto:Colourbox.com

Vitenskapelig kunnskap om hvordan støy fra vindmøller virker på helsen er fortsatt mangelfull. Men vindmøller som avgir støy kan gi opphav til plage og søvnforstyrrelser dersom vindmølleparker etableres for nær bebyggelse. Det er store individuelle variasjoner i sårbarhet for støy.


Innhold på denne siden

I løpet av de siste årene er det blitt mer fokus på fornybar energi, og det er etablert flere vindkraftanlegg langs kysten i Norge. Før et vindkraftanlegg etableres, skal det gjennomføres beregning av støynivå og utredning av konsekvensene for støy i det planlagte området.

Effekter av støy

Generelt er støyplage og søvnforstyrrelser de mest utbredte og veldokumenterte effektene av støy. Forstyrrelse av kommunikasjon og nedsatt hørsel som følge av eksponering for høye lydnivåer er også påvist. Støy kan utløse en stressreaksjon som påvirker atferd, trivsel, hvile og søvn. Det er store individuelle variasjoner i sårbarhet for støy.

Vindmøller avgir støy og kan gi opphav til plage og søvnforstyrrelser dersom vindmølleparker etableres for nær bebyggelse. Det er spesielt viktig at støynivået om natten holdes under nivåer som kan gi søvnforstyrrelser. Selv om vindmøllestøy er for lav til å gi oppvåkning, kan slik støy gi stressreaksjoner og innsovningsproblemer. Dette kan bidra til at folk føler seg plaget av vindmøllene.

Resultater fra Sverige

Befolkningsundersøkelser i Sverige viser en sammenheng mellom støyplage og støy fra vindmøller, men omfanget av støyplage varierte mellom de ulike stedene som ble undersøkt. Visuelle effekter slik som refleksblink og skyggekast fra vindmøllene synes å kunne forsterke støyplagen. Det å bo i landlige omgivelser med variert terreng, lavt bakgrunnsstøynivå, og det å kunne se vindmøllene fra huset sitt, er faktorer som øker sannsynligheten for å bli plaget av støy fra vindmøller.

Mer kunnskap trengs

Det er fremdeles mangel på vitenskapelig kunnskap om helsevirkninger av lavfrekvent støy (20–200 Hz) generelt og vindmøllestøy spesielt. Målinger har vist at moderne oppstrøms vindturbiner som benyttes i dagens vindmølleparker avgir så lite lavfrekvent lyd og infralyd (< 20 Hz) at dette i all hovedsak er under terskelen for hva mennesker kan oppfatte. Eventuelle effekter avhenger av lytterens reaksjon på det man hører, og det er ikke holdepunkter for noen skjulte eller noen direkte helseeffekter av lyden fra vindkraftverk. Det er antatt at den viktigste støysjenansen oppleves ved lyd i mellomfrekvensområdet (typisk 500–2000 Hz), og ikke ved lavfrekvent lyd. Støy fra vindmøller kan oppleves som pulserende, hørbar som ”svisj” fra møllevingene, og lydene kan høres gjennom hele døgnet i en stor del av året. Dette kan utløse betydelig ubehag, selv om støynivåene ikke er spesielt høye.

Det som betyr mest for støynivå fra vindmøllene er avstanden til vindkraftanlegget, vindretningen og vindstyrken. Andre faktorer som for eksempel støy fra veitrafikk, elvesus, havdønning, vegetasjon, topografi, meteorologiske forhold og type og størrelse på vindmøllene vil også kunne påvirke oppfattelsen av støy fra vindmøller.

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (Miljøverndepartementet, 2005) inneholder veiledingsplan i forbindelse med utredning av konsekvensene for støy fra vindmøller.

Relevante artikler

1. Pedersen E, Larsman P (2008) The impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines. Journal of Environmental Psychology 28: 379–389

2. Pedersen E., Persson Waye K. (2007). Wind turbine noise, annoyance and self-reported health and well-being in different living environments. Occup Environ Med; 64: 480-486.

3. Pedersen E., Persson Waye K. (2004). Perception and annoyance due to wind turbine noise – a dose-response relationship. J Acoust Soc Am; 116: 3460-70.

4. Van den Berg, GP (2004). Do wind turbines produce significant low frequency levels? 11. International Meeting on Low frequency Noise and Vibration and its Control. Maastrich, The Netherlands, 30 August – 1 September 2004.