Hopp til innhold

Artikkel

Morsmelk og miljøgifter

Publisert Oppdatert

Gjennomsnittlig innhold av miljøgifter i morsmelk fra norske kvinner er på samme eller lavere nivå enn i andre vestlige land. Det er derfor i utgangspunktet ingen grunn til spesiell bekymring blant norske mødre.

Mor ammer sitt barn
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Gjennomsnittlig innhold av miljøgifter i morsmelk fra norske kvinner er på samme eller lavere nivå enn i andre vestlige land. Det er derfor i utgangspunktet ingen grunn til spesiell bekymring blant norske mødre.


Gjennomsnittlig innhold av miljøgifter i morsmelk fra norske kvinner er på samme nivå eller lavere enn i andre vestlige land. Det er derfor i utgangspunktet ingen grunn til spesiell bekymring blant norske mødre. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) publiserte i 2013 en nytte-risikovurdering av morsmelk, konklusjonen var at nytten var større enn risikoen fra miljøgifter. Se rapporten fra VKM.

Hvordan er nivået av dioksiner og dioksinlignende forbindelser i norsk morsmelk?

Innholdet har gått drastisk ned siden 1980-tallet, og barn som ammes nå, har vesentlig lavere eksponering (det vil si at de får i seg mindre mengder) enn de som ble ammet for 20 år siden.

Hvilke miljøgifter er man særlig bekymret for i morsmelken?

Det er dioksiner og dioksinliknende forbindelser (dl-PCB) vi er mest bekymret for, fordi eksponeringen hos voksne overlapper med tolerabelt inntak.

Dersom man har spist sunt de siste årene, vil da "nytt" fett i kroppen være mindre farlig enn "gammelt" fett?

Fettløselige miljøgifter fordeler seg jevnt i fettet i kroppen, det er derfor ikke forskjell på å miste ”det gamle” og ”det nye” fettet. Miljøgiftinnholdet i morsmelken speiler konsentrasjonen i fettet i morens kropp. Hvis mor slanker seg slik at en prosentvis høy andel av kroppsvekten forsvinner, vil konsentrasjonen i melken øke mer enn hvis en lavere prosentvis andel av kroppsvekten forsvinner, men forskjellene vil ikke være store dersom kvinnen ikke går svært mye ned i vekt.

Vektnedgang under amming

Det har vært hevdet at kvinner bør unngå vektnedgang i ammeperioden, for å unngå at miljøgifter som er lagret i fettvev, blir frigjort. Men mange kvinner vil naturlig gå ned i vekt i ammeperioden. Man bør unngå å benytte ammeperioden til aktiv vektreduksjon utover det å komme tilbake til samme kroppsvekt som før graviditeten.

Kan man sende inn morsmelkprøver til Folkehelseinstituttet for analyse?

Folkehelseinstituttet gjør morsmelksanalyser bare som en del av helseovervåking og forskning og tilbyr ikke analyser på individuell basis. Å gi råd basert på analyser fra enkeltpersoner er dessuten vanskelig. I tillegg er slike analyser kostbare. Analyse av for eksempel dioksiner koster opp mot 10 000 kroner per prøve.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden