Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel
Nytt fagråd:

Skal sikre ekspertise på miljøgifter og helse

Vi utsettes for stadig flere miljøgifter. Samtidig utdannes færre og færre eksperter (toksikologer) på området i Norge. Folkehelseinstituttet har tatt initiativ til og leder et råd som skal bidra til å snu denne trenden.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.no
Kjemikalier. Foto: Colourbox

Rådet omfatter representanter fra toksikologiske miljøer på universiteter, instituttsektoren og myndigheter. Målet er å finne nye veier videre for humantoksikologi som fagfelt i Norge.

Ambisjonen er at Fagrådet for humantoksikologi skal fronte fagfeltet toksikologi i Norge i diskusjoner med universiteter, institutter, departementer og Forskningsrådet.

Fagrådet vil i første omgang konsentrere seg om følgende oppgaver:

 • Fremme betydning av fagfeltet i Norge
 • Påvirke til at det opprettholdes tilstrekkelig utdanningstilbud på universitetene
 • Medvirke til at det blir satt av penger til eksperimentelle forskning (også viktig for å utdanne Europeiske Registrerte Toksikologer)
 • Identifisere interessegrupper i Norge og kartlegge behov for toksikologer i framtiden, inkludert behov for toksikologisk ekspertise
 • Fremme samarbeid på feltet i Norge, Norden og internasjonalt
 • Identifisere temaer som må fremmes i media og i kontakt med interessegrupper                            
 • Identifisere nye potensielle problem innen kontaminanter/kjemikalier

Medlemmer av fagrådet

 • Universiteter: Ketil Hylland  (UiO) Erik Ropstad (NMBU) Anders Goksøyr (UiB) Asbjørn Nilsen (NTNU) Åse Krokje (NTNU) Sandra Huber (UiT)
 • Institutter: Gunnar Sundstøl Eriksen (VI) Elise Rundén Pran (NILU) Karina Petersen (NIVA) Dag Ellingsen (STAMI) Ole Jakob Nøstbakken (NIFES) Øyvind Voie (FFI) Hubert Dirven (FHI)
 • Industri: Cecilie R-F Skarning (Norsk Industri)
 • Andre medlemmer eller observatører: Marit Nøst Hegseth (Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF) Jorunn Kirkeleit (Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus) Laila Sortvik Nilssen (SLV) Heidi Morka (observatør, Miljødirektorat) Marie Louise Wiborg (Mattilsynet) Lillian Leknes (Helsedirektoratet) Arne-Marius Fosse (observatør, Helse- og omsorgsdepartementet)

Bakgrunn

Både vi og alt vi omgir oss med, er bygd opp av kjemiske forbindelser. Ulike kjemikalier finnes derfor i maten vår, i legemidler og i forbrukerprodukter som vi bruker til daglig.

Kjemikaliene vi er i kontakt med, er stort sett ufarlige og mange er både ønskelige og nødvendige. Noen kjemikalier kan imidlertid ha skadelige egenskaper

Konsumenter krever trygge produkter og vurderinger som bygger på den beste forskning som finnes.

Toksikologi er en vitenskap som studerer effekter av kjemikalier på mennesker og miljø. Toksikologen utfører tester og gjør vurderinger for å finne ut om kjemikalier er farlige eller ikke.

Toksikologer i industrien utfører tester for å vurdere faren ved kjemikalier. Toksikologer som arbeider i europeiske organer som EFSA og ECHA eller i nasjonale etater som Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer dataene for å klassifisere faren ved kjemikalier og for å utføre en risikoanalyse.

Spesialiserte toksikologer som arbeider på Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet, og andre kunnskapsleverandører, foretar kritiske vurderinger på nasjonalt og internasjonalt nivå, basert på egen forskning og forskingsresultater fra andre forskere som jobber for eksempel på universiteter eller forsknings institutter.   

Som fagfelt er toksikologi inne i en spennende utvikling.  Det legges mer vekt på mekanistiske data (prøve å forstå hvorfor kjemikalien er skadelig) og bruk av data som ikke er basert utelukkende på testing i dyr.

Toksikologer prøver å jobbe tett sammen med fagfelt som molekylærbiologi og biokjemi for å utvikle bedre tester, og med matematikere for å bygge bedre modeller for å forutsi effekter av kjemikalier hos mennesker (QSAR, PKPB modellering etc.).

Innen toksikologi er det behov for å utvikle nye testsystemer og modeller. Vi må trene toksikologer i å kunne bruke disse nye verktøyene og i å forstå hva begrensningene er. For å utdanne toksikologer for fremtiden må vi investere i denne disiplinen ved å tilby kurs ved universiteter, sørge for at det er penger til å trene folk i å gjøre forskning på dette området, og også at lovende forskere kan ha en karriere i dette faget.