Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Støy fra togtunneler

Publisert Oppdatert

Mann som sover (Foto: Colourbox.com)
Søvn. Foto: Colourbox.com

Én av fem som er utsatt for støy fra togtunneler, er plaget noe eller mer enn noe av støy. 3–4 prosent får søvnvansker, viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Undersøkelsen viser at støyubehag og selvrapporterte søvnvansker har tydelig sammenheng med støynivå fra togtunneler. Høy daglig hyppighet av forbipasserende godstog og grad av lydisolering av vinduene har også effekt.

Hensikten med Folkehelseinstituttets undersøkelse var å studere sammenhenger mellom søvnproblemer og strukturbåren støy fra togtunneler. Selv om en stor andel av befolkningen sliter med søvnproblemer, er likevel kildene lite studert.

Opp til fire prosent av de støyeksponerte får søvnvansker

521 boliger i Norge ble plukket ut til å være med i undersøkelsen. Alle boligene lå ved togtunneler i fjell. En tilfeldig valgt person over 18 år i hver av boligene fikk tilsendt spørreskjema, og totalt besvarte 313 personer skjemaet (60 prosent deltakelse).

20 prosent av utvalget oppga at de hadde vært noe, eller mer enn noe, plaget av støy fra togtunneler. 4 prosent svarte at de var middels eller mer enn middels plaget.
- Resultatene viser at tre prosent av dem som ikke får sove og fire prosent av dem som våkner om natten tilskriver dette bråket fra togtunnelen, sier forsker Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet, og en av de sentrale i undersøkelsen.

Engdahl forteller at de andre forholdene som ble oppgitt som årsak til søvnvansker var grubling (48 %), stress (23 %), drøm (16 %), toalettbesøk (15 %), at partneren snorket (5,5 %), mens 20 % ikke hadde noen forklaring på hvorfor de våknet om natten.

Gir støtte til dagens desibelgrense

Ved etablering av ny bebyggelse eller tunneler er det krav om at strukturbåren støy fra togtunneler ikke skal overstige 32 desibel innvendig i boliger (”Norsk standard 8175”)
- Nye togtunneler blir stadig bygget og planlagt, og det er et voksende behov for mer kunnskap om de potensielt negative effektene av strukturbåren støy fra togtunneler. Resultatene fra vår undersøkelse gir støtte til den norske støygrensen, sier forsker Gunn Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet.

Aasvang er førsteforfatter av artikkelen ”Annoyance and self-reported sleep disturbances due to structurally radiated noise from railway tunnels” som nylig er publisert i Applied Accoustics.

Referanse

Gunn Marit Aasvang, Bo Engdahl, & Karin Rothschild. Annoyance and self-reported sleep disturbances due to structurally radiated noise from railway tunnels. Applied Accoustics 68, 970-981