Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva gjør miljøgifter med oss?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva gjør miljøgifter med oss?

Artikkel

Hva gjør miljøgifter med oss?

Sykdom fra forurensning er årsak til ca 9 millioner for tidlige dødsfall årlig viser forskning som er omtalt i Lancet.

Colourbox.com
Colourbox.com

Sykdom fra forurensning er årsak til ca 9 millioner for tidlige dødsfall årlig viser forskning som er omtalt i Lancet.


– Sykdomsbyrden på grunn av forurensning er undervurdert. For tidlige dødsfall på grunn av forurensning utgjør 16 prosent av alle dødsfall i verden. Dette kommer fram i en  artikkel i tidsskriftet Lancet. Det er tre ganger så mange som dødsfall av AIDS, tuberkulose og malaria, sa seniorforsker Helle Knutsen fra Folkehelseinstituttet på Miljøgiftkonferansen 2017 i Oslo.

Er det verre nå enn tidligere?

– Både ja og nei. Vi blir kanskje ikke skadet av de samme miljøgiftene som tidligere. Vi får i oss mindre av godt kjente tungt nedbrytbare miljøgifter som for eksempel bly. Men siden 1950 har det kommet enormt mange nye kjemikalier på markedet, og mange av dem i store mengder. Vi vet langt fra nok om effektene av disse kjemikaliene, sier Knutsen.

Vi får i oss langt flere stoffer fra forbrukerprodukter. Mat er den største kilden for mange miljøgifter, men også stoffer i støv, luft og kroppspleieprodukter bidrar. Mange stoffer som ble tatt i bruk for lenge siden ble ikke godt nok testet før de kom på markedet.

Forbrukerprodukter

Disse stoffene får noen grupper i befolkningen i Norge for mye av i dag:

  • Dioksiner og dl-PCB – kan virke inn på forplantning og stoffskiftet. De finnes i fettet i all mat, men aller mest i torskelever, måsegg og brun krabbemat.
  • Metylkvikksølv – virker inn på utviklingen av nervesystemet. Metylkvikksølv finnes det mest av i stor rovfisk, og spesielt i fisk fra noen forurensede områder.
  • Kadmium – kan gi nyreskade og redusert bentetthet (osteoporose). Kadmium kan vanskelig unngås siden det finnes i sunne matvarer som korn og rotgrønnsaker. Men spesielt mye av stoffet er i lever, og i brun krabbemat.
  • Bly – virker inn på IQ hos barn og kan øke blodtrykk og gi nyreskade hos voksne. Bly finnes i små mengder i vanlig kost og kan derfor ikke helt unngås. Men det er spesielt mye i kjøttdeig fra storvilt skutt med blyammunisjon.

Cocktail av miljøgifter

I de senere år har man også begynt å interessere seg for den såkalte «Cocktail-effekten». Det er store prosjekter i gang med å undersøke om totaleffekten av alle miljøgifter vi utsettes for kan være større enn effekten av hvert enkelt stoff.

Er problemet med miljøgifter løsbart?

Ja, på lang sikt, mener Knutsen. Men selv om vi er på vei, gjenstår det mye før vi får tilstrekkelig kontroll. Miljøgifter er et globalt problem som krever internasjonal innsats.

– Reguleringer og forbud krever godt kunnskapsgrunnlag. Det kan vi få ved å overvåke miljøet, sjekke hvor mye mennesker er utsatt for og forske på effektene. Dette krever også internasjonalt samarbeid. Da kan vi hindre at de verste stoffene tas i bruk, sier Knutsen. Hun er engasjert i mye av forskningen og risikovurderingen som i dag utføres på Folkehelseinstituttet i samarbeid med andre land i Europa og verden for øvrig.